Μετατροπή πεζών σε κεφαλαία (και τούμπαλιν) -> Shift+F3 στο Word

user4 · 16 · 26997

user4

 • Sr. Member
 • ****
  • Posts: 609
 • think again!
[Αφού έψαξα (αλήθεια!) και δεν το βρήκα]

Εκείνο το χρυσό παιδί ο Yannismark (ή κάποιο άλλο χρυσό παιδί), μπορεί να μου πει πώς μετατρέπουμε τα πεζά (γράμματα ε!) σε κεφαλαία και τούμπαλιν;
Έχω ξαναρωτήσει νομίζω, αλλά το (ξ)έχασα!

Ευχαριστώ εκ των προτέρων τα χρυσά παιδιά του αξιοπρεπέστερου φόρουμ!
« Last Edit: 27 Feb, 2008, 16:39:46 by spiros »


Zazula

 • Λεξιλάγνος λογοπαίκτης
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1338
  • Gender:Male
 • Αθεράπευτος πομφολυγτόπιξ
Word? Επιλογή κειμένου > Format > Font > επιλογή τετραγωνιδίου All Caps
Zazula: γλυφός και τσαγανός σαν κουτσουκέλα

WRITING STYLE GUIDELINES
1. Be more or less specific.
2. It's not O.K. to use ampersands & abbreviations.
3. Exaggeration is a million times worse than understatement.
4. Parenthetical remarks (however relevant) are to be avoided.Pink Panther

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1675
  • Gender:Female
 • Τσα!
Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και ένας συνδυασμός πλήκτρων αλλά δυστυχώς δεν τον θυμάμαι...οπότε μάλλον δεν βοηθάω, απλά όποιος τον γνωρίζει ας τον πει και αυτόν.
Ευχαριστώ.
Κάθε που νιώθω μοναξιά, σκέφτομαι πως υπάρχεις
Και θέλω να 'ρθω εκεί κοντά, τίποτα να μην πάθεις


Αλ.

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2232
 • This b0dy is y0ung but my sp1r1t's 0|d...
Το μόνο συνδυασμό που θυμάμαι είναι ένας στο Word ---->>> Shift+F3...
Με ένα πάτημα έκανε το πρώτο πεζό της πρότασης κεφαλαίο και με δεύτερο πάτημα μετέτρεπε όλη τη σειρά των πεζών σε κεφαλαία...
"I like to remember things my own way. Not necessarily the way they happened"
Member of elites only...just like Mus1ca||Zazula

 • Λεξιλάγνος λογοπαίκτης
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1338
  • Gender:Male
 • Αθεράπευτος πομφολυγτόπιξ
   Command Name                  Shortcut Keys
   ------------------------------------------------------------------------

