English - Greek Translation Services, Greek Dictionaries, Machine Translation
Translatum - The  Greek Translation Vortal
Translatum.gr - Greek Translation
Greek Translation Services
 Ask a terminology question in the forum!
Sitemap | News | Tell a friend | RSS
Translatum Greek Translation Forum
Our page on facebookFollow us on twitterRSS feed


 Ιωάννης Δόικας  
 Παξινά Ιστορικά Μελετήματα - 22

Το Συμπάθειο (Συγγνώμη)

Εκτός από την επίσημη Δικαιοσύνη, που έλυνε τις διαφορές των Παξινών, παράλληλα οι Παξινοί ανέπτυξαν μεταξύ τους την εθυμική Δικαιοσύνη, που οι μεταξύ τους διαφορές λύνονταν με την παρουσία Δημογερόντων και του εφημερίου, οι οποίοι ορκίζανε τα ενδιαφερόμενα μέρη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και στη συνέχεια βγάζανε απόφαση, που ήταν αποδεκτή από όλους. Ακόμη πολλές φορές τα ενδιαφερόμενα μέρη, έπειτα από σοβαρά επεισόδια, για να λείψουν οι μεταξύ τους φιλονικίες και προστριβές, παρουσιάζονταν στον συμβολαιογράφο και συνέταζαν συμβολαιογραφική πράξη, το λεγόμενο "Συμπάθειο".

Τέτοιες συμβολαιογραφικές πράξεις είναι διάσπαρτες στα παλαιά συμβόλαια π.χ. Συμ/φος Αντίοχος, 2 Απριλίου 1663.

"Την σήμερον οι παρόντες από ένα μέρος ο κυρ Χριστόφορος Μπόικος και κυρ Πιέρος Μπόικος και από το άλλο μέρος ο κυρ Παγουλής Γκίκας, επειδή και να ήλθαν εις μαλώματα και ο διάβολος εσυνέργησε και έγινε φόνος από τα άνωθεν δύο μέρη και την σήμερον θέλουν τα άνωθεν δύο μέρη και κάνουν αγάπη στέρεα και βεβαία μπροστά στην εικόνα του Χριστου και να είναι και να στέκονται εις την άνωθεν αγάπην πάντοτε και διά πάντοτε, και ήτις εξ αυτούς αλληλογήσηι από τα άνωθεν δύο μέρη και έλθει εις σκάνδαλα να πληρώσει δουκάτα πεντακόσια".
Και άλλο: Συμ/φος Παπαδάτος τις 14 Ιουλίου 1717.

"Στο όνομα του Κ. Ι. Χριστού, στην οικία του ποτέ Ιωάννη Βελλιανίτη η παρούσα κυρία Μαργετούλα γυνή του ποτέ Ι. Βελλιανίτη και θυγάτηρ του Πέτρου Μπογδάνου, επειδή είχε τρία παιδιά αρσενικά και ήρθανε σε πολλότατα ζιζάνια και εβάρεσε ο Πέτρος μια σκεπετιά και εσκώτωσε τον Αλιβίζη τον αδελφό του, τώρα παρακαλούν την αγία δικαιοσύνη να τον συμπαθήσει".

Αλλά φιλονικίες και προστριβές γίνονταν και μεταξύ γενεών. Η πλέον γνωστή είναι η φιλονικία μεταξύ των Βλαχοπουλάτων και Κονταράτων, στην περιοχή Βλαχοπουλοκονταράτικα, που μάλιστα κράτησε πολλά χρόνια. Αιτία, ο Ναός της Ελεούσας, που την κυριότητα διεκδικούσαν και οι δύο οικογένειες, η κάθε μια για λογαριασμό της. Οι μεταξύ τους φιλονικίες κράτησαν σχεδόν μέχρι την προηγούμενη γενεά και σαν παράδοση πλέον λέγεται από τους Βλαχοπουλοκονταράτες.

Κάθε φορά που γιόρταζε ο Ναός της Ελεούσας, ήταν αδύνατο να μη γίνουν επεισόδια. Η τοπική αστυνομία, για να μετριαστούν ή να αποφευχθούν τα επεισόδια τοποθετούσε στην είσοδο της εκκλησίας τσολιάδες αστυνομικούς.
Στο βιβλίο Ν. 5 αριθ. ευρετηρίου 153, βρίσκεται μια πράξη αγάπης, μεταξύ των δύο παραπάνω γενεών. Αξίζει να την παρουσιάσουμε.

