αρκτικόλεξο vs ακρωνύμιο

user · 7 · 20388

wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 74005
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
ΛΚΝ

αρκτικόλεξο
το [arktikólekso] O42 : συντομογραφία που σχηματίζεται από τα αρχικά γράμματα πλήρων λέξεων (συνήθ. επωνυμιών)· ακρωνύμιο: Tο ~ OTE σημαίνει Oργανισμός Tηλεπικοινωνιών Eλλάδος.   [λόγ. αρκτικ(ός) -ο- + λέξ(ις) -ον]

ακρωνύμιο το [akronímio] O42 : συντομογραφία που σχηματίζεται από τα αρχικά γράμματα λέξεων (συνήθ. επωνυμιών)· αρκτικόλεξο, ακρώνυμο: Tο ~ EΛ.KE.ΠA. σημαίνει Eλληνικό Kέντρο Παραγωγικότητας. Tο ~ OHE σημαίνει Oργανισμός Hνωμένων Eθνών.   [λόγ. ακρ(ώ νυμον) -ωνύμιον]


Καμία διαφορά.
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)Agent Cadmus

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2859
  • Gender:Male
 • "Put your sins in a box" whispered the voice.
Βεβαίως και υπάρχει διαφορά.

Τα μεν είναι δημιουργίες του προφορικού λόγου, τα δε περισσότερο του γραπτού. Εξού και ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. και όχι ΕΚΠ, ή ΟΤΕ και όχι ΟΡ.ΤΗ.ΕΛ. Αν και τείνουν πλέον να θεωρούνται ταυτόσημα, τα ακρωνύμια δεν είναι παρά συνώνυμα με τα αρκτικόλεξα. Διαφέρουν ακόμη και στην προφορά: Τα ακρωνύμια προφέρονται ως λέξεις, ενώ τα αρκτικόλεξα είτε ως λέξεις, είτε με προφορά του κάθε γράμματος ξεχωριστά (π.χ. ΚΚΕ).


vmelas

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 4932
  • Gender:Female
+1 στον Κάδμο. Έτσι θυμάμαι και εγώ τη διαφορά κάθε φορά: Εάν μπορώ να το προφέρω σα λέξη τότε είναι ακρωνύμιο, ενώ όταν δεν βγαίνει λέξη και πρέπει να πω το κάθε γράμμα τότε είναι αρκτικόλεξο.Zazula

 • Λεξιλάγνος λογοπαίκτης
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1337
  • Gender:Male
 • Αθεράπευτος πομφολυγτόπιξ
Η διαφορά μεταξύ αρκτικόλεξου και ακρωνυμίου δεν είναι σαφής, με αρκετή γκρίζα ζώνη ενδιάμεσα και πολλούς συντομογραφικούς σχηματισμούς να μην πληρούν αυστηρά ούτε τον έναν ούτε τον άλλον ορισμό.

Ο αυστηρός ορισμός είναι:
αρκτικόλεξο = συντομογραφία που σχηματίζεται από τα αρχικά γράμματα λέξεων
ακρωνύμιο = συντομογραφία που σχηματίζεται από τα άκρα λέξεων


Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς:
Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ο.Π.Α.Π., Ο.Η.Ε., Ο.Σ.Ε., Α.Σ.Ε.Π., Μ.Μ.Ε., Δ.Σ., Τ.Α.Ε., Φ.Α.Γ.Ε., Κ.Α.Ι.Ρ., Ε.Τ.Β.Α., Γ.Σ.Ε.Ε., Κ.Κ.Ε., Ε.Μ.Π., π.χ., κ.τ.ό., κ.ά. = αρκτικόλεξα
ΕΛ.ΤΑ., ΠΡΟ.ΠΟ., ΠΑ.ΠΕΙ., ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., ΕΛ.ΒΙ.ΕΛΑ., ΦΑ.ΜΑΡ., ΧΡΩ.ΠΕΙ., ΒΙΟ.ΦΑΡΜ., ΠΙΛ.ΠΟΥΛ. = ακρωνύμια

Τα προβλήματα:

