Η θεματική της επιδημίας σε έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Παλιοτζήκα Ευσταθία)

spiros · 1 · 1341

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 851982
    • Gender:Male
  • point d’amour
Η θεματική της επιδημίας σε έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Παλιοτζήκα Ευσταθία)

Πίνακας περιεχομένων
Εισαγωγή: Προς έναν ορισμό της plague literature  5
Μέρος Πρώτο: Επιδημική λογοτεχνία: Τα συμπτώματα. 10
1.1. Η επιδημική νόσος ως μεταφορά. 10
1.2. Λογοτεχνικές επιδημίες και κοινωνική κριτική.  16
1.3. Τα σύνορα της πόλης ως όρια της επιδημίας. Ο χρονότοπος της επιδημίας . 20
Μέρος Δεύτερο: Η επιδημία στη νεοελληνική λογοτεχνία . 24
2.1.Τα φαύλα ήθη, οι «γερές» γυναίκες και οι γέροι ως προνομιακές μορφές. 24
2.2. Η κατάρρευση των Αρχών κατά το ξέσπασμα της επιδημίας. 33
 2.2.1. Ιατρική 35
 2.2.2. Εκκλησία. 40
 2.2.3. Οι νόμοι και τα μιασμένα ρούχα του αυτοκράτορα. . 47
2.3. Οι τόποι της επιδημίας: άστυ και νήσος 50
Επίλογος: Χρόνια ασθένεια ή παροδικές εξάρσεις; Απολογισμός της ελληνικής plague
literature . 53
Βιβλιογραφία . 55
Παράρτημα/ Περιλήψεις των έργων . 58
Περίληψη . 61


 

Search Tools