χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) → décharge contrôlée, centre de stockage des déchets (CSD), centre de stockage des déchets ultimes (CSDU), centre d'enfouissement technique (CET)


Frederique

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 80213
  • Gender:Female
 • Creative, Hardworking and Able!
Οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) είναι χώροι ειδικά διαμορφωμένοι στους οποίους γίνεται η ταφή των απορριμμάτων των πόλεων. Η διαμόρφωση του χώρου των ΧΥΤΑ προβλέπεται να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τοξικά, οργανικά και άλλα απόβλητα από το χώρο απόθεσης να μη διαφεύγουν στο γύρω περιβάλλον ή στον υδροφόρο ορίζοντα τυχόν κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη στεγανοποίηση των απορριμμάτων με τσιμέντο, χώμα, πλαστικές μεμβράνες και άλλα υλικά.

Η απόθεση των απορριμμάτων μπορεί να διαρκέσει το πολύ 30 έτη. Έπειτα από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος προβλέπεται το κλείσιμο των χώρων απόθεσης, και στα έτη που ακολουθούν γίνονται τα κατάλληλα έργα επαναφοράς του περιβάλλοντος στην αρχική του μορφή, με το θάψιμο των σκουπιδιών και τη στεγανοποίηση του χώρου με γεωμεμβράνες, ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση της περιοχής. Τα έργα αυτά μπορεί να διαρκέσουν έως και 20 χρόνια.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
Communicate. Explore potentials. Find solutions.spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 833991
  • Gender:Male
 • point d’amour
France : désigne le lieu de stockage permanent des déchets, appelé également Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU), ou anciennement Centre d'Enfouissement Technique (CET). On distingue la classe I recevant des déchets industriels dangereux, ultimes et stabilisés, appelé maintenant centre de stockage de déchets spéciaux ultimes et stabilisés, la classe II recevant les déchets ménagers et assimilés et la classe III recevant les gravats et déblais inertes.

Suisse : désigne toute installation où les déchets sont stockés définitivement et sous surveillance. Les décharges en zone A de protection des eaux ne peuvent recevoir que des matériaux d'excavation naturels et propres.
http://www.dictionnaire-environnement.com/decharge_controlee_ID17.html


 

Search Tools