Όροι επιστημονικής φαντασίας (science fiction terminology, English, Greek, Αγγλικά, Ελληνικά)

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 852456
    • Gender:Male
  • point d’amour
Όροι επιστημονικής φαντασίας (science fiction terminology, English, Greek, Αγγλικά, Ελληνικά)

antigravity raftπλατφόρμα αντιβαρύτητας
autodocαυτόματος γιατρός
bonesetterοστοθέτης, γιατρός
booster spiceελιξήριο μακροβίωσης
cooler-extractorσυσκευή συμπύκνωσης του νερού από τον αέρα
crechepodλοβοκοιτίδα, συσκευή που τοποθετείτούνται διαμελισμένα πτώματα για...επανασυγκόλληση
dartgunβελοβόλο, όπλο που εκτοξεύει βέλη
erkarιπτάμενο αυτοκίνητο
falsemenανθρώπινα ομοιώματα
farbornξενογέννητος, αυτός που ήρθε από μακριά
flatlanderεπιπεδόγειος, που με τη σειρά του σημαίνει ομογενοποιημένος άνθρωπος, χωρίς φανερά φυλετικά χαρακτηριστικά
flycycleαεροσικλέτα, ένα ιπτάμενο όχημα
food rebuilding kitσυσκευή αναπαραγωγής της τροφής
food testerελεγκτής τροφής
go-baggyκινη-όχημα
gyro-springγυρο-αλματικός
hindmostοπισθότατος, τίτλος του υπέρτατου αξιώματος μιας εξωγήινης φυλής, κατά το ὑψηλότατος"
holo-printολοτυπία, κατά το ολογραφία
hopalongαναπηδητήρας
hyperdiveυπερώθηση, ένας τρόπος κίνησης
interstellar driveδιαστρική προώθηση
interworldδιακοσμικός
mind hearingτηλεπαθητική ακοή
osmosis generator μηχανή που μετατρέπει τη στερεά ύλη σε διαπερατή
photon sailφωτονικό ιστίο, τρόπος προώθησης
polawindowπαράθυρο φωτοπόλωσης
ramshipεμβολοσκάφος
selectacolεπιλοφέας για αλλαγές χρωμάτων
simulwindowεξωμοιοπαράθυρο, οθόνη στο εσωτερικό ενός δωματίου που αναπαριστά τη θέα έξω από το δωμάτιο
sinclair monofiliamentείδος τεχνητής ίνας
singleshipμονοσκάφος, δηλαδή ατομικό σκάφος
skyraftαεροσχεδία
sleep headsetσυσκευή ύπνου
slidewalkκυλιόμενο πεζοδρόμιο
southingαποδημία προς νότο
spinward – antispinward στροφοδινικά – αντιστροφοδινικά, δηλαδή σημεία προσανατολισμού πάνω στον κόσμο δακτύλιο που στερείται των κλασικών σημείων του ορίζοντα λόγω του ιδιόμορφου σχήματός του
squeejebuldπιεσο-αμπούλα, μια συσκευή διατροφής για μη στερεές τροφές σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας
stasis fieldπεδίο με μηδενική ροή του χρόνου
steropticστερεοπτικός
sub-spaceυποδιάστημα
swardmetalσπαθομέταλο, ειδικό κράμα για κατασκευή όπλων
timepastτα περασμένα, το παρελθόν
transit paperτηλε-χαρτί
tricreteτρι-τσιμέντο, εξελιγμένη μορφή του γνωστού τσιμέντου με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
trideeτρισδιάστατη τηλεόραση
visorecordοπτικοκαταγραφέας
wireheadκαλωδιοκέφαλος, άνθρωπος εξαρτημένος από εμφυτεύματα
Λεξεις της Επιστημονικης Φαντασιας
« Last Edit: 11 Jan, 2022, 11:26:01 by spiros »


 

Search Tools