ετεροκαθορίζομαι → be determined by others, be defined by others, be determined by the actions of others, be conditioned by others, be shaped by others, be conditioned by the actions of others

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 854566
    • Gender:Male
  • point d’amour
ετεροκαθορισμός → being determined by the actions of others, being determined by others, being conditioned by others, being conditioned by the actions of others
ετεροκαθορίζομαι, ετεροκαθορίζεται → be determined by others, be determined by the actions of others, be conditioned by others, be shaped by others, be conditioned by the actions of others
ετεροκατευθύνομαι

η διαμόρφωση της φυσιογνωμίας ή των ιδεών ενός ατόμου ή συνόλου από εξωγενείς παράγοντες
ετεροκαθορισμός της προσωπικότητας
ο ετεροκαθορισμός της ιδεολογικής γραμμής του κόμματος είναι μεγάλο πρόβλημα
ετεροκαθορισμός - Βικιλεξικό

[καθοδήγηση που προέρχεται από άλλους]
ετεροκαθορισμός: ετεροκαθορισμός των αναγκών και επιθυμιών  ►Δείτε αντίθετα
ετεροκατεύθυνση: ιδεολογική ετεροκατεύθυνση
ετεροκαθορισμός - Σημαίνει Σημασία Συνώνυμα Λεξικό Αντώνυμα Αντίθετα Ερμηνεία Ορισμός Γνωμικά Παροιμίες Ρητά Φράσεις - Εννοιόλεξο - Lexigram

Το «Topos I» ήταν μία έκθεση σύγχρονης τέχνης του Αναστάση Στρατάκη, σε επιμέλεια Χριστίνας Τζέκου με τη συνεργασία του Lindenau-Museum and Paul-Gustavus-Haus, τον Οκτώβριο του 2019 στο Άλτενμπουργκ. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν έργα τα οποία διερευνείται η πολιτική των εικόνων, κινούμενα μεταξύ των εννοιών της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, του αυτοπροσδιορισμού και του ετεροκαθορισμού, της Ιστορίας, της περιφεροποίησης και της ετερότητας — ακολουθώντας το «Could a Poem Bake Bread», μία συζήτηση με τη Χριστίνα Τζέκου για τον ρόλο της σύγχρονης τέχνης και τον ρόλο της στο πλαίσιο των περιφερειακών κοινοτήτων. Για την προώθηση των παραπάνω εκδηλώσεων, σχεδιάστηκε ένα σύστημα οπτικής επικοινωνίας στο οποίο βασίστηκε όλο το προωθητικό υλικό. Μεσω της χρήσης καθαρής τυπογραφίας και τολμηρής απλότητας, δόθηκε έμφαση στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία του περιεχομένου, παραμένοντας πιστό στον εξίσου άμεσο και προσιτό χαρακτήρα του.


‘Topos I’ was a contemporary art exhibition by Anastasis Stratakis, realised by Christina Tzekou in collaboration with Lindenau-Museum and Paul-Gustavus-Haus, in October 2019 in Altenburg. The exhibition presented a group of artworks that question the politics of images, oscillating between the notions of national and cultural identity, self-definition and hetero-definition, history, peripheralisation and otherness — preceded by ‘Could a Poem Bake Bread’, a public discussion with Christina Tzekou on the role of contemporary art and its relevance in the context of peripheral communities. For the the promotion of these events, there was a visual communication system designed upon which all of the promotional material was based. Through the use of clean typography and bold simplicity, the emphasis was put on the content’s bare essentials while staying true to its equally direct and approachable character.

« Last Edit: 24 Sep, 2022, 09:41:13 by spiros »


 

Search Tools