πολυμεταλλιούχος → multi-medalist, multimedalist

 

Search Tools