1. Τι είναι οι συντομογραφίες που αποτελούν συνδυασμούς από αρχικά γράμματα και συλλαβές (ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ., Γ.Ε.ΕΘ.Α., Ε.Β.ΓΑ., Σ.Ε.ΚΑΠ.); Το ΛΝΕΓ αναρωτιέται κι εκείνο (στο σχετικό σημείωμα στο λήμμα αρκτικόλεξο), αλλά στον ορισμό τού ακρωνυμίου επιτρέπει ο σχηματισμός να είναι από αρχικά γράμματα ή συλλαβές λέξεων. Επομένως: όλα ακρωνύμια.

2. Τι είναι οι συντομογραφίες που περιέχουν βραχυγραφία μιας λέξης πέρα από την αρχική συλλαβή (κ.λπ., ΧΡΩΤΕΧ από Χρωμοτεχνική);

3. Τι είναι οι συντομογραφίες που δεν είναι στη σωστή σειρά (Ε.Λ.Π.Α. = Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου & Περιηγήσεων, δηλ. ΕΛΑΠ, ασχέτως του τι λέει το ΛΝΕΓ).

4. Τι είναι οι συντομογραφίες στις οποίες το/τα αρχικό/ά έχουν μετασχηματιστεί σε νέες ονομασίες με την αξία του/των γράμματος/γραμμάτων (ΠΙ-ΜΙ, ΔΕΛΤΑ);

5. Έχει σημασία στο διαχωρισμό μεταξύ ακρωνυμίων και αρκτικολέξων το πώς εκφέρονται; Προσωπικά φρονώ πως όχι, γι' αυτό και ο όρος ακρωνύμιο πλέον τείνει να καλύπτει τα πάντα. Άλλωστε, υπάρχουν τόσοι τρόποι να πεις ακόμη και το ίδιο ακρωνύμιο, η δε διάκριση με το κριτήριο αν εκφέρονται ως λέξεις ή όχι δεν είναι λειτουργική — τα ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΟΗΕ, ΟΠΑΠ δεν είναι αρκτικόλεξα κατ' αυτήν την έννοια, καθότι ως λέξεις εκφέρονται.

Pronounced as a word, containing only initial letters
 • laser: light amplification by the stimulated emission of radiation
  NATO: North Atlantic Treaty Organization
  scuba: self-contained underwater breathing apparatus
  EPCOT: Experimental Prototype Community of Tomorrow
  SOAP: Simple Object Access Protocol

Pronounced as a word, containing non-initial letters
 • Amphetamine: Alpha-methyl-phenethylamine
  Gestapo: Geheime Staatspolizei (secret state police)
  Interpol: International Criminal Police Organization
  radar: radio detection and ranging
  Saab: Svenska Aeroplan Aktiebolaget

Pronounced as a word or names of letters, depending on speaker or context
 • GUI: Graphical User Interface
  NES: Nintendo Entertainment System
  FAQ: ([fæk] or F A Q) frequently asked questions
  IRA:
  • When used for Irish Republican Army, pronounced as letters in English (I R A) but as a word in Spanish [ˈiɾa]
   When used for Individual Retirement Account, can be pronounced as letters (I R A) or as a word [ˈaɪrə]

  SAT: ([sæt] or S A T) (previously) Scholastic Achievement (or Aptitude) Test(s), now claimed not to stand for anything.
  SQL: ([siːkwəl] or S Q L) Structured Query Language.

Pronounced as a combination of names of letters and a word
 • CD-ROM: (C-D-[rɒm]) Compact Disc read-only memory
  IUPAC: (I-U-[pæk]) International Union of Pure and Applied Chemistry
  JPEG: (J-[pɛɡ]) Joint Photographic Experts Group
  SFMOMA: (S-F-[moʊmə]) San Francisco Museum of Modern Art

Pronounced only as the names of letters
 • BBC: British Broadcasting Corporation
  CNN: Cable News Network
  DNA: deoxyribonucleic acid
  USA: United States of America

