Τι εστί θάνατος; Αιώνιος ύπνος, ανάλυσις σώματος, ταλαιπωρούντων επιθυμία, πνεύματος αποστάτης, φυγή και απόκτησις βίου, πλουσίων φόβος, πενήτων επιθυμία, λύσις μελών, ύπνου πατήρ, αληθινή προθεσμία, απόλυσις πάντων –> What is Death? Everlasting sleep, the dissolution of the body, the desire of those who suffer, the departure of the spirit, the fear of rich men, the desire of paupers, the undoing of the limbs, flight from life and the loss of its possession, the father of sleep, an appointed day sure to be met, the breakup of all things.

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 832474
    • Gender:Male
  • point d’amour

Τι εστί θάνατος; Αιώνιος ύπνος, ανάλυσις σώματος, ταλαιπωρούντων επιθυμία, πνεύματος αποστάτης, φυγή και απόκτησις βίου, πλουσίων φόβος, πενήτων επιθυμία, λύσις μελών, ύπνου πατήρ, αληθινή προθεσμία, απόλυσις πάντων.What is Death? Everlasting sleep, the dissolution of the body, the desire of those who suffer, the departure of the spirit, the fear of rich men, the desire of paupers, the undoing of the limbs, flight from life and the loss of its possession, the father of sleep, an appointed day sure to be met, the breakup of all things.


Οι Γνώμες του Σεκούνδου, 20
Secundus the Silent Philosopher [The Lucian of Samosata Project], Translated by Ben Edwin Perry
« Last Edit: 07 Jan, 2022, 16:12:56 by spiros »


 

Search Tools