βουτυλοβρωμιούχος υοσκίνη → butylscopolamine, scopolamine butylbromide, butylhyoscine, hyoscine butylbromide

spiros · 1 · 2538
 

Search Tools