   All Caps                      CTRL+SHIFT+A
   Annotation                    ALT+CTRL+M
   App Maximize                  ALT+F10
   App Restore                   ALT+F5
   Apply Heading1                ALT+CTRL+1
   Apply Heading2                ALT+CTRL+2
   Apply Heading3                ALT+CTRL+3
   Apply List Bullet             CTRL+SHIFT+L
   Auto Format                   ALT+CTRL+K
   Auto Text                     F3 or ALT+CTRL+V
   Bold                          CTRL+B or CTRL+SHIFT+B
   Bookmark                      CTRL+SHIFT+F5
   Browse Next                   CTRL+PAGE DOWN
   Browse Previous               CTRL+PAGE UP
   Browse Sel                    ALT+CTRL+HOME
   Cancel                        ESC
   Center Para                   CTRL+E
   Change Case                   SHIFT+F3
   Char Left                     LEFT
   Char Left Extend              SHIFT+LEFT
   Char Right                    RIGHT
   Char Right Extend             SHIFT+RIGHT
   Clear                         DELETE
   Close or Exit                 ALT+F4
   Close Pane                    ALT+SHIFT+C
   Column Break                  CTRL+SHIFT+ENTER
   Column Select                 CTRL+SHIFT+F8
   Copy                          CTRL+C or CTRL+INSERT
   Copy Format                   CTRL+SHIFT+C
   Copy Text                     SHIFT+F2
   Create Auto Text              ALT+F3
   Customize Add Menu            ALT+CTRL+=
   Customize Keyboard            ALT+CTRL+NUM +
   Customize Remove Menu         ALT+CTRL+-
   Cut                           CTRL+X or SHIFT+DELETE
   Date Field                    ALT+SHIFT+D
   Delete Back Word              CTRL+BACKSPACE
   Delete Word                   CTRL+DELETE
   Dictionary                    ALT+SHIFT+F7
   Do Field Click                ALT+SHIFT+F9
   Doc Close                     CTRL+W or CTRL+F4
   Doc Maximize                  CTRL+F10
   Doc Move                      CTRL+F7
   Doc Restore                   CTRL+F5
   Doc Size                      CTRL+F8
   Doc Split                     ALT+CTRL+S
   Double Underline              CTRL+SHIFT+D
   End of Column                 ALT+PAGE DOWN
   End of Column                 ALT+SHIFT+PAGE DOWN
   End of Doc Extend             CTRL+SHIFT+END
   End of Document               CTRL+END
   End of Line                   END
   End of Line Extend            SHIFT+END
   End of Row                    ALT+END
   End of Row                    ALT+SHIFT+END
   End of Window                 ALT+CTRL+PAGE DOWN
   End of Window Extend          ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
   Endnote Now                   ALT+CTRL+D
   Extend Selection              F8
   Field Chars                   CTRL+F9
   Field Codes                   ALT+F9
   Find                          CTRL+F
   Font                          CTRL+D or CTRL+SHIFT+F
   Font Size Select              CTRL+SHIFT+P
   Footnote Now                  ALT+CTRL+F
   Go Back                       SHIFT+F5 or ALT+CTRL+Z
   Go To                         CTRL+G or F5
   Grow Font                     CTRL+SHIFT+.
   Grow Font One Point           CTRL+]
   Hanging Indent                CTRL+T
   Header Footer Link            ALT+SHIFT+R
   Help                          F1
   Hidden                        CTRL+SHIFT+H
   Hyperlink                     CTRL+K
   Indent                        CTRL+M
   Italic                        CTRL+I or CTRL+SHIFT+I
   Justify Para                  CTRL+J
   Left Para                     CTRL+L
   Line Down                     DOWN
   Line Down Extend              SHIFT+DOWN
   Line Up                       UP
   Line Up Extend                SHIFT+UP
   List Num Field                ALT+CTRL+L
   Lock Fields                   CTRL+3 or CTRL+F11
   Macro                         ALT+F8
   Mail Merge Check              ALT+SHIFT+K
   Mail Merge Edit Data Source   ALT+SHIFT+E
   Mail Merge to Doc             ALT+SHIFT+N
   Mail Merge to Printer         ALT+SHIFT+M
   Mark Citation                 ALT+SHIFT+I
   Mark Index Entry              ALT+SHIFT+X
   Mark Table of Contents Entry  ALT+SHIFT+O
   Menu Mode                     F10
   Merge Field                   ALT+SHIFT+F
   Microsoft Script Editor       ALT+SHIFT+F11
   Microsoft System Info         ALT+CTRL+F1
   Move Text                     F2
   New                           CTRL+N
   Next Cell                     TAB
   Next Field                    F11 or ALT+F1
   Next Misspelling              ALT+F7
   Next Object                   ALT+DOWN
   Next Window                   CTRL+F6 or ALT+F6
   Normal                        ALT+CTRL+N
   Normal Style                  CTRL+SHIFT+N or ALT+SHIFT+CLEAR (NUM 5)
