τὰ πρὸ Εὐκλείδου ἐξετάζειν -> investigate what happened before the flood, investigate what happened in the distant past, investigate what happened before Euclid, investigate what happened before the year of Euclid

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 820902
    • Gender:Male
  • point d’amour
τὰ πρὸ Εὐκλείδου ἐξετάζειν -> examine what was done in the distant past, examine what was done before Euclid, examine what was done before the year of Euclid;
Lucian : Lucian, of Samosata : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

εξετάζοντας τώρα υποθέσεις που συνέβηκαν πριν από τον Ευκλείδη
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ: Κατάπλους ἢ Τύραννος


Τοὺς γέροντας λέγεις; οὕτω ποίει. τί γάρ με δεῖ πράγματα ἔχειν τὰ πρὸ Εὐκλείδου νῦν ἐξετάζουσαν; οἱ ὑπὲρ ἑξήκοντα ὑμεῖς πάριτε ἤδη. τί τοῦτο; οὐκ ἐπακούουσί μου βεβυσμένοι τὰ ὦτα ὑπὸ τῶν ἐτῶν. δεήσει τάχα καὶ τούτους ἀράμενον παραγαγεῖν.


Tu veux dire les vieillards ? Oui, A quoi bon me préoccuper de ce qui s'est fait avant Euclide ? C'est inutile. Vous qui avez plus de soixante ans, approchez ! Comment ? Ils ne m'entendent pas : l'âge les a rendus sourds ; il faudra aussi les enlever pour les apporter dans la barque.


http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Lucien/tyran.htm
« Last Edit: 02 May, 2021, 18:37:16 by spiros »


 

Search Tools