Pronounced as the names of letters but with a shortcut
 • AAA:
  • (triple A) American Automobile Association; abdominal aortic aneurysm; Anti-Aircraft Artillery
   (three As) Amateur Athletic Association

  IEEE: (I triple E) Institute of Electrical and Electronics Engineers
  NAACP: (N double A C P) National Association for the Advancement of Colored People
  NCAA: (N C double A or N C two A or N C A A) National Collegiate Athletic Association

Shortcut incorporated into name
 • 3M: (three M) originally Minnesota Mining and Manufacturing Company
  E³: (E three) Electronic Entertainment Exposition
  W3C: (W three C) World Wide Web Consortium

Multi-layered acronyms
 • NAC Breda: (Dutch football club) NOAD ADVENDO Combinatie ("NOAD ADVENDO Combination"), formed by the 1912 merger of two clubs, NOAD (Nooit Opgeven Altijd Doorgaan "Never give up, always persevere") and ADVENDO (Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning "Pleasant for its entertainment and useful for its relaxation") from Breda[16][17]
  GTK+: GIMP Tool Kit, i.e. GNU Image Manipulation Program Tool Kit, i.e. GNU's Not Unix Image Manipulation Program Tool Kit
  GAIM: GTK+ AOL Instant Messenger, i.e. GIMP Tool Kit America OnLine Instant Messenger, i.e. GNU Image Manipulation Program Tool Kit America OnLine Instant Messenger, i.e. GNU's Not Unix Image Manipulation Program Tool Kit America OnLine Instant Messenger
  PAC-3: PATRIOT Advanced Capability 3 i.e., Phased Array Tracking RADAR Intercept on Target i.e., RAdio Detection And Ranging
  UARFCN: UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number where UTRA is UMTS Terrestrial Radio Access where UMTS is Universal Mobile Telephone System

Recursive acronyms, in which the abbreviation itself is the expansion of one initial
 • GNU: GNU's Not Unix!
  HURD: HIRD of Unix-Replacing Daemons, where "HIRD" stands for "HURD of Interfaces Representing Depth"
  PHP: PHP Hypertext Pre-processor (formerly Personal Home Page)
  XNA: XNA's Not Acronymed - a game development framework from Microsoft

Pseudo-acronyms are used because, when pronounced as intended, they resemble the sounds of other words:
 • CQ: "Seek you", a code used by radio operators.
  CQR: "secure", a brand of boat anchor
  ICQ: "I seek you"
  IOU: "I owe you"
  OU812: "Oh, you ate one, too?", a Van Halen album
  Q8: "Kuwait"

Initialisms whose last word is a noun, but which are sometimes used as adjectives and the final noun stated separately (almost always redundantly; see RAS syndrome)
 • ABS system (ABS from the German Antiblockiersystem): Anti-lock braking system system
  ATM machine: Automated Teller Machine machine
  UPC code: Universal Product Code code
  PIN number: Personal Identification Number number
Zazula: γλυφός και τσαγανός σαν κουτσουκέλα

WRITING STYLE GUIDELINES
1. Be more or less specific.
2. It's not O.K. to use ampersands & abbreviations.
3. Exaggeration is a million times worse than understatement.
4. Parenthetical remarks (however relevant) are to be avoided.


vmelas

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 4932
  • Gender:Female
Απλά προσθέτω την πηγή του Ζάζουλα για το αγγλικό κείμενο των διαφορών: Acronym - Wikipedia

Ενδιαφέρον όλο το άρθρο στη Βικιπαίδεια. Θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα.
« Last Edit: 19 Jun, 2021, 17:22:17 by spiros »


aviennas

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 1
  • Gender:Male
Σύμφωνα με τον ορισμό το αρκτικόλεξο είναι και αυτό ένα ακρωνύμιο αφού το γράμμα αποτελεί και αυτό άκρο λέξης συνεπώς κατά την γνώμη μου τόσο το ε.ο.τ. όσο και το ελ.κε.θ.ε. είναι ακρωνύμια. Το ε.ο.τ. είναι ταυτόχρονα σύμφωνα με τον ειδικότερο ορισμό και αρκτικόλεξο.


 

Search Tools