λίγκρος → skeletal, skinny, bony, scrawny

 

Search Tools