πλανοδιακή ιατρική -> itinerant medicine;

 

Search Tools