   Open                          CTRL+O or CTRL+F12 or ALT+CTRL+F2
   Open or Close Up Para         CTRL+0
   Other Pane                    F6 or SHIFT+F6
   Outline                       ALT+CTRL+O
   Outline Collapse              ALT+SHIFT+- or ALT+SHIFT+NUM -
   Outline Demote                ALT+SHIFT+RIGHT
   Outline Expand                ALT+SHIFT+=
   Outline Expand                ALT+SHIFT+NUM +
   Outline Move Down             ALT+SHIFT+DOWN
   Outline Move Up               ALT+SHIFT+UP
   Outline Promote               ALT+SHIFT+LEFT
   Outline Show First Line       ALT+SHIFT+L
   Overtype                      INSERT
   Page                          ALT+CTRL+P
   Page Break                    CTRL+ENTER
   Page Down                     PAGE DOWN
   Page Down Extend              SHIFT+PAGE DOWN
   Page Field                    ALT+SHIFT+P
   Page Up                       PAGE UP
   Page Up Extend                SHIFT+PAGE UP
   Para Down                     CTRL+DOWN
   Para Down Extend              CTRL+SHIFT+DOWN
   Para Up                       CTRL+UP
   Para Up Extend                CTRL+SHIFT+UP
   Paste                         CTRL+V or SHIFT+INSERT
   Paste Format                  CTRL+SHIFT+V
   Prev Cell                     SHIFT+TAB
   Prev Field                    SHIFT+F11 or ALT+SHIFT+F1
   Prev Object                   ALT+UP
   Prev Window                   CTRL+SHIFT+F6 or ALT+SHIFT+F6
   Print                         CTRL+P or CTRL+SHIFT+F12
   Print Preview                 CTRL+F2 or ALT+CTRL+I
   Proofing                      F7
   Redo                          ALT+SHIFT+BACKSPACE
   Redo or Repeat                CTRL+Y or F4 or ALT+ENTER
   Repeat Find                   SHIFT+F4 or ALT+CTRL+Y
   Replace                       CTRL+H
   Reset Char                    CTRL+SPACE or CTRL+SHIFT+Z
   Reset Para                    CTRL+Q
   Revision Marks Toggle         CTRL+SHIFT+E
   Right Para                    CTRL+R
   Save                          CTRL+S or SHIFT+F12 or ALT+SHIFT+F2
   Save As                       F12
   Select All                    CTRL+A or CTRL+CLEAR (NUM 5) or CTRL+NUM 5
   Select Table                  ALT+CLEAR (NUM 5)
   Show All                      CTRL+SHIFT+8
   Show All Headings             ALT+SHIFT+A
   Show Heading1                 ALT+SHIFT+1
   Show Heading2                 ALT+SHIFT+2
   Show Heading3                 ALT+SHIFT+3
   Show Heading4                 ALT+SHIFT+4
   Show Heading5                 ALT+SHIFT+5
   Show Heading6                 ALT+SHIFT+6
   Show Heading7                 ALT+SHIFT+7
   Show Heading8                 ALT+SHIFT+8
   Show Heading9                 ALT+SHIFT+9
   Shrink Font                   CTRL+SHIFT+,
   Shrink Font One Point         CTRL+[
   Small Caps                    CTRL+SHIFT+K
   Space Para1                   CTRL+1
   Space Para15                  CTRL+5
   Space Para2                   CTRL+2
   Spike                         CTRL+SHIFT+F3 or CTRL+F3
   Start of Column               ALT+PAGE UP
   Start of Column               ALT+SHIFT+PAGE UP
   Start of Doc Extend           CTRL+SHIFT+HOME
   Start of Document             CTRL+HOME
   Start of Line                 HOME
   Start of Line Extend          SHIFT+HOME
   Start of Row                  ALT+HOME
   Start of Row                  ALT+SHIFT+HOME
   Start of Window               ALT+CTRL+PAGE UP
   Start of Window Extend        ALT+CTRL+SHIFT+PAGE UP
   Style                         CTRL+SHIFT+S
   Subscript                     CTRL+=
   Superscript                   CTRL+SHIFT+=
   Symbol Font                   CTRL+SHIFT+Q
   Thesaurus                     SHIFT+F7
   Time Field                    ALT+SHIFT+T
   Toggle Field Display          SHIFT+F9
   Toggle Master Subdocs         CTRL+\
   Tool                          SHIFT+F1
   Un Hang                       CTRL+SHIFT+T
   Un Indent                     CTRL+SHIFT+M
   Underline                     CTRL+U or CTRL+SHIFT+U
   Undo                          CTRL+Z or ALT+BACKSPACE
   Unlink Fields                 CTRL+6 or CTRL+SHIFT+F9
   Unlock Fields                 CTRL+4 or CTRL+SHIFT+F11
   Update Auto Format            ALT+CTRL+U
   Update Fields                 F9 or ALT+SHIFT+U
   Update Source                 CTRL+SHIFT+F7
   VBCode                        ALT+F11
   Web Go Back                   ALT+LEFT
   Web Go Forward                ALT+RIGHT
   Word Left                     CTRL+LEFT
   Word Left Extend              CTRL+SHIFT+LEFT
   Word Right                    CTRL+RIGHT
   Word Right Extend             CTRL+SHIFT+RIGHT
   Word Underline                CTRL+SHIFT+W
Zazula: γλυφός και τσαγανός σαν κουτσουκέλα

