είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα -> ein Esel schimpft den anderen Langohr

 

Search Tools