Διδάσκοντας και Ερευνώντας τη Λεξικογραφία, Reinhard R. K. Hartmann (μτφρ. & επιμ. Κωνσταντίνος Χατζηδήμου, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, 2015)

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 849676
    • Gender:Male
  • point d’amour
Διδάσκοντας και Ερευνώντας τη Λεξικογραφία, Reinhard R. K. Hartmann (μτφρ. & επιμ. Κωνσταντίνος Χατζηδήμου, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, 2015)

Το δεύτερο σύγγραμμα, του ομότιμου καθηγητή και εξέχοντος λεξικογράφου Reinhard R. K. Hartmann, συγκαταλέγεται στα εισαγωγικά πλην όμως καίριας σημασίας εγχειρίδια της Λεξικογραφίας. Ο Hartmann καλύπτει σε ευσύνοπτα κεφάλαια τη θεωρητική και την πρακτική πλευρά αυτού του επιστημονικού κλάδου. Αρχικά σκιαγραφεί το λεξικογραφικό τοπίο και συνδέει τη θεωρία με την πράξη της σύνταξης λεξικών. Στη συνέχεια ασχολείται με την ιστορία των λεξικών και αναλύει βασικές παραμέτρους όπως η δομή και η τυπολογία, τονίζοντας παράλληλα τις μελλοντικές προοπτικές τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει, έπειτα, στα ζητήματα και τις μεθόδους που αφορούν τη σύνταξη ενός λεξικού, αναφερόμενος σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Πολύ χρήσιμα για τον ερευνητή είναι οι ποικίλων ειδών πηγές που παραθέτει καθώς και το γλωσσάριο όρων.

Δεδομένου ότι στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία κάθε άλλο παρά αφθονούν τα συγγράμματα που αφορούν τη μελέτη του ίδιου του λεξικού και τη λεξικογραφία, τα εν λόγω έργα θα αποτελέσουν βασική και επί της ουσίας πηγή γνώσης.
meta|φραση newsletter issue 177 - December 2020


 

Search Tools