παιδία δύο νεογνὰ ἀνθρώπων... (Ηρόδοτος)

HeliosUS

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 6
παιδία δύο νεογνὰ ἀνθρώπων τῶν ἐπιτυχόντων δίδωσι ποιμένι τρέφειν ἐς τὰ ποίμνια τροφήν τινα τοιήνδε, ἐντειλάμενος μηδένα ἀντίον αὐτῶν μηδεμίαν φωνὴν ἱέναι, ἐν στέγῃ δὲ ἐρήμῃ ἐπ᾽ ἑωυτῶν κέεσθαι αὐτά, καὶ τὴν ὥρην ἐπαγινέειν σφι αἶγας, πλήσαντα δὲ γάλακτος τἆλλα διαπρήσσεσθαι· ταῦτα δὲ ἐποίεέ τε καὶ ἐνετέλλετο Ψαμμήτιχος θέλων ἀκοῦσαι τῶν παιδίων, ἀπαλλαχθέντων τῶν ἀσήμων κνυζημάτων, ἥντινα φωνὴν ῥήξουσι πρώτην· τά περ ὦν καὶ ἐγένετο. ὡς γὰρ διέτης χρόνος ἐγεγόνεε ταῦτα τῷ ποιμένι πρήσσοντι, ἀνοίγοντι τὴν θύρην καὶ ἐσιόντι τὰ παιδία ἀμφότερα προσπίπτοντα βεκὸς ἐφώνεον, ὀρέγοντα τὰς χεῖρας.

I've made a start, but have again got caught up:

Two newborn children of men who were contrived for a purpose, he gave to a shephred to bring up, ordering that no one in their presence...then I says something about φωνὴν so I thought it might mean speak in their presence and then about not being left in a room alone?

Can someone please give me a literal translation of the above passage, any and all help is greatly appreciated.

Moderator's note: Please read The Forum Rules carefully, especially:

Rule 1.3 Do not post the same topic in more than one boards. For example, If you want a phrase or word translated into Greek use only this phrase or word as the subject and do not enter something like "I want a two-word translation from English into Greek", or "Please help with a translation". Just post the question in the English->Greek forum without quotation marks. (Remember to post it in the Ancient Greek forum if it is from / into ANCIENT Greek).
&
Rule 1.5 If you ask for translation help please limit your query to 12 words and ALWAYS provide CONTEXT. If you want help with something bigger than that then you may contact one of the members or directly Translatum Translation Services for professional translation. If you want a free draft translation you can always use Greek machine translation.
« Last Edit: 16 Sep, 2006, 15:01:41 by wings »


billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Are you doing this for a class, and does the class have a teacher?  If so, (s)he should be able to give you all the assistance you need, correcting your mistakes so that you learn from them, showing you how to locate forms in dictionaries and grammars, but of course also giving you time to struggle on your own, knowing how useful that struggle will be in your progress toward learning Greek.
If, on the other hand, you're trying to learn Greek on your own, I'd recommend an easier text, like Xenophon's Cyropaedeia ("The Education of Cyrus"), written in normal Attic Greek — as opposed to Herodotus' wild and wooly Ionic dialect, which makes things infinitely harder to look up.

As for us, when you click on "RULES' (above) you'll find Rule 1.5, which probably applies to your case here: If you ask for translation help please limit your query to 12 words and ALWAYS provide CONTEXT. If you want help with something bigger than that then you may contact one of the members or directly Translatum Translation Services for professional translation.  Not that it isn't fun to translate Herodotus, but ancient Greek is always hard work and there are plenty of other translators' requests to deal with in the meantime.

As for your immediate needs, there's a reasonable translation of Herodotus II at http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh2000.htm.  With its help, you should be able to figure out, for example, that ἐπιτυχόντων, meaning "common," "ordinary," is the aorist participle of the verb ἐπιτυγχάνω, meaning "to be come upon by chance," or that φωνὴν ἱέναι means literally "to cast a spoken word," or that ἐν στέγῃ ἐρήμῃ means "under a deserted roof," etc. etc.

In the meantime, you're already making good progress.  It will take some hard digging, but don't let that discourage you.  You'll be pleased with the results.  Καλή τύχη! 

Search Tools