στέκομαι με τα δάχτυλα των ποδιών στην άκρη της σανίδας → hang ten

 

Search Tools