περιθώρια χάριτος

Sapounaki K.

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 117
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την Περίοδο Υπηρεσιών, καθυστέρηση σε ικανοποίηση αιτημάτων για έναρξη παροχής Υπηρεσίας ή άρνηση ή αδυναμία ανταπόκρισης σε αιτήματα Δυνητικών Συνδρομητών εντός των Περιοχών Παρέμβασης (χωρίς ύπαρξη ενεργού συμβολαίου) και υπάρχει ταυτόχρονη υπέρβαση των σχετικών περιθωρίων χάριτος, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες που καταβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή.
« Last Edit: 10 Mar, 2021, 18:31:22 by wings »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 826923
  • Gender:Male
 • point d’amour


 

Search Tools