είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα → ein Esel schimpft den anderen Langohr

 

Search Tools