1801 Δεκεμβρίου εσχάτη έτος παλαιόν Παξούς

Ανατρέχοντας διάφορα Κριμινάλ δια τα αποτελέσματα απερασμένα και παρόντα, αναμεταξύ των δύο γενεών Βλαχοπουλάτων και Κονδαράτων και να ακολούθησαν άτα Κριμινάλ, ήτι αρέστα καδινόματα και λοιπά: Διά τουτο την σήμερον συμφώνως συγκαλογνώμως μήτε βιαζόμενοι μήτε αναγκαζόμενοι, αλλά εξιδίας βουλής και προαιρέστως και με το σένιο των ευγενών και σεβάσμιων Κριτών, πέρνουν ποζιτίβο ημπένιον εις την περιστασίν τους με τούτο το Κριτήριον του δικαστηρίου Κριμινάλ. Ως πρώτον από το μέρος των Κονδαράτων, ο ευλαβής παπά κυρ Αναστάσιος Κονδάρης του Γεωργίου, Σπυρίδων Κονδάρης ποτέ Αντζουλή, Θεόδωρος Κονδάρης ποτέ παπά Σπύρου και Αρσένιος Κονδάρης του Γεωργίου, ομοίως και από το μέρος των Βλαχοπουλάτων οι ευλαβέστατοι κύριος παπά Δημάκης, παπά Σπυρίδων, παπά Αναστάσης αμφότεροι Βλαχόπουλοι και Ανδρέας Βλαχόπουλος ποτέ Σταυράκη κάμνοντας όλοι οι άνωθεν οκτώ δια όνομά τους και δια μέρος και όνομα των φαμιλιών τους και όλη τους την επίλοιπη γενεά τους, ότι: από την σήμερον και εις τα εξής να μην δίδουν την παραμικράν πείραξη και ενόχλησιν μήτε εν λόγω μήτε ενέργω μήτε αυτοί αλλούτε εν μέρη, μήτε οι ίδιοι αλλούτε άλλοι βαλμένοι από τους ιδίους, μήτε εις τα ζώα τους αλλούτε εις τας φαμίλιας τους και εις κάθε άλλη τους ουσίαν. Και ούτως υπόσχονται όλος διόλου, τόσον οι Κονδαράτες εις τους Βλαχοπουλάτες, όσον δε και οι Βλαχοπουλάτες εις τους Κονδαράτες, αλλά να απερνούν ειρηνικά, ήσυχα και ατάραχα ως καθώς περιγράφουν οι νόμοι. Και ούτως υπόσχονται ως άνωθεν δια τον εαυτόν τους και γενεάν τους ως άνωθεν, ότι όποιος παρέβει, αθετήσει και παρακούσει την παρόν υπόσχεση θεληματική, ότι να είναι και μείνει κομφισκάδα ολη του η ουσία καθέκαστον είδους εις την δημόσιαν κάσσαν της εντοπικής οικονομίας εις μπεναφίκιον τους ιδίους και να είναι υποκείμενοι και εις κάθε άλλην σωματικήν παιδείαν οπού να φανεί εύλογον της δικαιοσύνης, με υπόσχεση ότι όλοι οι επίλοιποι να οδηγούν τον παρήκοον εις την φύλαξιν της δικαιοσύνης, κάνοντας αναφοράν τους ιδίους. Επεφυλαγμένα λοιπόν τα δικαιολογήματα τόσον τζιβίλ όσον και Κριμινάλ, όπου εν τω μέσω τους ατρέχει, ότι να γίνεται η πρέπουσα απόφασις από το πρέποντι κριτήριο, οπού και τα εξής. Ούτως υπόσχονται και ριμοβέρονται από κάθε ρικόρσο απερασμένο εις το οφίκιον του εγκληματικού δικαστηρίου εν τω μέσω τους. Ούτως και υπογράφονται έμπροστεν τούτου του Κριτηρίου. Εποίησαν συμφωνητικήν αγάπην εν τω μέσω των γενεών τους και τα εξής.

Έπειτα από το συμφωνητικό αυτό της αγάπης, θα έπρεπε τουλάχιστον για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα να σταμάτησαν οι φιλονικίες μεταξύ των δύο αυτών γενεών. Λίγο αργότερα όμως το 1825 (εγγρ. 168) γίνεται ένα μικρό επεισόδιο μεταξύ του Πέτρου Κόνταρη και του Ιωαν. Βλαχόπουλου, που ο δεύτερος πήρε το όπλο του πρώτου ενώ αυτό κυνηγούσε. Το συμπάθειο και η αγάπη που νομίζω σε τόσο μεγάλη έκταση συναντάται στο νησί των Παξών, είναι ο παλαιός, απλός, ανθρώπινος τρόπος ζωής των κατοίκων, στις μεταξύ τους σχέσεις.

Γι' αυτό αξίζει να μελετηθεί από κοινωνιολόγους για να εκτιμηθεί το επίπεδο της πολιτιστικής ζωής των Παξινών, στα σκοτεινά εκείνα χρόνια, που η παιδεία ήταν προνόμιο των ολίγων και ο λαός ήταν καταδικασμένος στην αμάθεια και στη φτώχεια.

top
© Translatum.gr 2001-2016. All rights Reserved
Facebook