ανασημασιοδότηση → resignification, redefinition, redefining, re-investing with meaning

 

Search Tools