Ορθοί τύποι της προστακτικής

spiros · 1 · 2657

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 851208
    • Gender:Male
  • point d’amour
Οι ορθοί τύποι της προστακτικής είναι χωρίς αύξηση

ανάβαλε αντί ανέβαλε
ανάθεσε αντί ανέθεσε
ανάλαβε αντί ανέλαβε
ανάλυσε αντί ανέλυσε
ανάφερε αντί ανέφερε
αντίγραψε αντί αντέγραψε
αντίδρασε αντί αντέδρασε
αντικατάστησε αντί αντικατέστησε
αντίκρουσε αντί αντέκρουσε
απόδειξε αντί απέδειξε
απόρριψε αντί απέρριψε
διάλυσε αντί διέλυσε
επανάλαβε αντί επανέλαβε
επανάφερε αντί επανέφερε
επίβαλε αντί επέβαλε
επίλεξε αντί επέλεξε
επίμεινε αντί επέμεινε
επίστρεψε αντί επέστρεψε
επίτρεψε αντί επέτρεψε
κατάγραψε αντί κατέγραψε
μετάτρεψε αντί μετέτρεψε
παράγγειλε αντί παρήγγειλε
παράδωσε αντί παρέδωσε
παράλαβε αντί παρέλαβε
παράτεινε αντί παρέτεινε
υπόβαλε αντί υπέβαλε
υπόγραψε αντί υπέγραψε
υπόδειξε αντί υπέδειξε

Προστακτική: χρήσεις και συνηθισμένα λάθη (Μέρος Β’) - in.gr


 

Search Tools