εισάγετε ή εισαγάγετε; (προστακτική αορίστου) → εισαγάγετε (εναλλακτικά: πληκτρολογήστε, δακτυλογραφήστε, δώστε, καταχωρίστε, καταχωρήστε, γράψτε)

mariapar · 32 · 62909

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 826954
    • Gender:Male
  • point d’amour
Apple Style Guide 2014

Imperative
Εισάγετε-Εισαγάγετε
Follow the grammar rule regarding the conjugation of the verb, which is usually used as
the translation of 'Insert'. In the beginning of sentences, as a prompt to the user, and for
one-time actions, 'εισαγάγετε' should be used. Examples:
Insert your name in the search field
Εισαγάγετε το όνομά σας στο πεδίο αναζήτησης
If the app asks you to insert the DVD, close the window.
Εάν η εφαρμογή σάς ζητήσει να εισαγάγετε το DVD, κλείστε το παράθυρο.
For all other cases, use 'εισάγετε'. 

Search Tools