αρχικό γράμμα πατρωνύμου

Apparatus

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 1620
    • Gender:Male
  • Ως ουδέν γλυκίων ης πατρίδος ουδέ τοκείων γίγνεται
Οι οδηγίες που δίνει το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, αλλά και λίγο πολύ όλα τα πανεπιστήμια κατά τη συγραφή εργασιών και διατριβών είναι τα στοιχεία του συγγραφέα να αναγράφονται ως: Όνομα (αρχικό γράμμα πατρώνυμου) και επώνυμο φοιτητή (Κανονισμός Εργασιών βλέπε σελίδα 5).
Δηλαδή αν το πατρώνυμο είναι για παράδειγμα Αντώνιος ή Αθανάσιος τότε αντί να γράφουμε Αντ. ή Αθ. θα γράφουμε σκέτο Α. Μπορεί να θεωρηθεί αυτό σωστό;

Επίσης βλέπε Οδηγός Συγγραφής ΕΜΠ, σελίδα 12. Αναφέρει καθαρά "το πρώτο γράμμα του πατρωνύμου".
« Last Edit: 21 Dec, 2014, 11:48:05 by Apparatus »


 

Search Tools