WRITING STYLE GUIDELINES
1. Be more or less specific.
2. It's not O.K. to use ampersands & abbreviations.
3. Exaggeration is a million times worse than understatement.
4. Parenthetical remarks (however relevant) are to be avoided.mariapar

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1899
  • Gender:Female
Νάχαμε κι ένα shortcut για να τα θυμόμαστε όλα...
One finger cannot lift a pebble (Native American proverb)


banned8

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 132
  • Gender:Male
Να μην είχαμε κι αυτό το πρόβλημα:

Ήρθε. Άνοιξε την πόρτα. Έριξε μια ματιά γύρω του. Όλα εντάξει. Ύστερα έφυγε.

Shift-F3:

ΉΡΘΕ. ΆΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ. ΈΡΙΞΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΓΥΡΩ ΤΟΥ. ΌΛΑ ΕΝΤΆΞΕΙ. ΎΣΤΕΡΑ ΈΦΥΓΕ.


Αφαιρεί τους τόνους από τα μικρά, αλλά όχι από τα κεφαλαία, όχι από ΟΛΑ τα μικρά!


user4

 • Sr. Member
 • ****
  • Posts: 609
 • think again!
Έχουμε ένα σωρό χρυσά παιδιά βλέπω!   
Change Case : SHIFT+F3. Αυτό έψαχνα!
Υπάρχει κάτι τέτοιο που να δουλέυει και στο ιντερνέτι;

Ευχαριστώ σας!

@Ζάζουλα: Μου θυμίζεις το κόμικ του Αρκά :-)))Αλ.

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2232
 • This b0dy is y0ung but my sp1r1t's 0|d...
ήρθε. άνοιξε την πόρτα. έριξε μια ματιά γύρω του. όλα εντάξει. ύστερα έφυγε.

1) με SHIFT+F3 ----->>> Ήρθε. Άνοιξε την πόρτα. Έριξε μια ματιά γύρω του. Όλα εντάξει. Ύστερα έφυγε.
κρατώντας το Shift και πατώντας 2η φορά F3---->>>ΉΡΘΕ. ΆΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ. ΈΡΙΞΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΓΥΡΩ ΤΟΥ. ΌΛΑ ΕΝΤΑΞΕΙ. ΎΣΤΕΡΑ ΕΦΥΓΕ.
2) με CTRL+SHIFT+F3---->>>ΉΡΘΕ. ΆΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ. ΈΡΙΞΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΓΥΡΩ ΤΟΥ. ΌΛΑ ΕΝΤΑΞΕΙ. ΎΣΤΕΡΑ ΕΦΥΓΕ.

Το SHIFT+F3 με το 1ο πάτημα μετατρέπει τα μικρά στην αρχή κάθε περιόδου σε κεφαλαία και τονίζει σωστά. Στη συνέχεια όταν μετατρέπει σε Κεφαλαία όλα, κρατάνε τους τόνους μόνα τα κεφαλαία που πρέπει να τονίζονται, δηλαδή αυτά στην αρχή κάθε πρότασης...από αυτόν τον κανόνα δεν μπορεί να ξεφύγει...

