Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη (ΕΜΕ) → European Peace Facility (EPF)

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 824513
    • Gender:Male
  • point d’amour
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη (ΕΜΕ) → European Peace Facility (EPF)

English: European Peace Facility | EPF; Bulgarian: Европейски механизъм за подкрепа на мира; Czech: Evropský mírový nástroj; Danish: europæisk fredsfacilitet; German: Europäische Friedensfazilität; Greek: ευρωπαϊκός μηχανισμός για την ειρήνη; Estonian: Euroopa rahutagamisrahastu; Finnish: Euroopan rauhanrahasto; French: facilité européenne pour la paix; Irish: an tSaoráid Eorpach um Shíocháin | an tSaoráid Eorpach Síochána; Croatian: Europski instrument mirovne pomoći; Hungarian: Európai Békekeret; Italian: strumento europeo per la pace | EPF; Lithuanian: Europos taikos priemonė; Latvian: Eiropas Miera mehānisms; Maltese: Faċilità Ewropea għall-Paċi | EPF; Dutch: Europese Vredesfaciliteit; Polish: Europejski Instrument na rzecz Pokoju; Portuguese: Mecanismo Europeu de Apoio à Paz | MEAP; Swedish: den europeiska fredsfaciliteten


 

Search Tools