Το λεξικό στη διδακτική πράξη και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, Κωνσταντίνος Χατζηδήμου

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 851028
    • Gender:Male
  • point d’amour
Το λεξικό στη διδακτική πράξη και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, Κωνσταντίνος Χατζηδήμου (Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, 2015)

Ο Κωνσταντίνος Χατζηδήμου, επίκουρος καθηγητής στο ΑΠΘ και συγγραφέας του πρώτου βιβλίου, ακολουθώντας διεπιστημονική προσέγγιση έχει θέσει στόχο να αναδείξει τη σημασία του λεξικού ως βιβλίου αναφοράς και, κυρίως, ως διδακτικού εργαλείου στην εκπαίδευση. Στο πρώτο μέρος του έργου, αφενός, αναπτύσσει το θεωρητικό πλαίσιο και τεκμηριώνει την ανάγκη να ενσωματωθεί η χρήση του λεξικού στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και, αφετέρου, παρουσιάζει την απουσία συστηματικής κρατικής επιδίωξης για σύμπραξη με πανεπιστήμια και εκδοτικούς οίκους, ώστε να συνταχθούν λεξικά για τις συγκεκριμένες βαθμίδες. Το δεύτερο μέρος είναι η παρουσίαση της έρευνάς του αναφορικά με τη χρήση λεξικού στην τάξη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πειραματικά σχολεία, και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Σαφώς βασικότερο για όλους τους εμπλεκόμενους είναι το τρίτο μέρος, όπου ο συγγραφέας καταθέτει τη διδακτική του πρόταση για τη συμπερίληψη της χρήσης του λεξικού στα γλωσσικά μαθήματα. Η πρότασή του είναι αναλυτική και ουσιώδης, καθώς περιλαμβάνει προϋποθέσεις και κριτήρια που πρέπει να πληρούν το κράτος, η συντακτική ομάδα, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές – μάλιστα, δεν παραλείπει να παραθέσει και συγκεκριμένες δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στη τάξη.

meta|φραση newsletter issue 177 - December 2020


 

Search Tools