ἡ ψηφίς μέγα γῆρας ἀμ[ε]ιψαμένη νεότητα κτλ. -> This mosaic, having exchanged its extreme old age for youth ... (4th century gymnasium inscription, Salamis in Cyprus)

trkyem · 4 · 1618

trkyem

 • Newbie
 • *
  • Posts: 30
Hello,

Can you please help me translate this inscription please?


  
    
« Last Edit: 21 Nov, 2011, 16:23:37 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6291
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Fascinating inscription, trkyem!  It's poetry (elegiac couplets) from the early Christian period (note the cross on the right side).  The text (with a bit of help from vbd):


ἡ ψηφίς μέγα γῆρας ἀμ[ε]ίψαμενη νεότητα
Οὐαλέριον δ' ἵξε κτίστορα τὸν καθαρόν,
ὃς θεσμοῖς ὁσιοῖσι και ἀχράντοισιν ἀνωγαῖς
Κύπρον ἐς ἀρχαίην ἤγαγεν ἀγλαίην.


Τhis mosaic, when it had exchanged its extreme old age for youth,
befitted its donor, the pure Valerius,
who with his holy laws and uncorrupted regulations
brought Cyprus back to its ancient glory.Α full interpretation will have to wait a few hours, unless someone else can leap into the fray.  At this point, the least we can say is that the inscription commemorates, among other things, the works of a holy man, "Valerius the pure," who "with his holy laws and uncorrupted regulations brought Cyprus back to its ancient glory."
So you found the inscription on Cyprus?    billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6291
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Ι think we now have a full translation (see update in previous message).

The inscription may be dated to the fourth century C.E.

Many thanks for posting it!  Which town in Cyprus did it come from, trkyem?
 

Search Tools