ἄνθρωπός ἐστι πνεῦμα καὶ σκιὰ μόνον -> human being is only a breath and a shadow, man is but a breath and a shadow

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 818311
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἄνθρωπός ἐστι πνεῦμα καὶ σκιὰ μόνον -> human being is only a breath and a shadow
Sophocles, Fragmenta, 13

— Sophocles Trag., Fragmenta (0011: 008) “Tragicorum Graecorum fragmenta, vol. 4”, Ed. Radt, S. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977, Fragment 13, line 1
— Joannes Stobaeus Anthologus, Anthologium (2037: 001) “Ioannis Stobaei anthologium, 5 vols.”, Ed. Wachsmuth, C., Hense, O. Berlin: Weidmann, 1–2:1884; 3:1894; 4:1909; 5:1912, Repr. 1958. Book 4, chapter 34, section 52, line 2

Ο άνθρωπος είναι φθαρτός, μόνο το πνεύμα του επιζεί
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μόν’ ἀνάσα καὶ σκιά.
Een mens is slechts wind en schaduw
l'homme n'est que souffle et ombre
l'uomo non è che soffio e ombra
nil aliud ac umbra atque flatus est homo
« Last Edit: 04 Mar, 2019, 20:27:33 by spiros »


 

Search Tools