ιικό φορτίο -> carga viral

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 820747
    • Gender:Male
  • point d’amour
ιικό φορτίο -> carga viral

viral load, viral burden, viral titre, viral titer

Viral load, also known as viral burden, viral titre or viral titer, is a numerical expression of the quantity of virus in a given volume. It is often expressed as viral particles, or infectious particles per mL depending on the type of assay. A higher viral burden, titre, or viral load often correlates with the severity of an active viral infection. The quantity of virus / mL can be calculated by estimating the live amount of virus in an involved body fluid. For example, it can be given in RNA copies per millilitre of blood plasma. Tracking viral load is used to monitor therapy during chronic viral infections, and in immunocompromised patients such as those recovering from bone marrow or solid organ transplantation. Currently, routine testing is available for HIV-1, cytomegalovirus, hepatitis B virus, and hepatitis C virus.
https://en.wikipedia.org/wiki/Viral_load#Technologies_for_viral_load_testing

Ιικό φορτίο είναι η συγκέντρωση ενός ιού στο αίμα ενός οργανισμού, η ποσότητα δηλαδή των αντιγράφων του ιού ανά μονάδα όγκου (ml) του αίματος.
Η ανίχνευση του ιού γίνεται μέσω του RNA του, του γενετικού υλικού δηλαδή του ιού που κυκλοφορεί στο αίμα του οργανισμού. Ένας ιός είναι ανιχνεύσιμος όταν υπάρχουν τουλάχιστο 20 αντίγραφά του ανά χιλιοστόλιτρο στον ορό ή το πλάσμα του αίματος, στις συνήθεις όμως εξετάσεις το κατώφλι ανίχνευσης είναι μεγαλύτερο, 50 αντίγραφα ανά ml.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF


 

Search Tools