Καιρός (Κ. Βαλεοντής)

valeon · 2 · 2475

valeon

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 13957
    • Gender:Male
  • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>
Καιρός
Το ποίημα (Για την παγκόσμια ημέρα της ποίησης 21-3-2012)
(Robert Lee Frost) | Ρόμπερτ Λι Φροστ:
— 1. Devotion | Αφοσίωση
— 2. Iota subscript | Ὁ δείκτης γιῶτα
— 3. Not all there | Ούτε ο μισός

Σάββατο, 14 Απριλίου 2012Καιρός

Καιρός ο πόλεμος να γίνει
ειρήνη, φιλία, αγάπη.
Καιρός τα Υπουργεία Εθνικής Αμύνης
να γίνουν Υπουργεία Διεθνούς Ειρήνης
ο στρατιώτης ειρηνοδότης
ο δεκανέας φιλέας
ο λοχίας φιλίας
ο ανθυπολοχαγός ανθυποφιλαγός
ο υπολοχαγός υποφιλαγός
ο λοχαγός φιλαγός
ο ταγματάρχης αγαπάρχης
ο αντισυνταγματάρχης αντισυναγαπάρχης
ο συνταγματάρχης συναγαπάρχης
ο ταξίαρχος φιλίαρχος
ο υποστράτηγος υποειρηνηγός
ο αντιστράτηγος αντειρηνηγός
ο στρατηγός ειρηνηγός
και ο στρατάρχης ειρηνάρχης.

Κ.Β.
Μάρτης 1990
 

Search Tools