Πυλάδη, σε γὰρ δὴ πρῶτον ἀνθρώπων ἐγὼ πιστὸν νομίζω καὶ φίλον ξένον τ' ἐμοί → Pylades (for indeed I consider you, foremost among men, loyal and kind and a host to me), ... (Euripides' "Electra" 82-83)

Kurama

 • Newbie
 • *
  • Posts: 24
I am trying to translate this, from Euripides's Electra, into English: Πυλάδη, σε γὰρ δὴ πρῶτον ἀνθρώπων ἐγὼ
πιστὸν νομίζω καὶ φίλον ξένον τ’ ἐμοί.

I think it goes something like: 'Pylades, indeed I think you loyal to me first among men' and something about Pylades's friendship and xenia towards Orestes, but I do not understand what γὰρ refers to and why φίλον and ξένον are in the accusative. I do not know either if πιστὸν is qualifying καὶ φίλον ξένον τ’ or if it is only qualifying σε. Could someone help please?
« Last Edit: 05 Sep, 2011, 17:48:10 by billberg23 »


billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
"Pylades (for indeed I consider you, foremost among men, loyal and kind and a host to me) ..."
The two adjectives πιστὸν and φίλον, joined by καὶ, are masculine singular accusative to modify σε.  Finally, the noun  ξένον is added by means of the postpositive conjunction τε.  The γὰρ seems to function to make the phrase parenthetical, subordinate to the main thought which follows in lines 84-85 ("Pylades, ..., you were the only one of those close to me who respected this poor Orestes ...").  
« Last Edit: 05 Sep, 2011, 17:47:35 by billberg23 » 

Search Tools