Ίνα πληρωθή το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος...

Gorgon34

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 5
  • Gender:Male
Ίνα πληρωθή το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος...

The phrase occurs with little variation throughout Matthew.  I found out that ρηθέν could mean 'pour out' and was wondering if this was a play on words:

"Fill up what was poured"
« Last Edit: 19 Sep, 2006, 03:03:17 by nickel »


banned8

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 132
  • Gender:Male
Sorry to disappoint you, but ρηθέν, like ρήμα = verb or ρητό = saying, all mean "what was said" and come from the verb "είρω".

What was poured out (from the verb ρέω) is spelt with an "υ" (and I think is "ρυείς", neuter "ρυέν").
« Last Edit: 19 Sep, 2006, 13:57:44 by nickel » 

Search Tools