Το κύριο πρόβλημα είναι όταν όλα τα κεφαλαία, τα μετατρέπουμε σε πεζά...τότε αφού τα κεφαλαία δεν έχουν τονιστεί και τα μικρά που προκύπτουν από την αλλαγή είναι χωρίς τόνο...
"I like to remember things my own way. Not necessarily the way they happened"
Member of elites only...just like Mus1ca||


mariapar

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1899
  • Gender:Female
Θα πρέπει να βεβαιωνόμαστε και ότι η επιλεγμένη γλώσσα είναι η σωστή (Εργαλεία > Γλώσσα > Ορισμός γλώσσας > Ελληνικά) και δεν έχει γίνει κανένα μπέρδεμα σε πολύγλωσσα αρχεία.
One finger cannot lift a pebble (Native American proverb)


Zazula

 • Λεξιλάγνος λογοπαίκτης
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1338
  • Gender:Male
 • Αθεράπευτος πομφολυγτόπιξ
@Ζάζουλα: Μου θυμίζεις το κόμικ του Αρκά :-)))
Χεχε, δε βαριέσαι - έχω ακούσει και πολύ χειρότερα... :-)))))
(άσε που η ιστορία της ζωής μου δεν πιάνει τόσες αράδες!)
Zazula: γλυφός και τσαγανός σαν κουτσουκέλα

WRITING STYLE GUIDELINES
1. Be more or less specific.
2. It's not O.K. to use ampersands & abbreviations.
3. Exaggeration is a million times worse than understatement.
4. Parenthetical remarks (however relevant) are to be avoided.


user4

 • Sr. Member
 • ****
  • Posts: 609
 • think again!
Στη συνέχεια όταν μετατρέπει σε Κεφαλαία όλα, κρατάνε τους τόνους μόνα τα κεφαλαία που πρέπει να τονίζονται, δηλαδή αυτά στην αρχή κάθε πρότασης...από αυτόν τον κανόνα δεν μπορεί να ξεφύγει...

Ωραία κόλπα, Βατ! Ευχαριστώ! Αλλά, δεν κατάλαβα... Υπάρχει τέτοιος κανόνας;Αλ.

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2232
 • This b0dy is y0ung but my sp1r1t's 0|d...
Ωραία κόλπα, Βατ! Ευχαριστώ! Αλλά, δεν κατάλαβα... Υπάρχει τέτοιος κανόνας;
Άσε με κι εμένα να φτιάξω έναν κανόνα...
"I like to remember things my own way. Not necessarily the way they happened"
Member of elites only...just like Mus1ca||


Philip

 • Full Member
 • ***
  • Posts: 340
  • Gender:Male
 • μεγαλώνουν, μεγαλώνουν ...
Quote
Quote from: Member f0rm3r|y kn0wn as w4tt4n4b3 on 12 Oct, 2007, 16:56:48
Στη συνέχεια όταν μετατρέπει σε Κεφαλαία όλα, κρατάνε τους τόνους μόνα τα κεφαλαία που πρέπει να τονίζονται, δηλαδή αυτά στην αρχή κάθε πρότασης...από αυτόν τον κανόνα δεν μπορεί να ξεφύγει...

Μάλλον, στη συνέχεια αφήνει όπως είναι όσα κεφαλαία ήδη έχουν μετατραπεί, είτε τονισμένα, είτε όχι, και μετατρέπει σε κεφαλαία όσα δεν έιχε μετατρέψει με το πρώτο πάτημα του F3.  Έτσι μένουν όλοι οι τόνοι που είναι και αρχικά γράμματα μιας λέξης. 
But how shall men meditate in that, which they cannot understand? How shall they understand that which is kept close in an unknown tongue?

THE TRANSLATORS TO THE READER
Preface to the King James Version 1611


 

Search Tools