Αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό γλωσσάριο όρων της πανδημίας COVID-19 (ΕΛΕΤΟ) + βάση MultiTerm/SDL Studio (English- Greek glossary pandemic)

spiros · 4 · 1998

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 851338
  • Gender:Male
 • point d’amour
Αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό γλωσσάριο όρων της πανδημίας COVID-19 (pdf από την ΕΛΕΤΟ)
COVID19 Algolysis Data Platform
Ελληνογαλλικό γλωσσάριο των όρων πανδημίας COVID-19 (Γαλλικά, Ελληνικά, glossaire, Français, Grec) + μετατροπή σε ορολογική βάση MultiTerm/SDL Studio

Μπορείτε να βρείτε εδώ και την ΝΕΑ (10/12/2021) επεξεργασμένη έκδοση (11) του αγγλοελληνικού γλωσσαρίου (1306 όροι, 28/1/2021 + 600 όροι από συλλογές COVID της IATE) ειδικά για MultiTerm/SDL Studio (παρακάτω μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση με άμεσα αποτελέσματα στον πίνακα). Για παράδειγμα, ο όρος με τη μορφή:

voluntarily present oneself for testing → προσέρχομαι/παρουσιάζομαι αυτοβούλως/εκουσίως/οικειοθελώς/εθελοντικά για δοκιμή/έλεγχο

Μετατράπηκε σε ξεχωριστά συνώνυμα:

« Last Edit: 11 Dec, 2021, 16:22:27 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 851338
  • Gender:Male
 • point d’amour
EnglishGreek
(-)ssRNA virus | negative-stranded RNA virus | negative-strand RNA virus | negative-sense single-stranded RNA virus | antisense-strand RNA virusRNA ιός αρνητικού κλώνου | ιός μονόκλωνου RNA αρνητικής πολικότητας
14-day quarantineκαραντίνα 14 ημερών
access to COVID-19 Tools Accelerator | ACTΕπιταχυντής πρόσβασης στα εργαλεία κατά της COVID-19 | ACT
Accident & Emergency Dept | A&EΤμήμα Επειγόντων Περιστατικών | ΤΕΠ
accordion lockdown | lockdown accordionανοιγοκλείσιμο ακορντεόν | λοκντάουν ακορντεόν
acellular part of bloodακυτταρικό μέρος του αίματος
ACT Accelerator | Access to COVID-19 Tools Accelerator | ACT-AACT Accelerator | επιταχυντής πρόσβασης στα εργαλεία κατά της COVID-19
active acquired immunity | active immunityενεργός ανοσία | ενεργητική ανοσία
active caseενεργό κρούσμα
active immunization | active immunisationενεργητική ανοσοποίηση
active mobility | active transport | active transportation | active travelενεργός κινητικότητα
active pharmaceutical ingredient | drug substance | APIδραστική ουσία | ΔΦΟ | δραστικό συστατικό | δραστική φαρμακευτική ουσία | δραστικό φαρμακευτικό συστατικό
acute infectionοξεία λοίμωξη
acute interstitial pneumoniaοξεία διάμεση πνευμονία
acute respiratory distress syndromeσύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας
acute respiratory infection | ARIοξεία λοίμωξη του αναπνευστικού | οξεία αναπνευστική λοίμωξη | οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος
acute respiratory insufficiency | acute respiratory distress | acute respiratory failure | acute ventilatory failureοξεία αναπνευστική ανεπάρκεια
adaptive immunity | acquired immunity | specific immunity | acquired immunity against infectious disease | AIIDεπίκτητη ανοσία | ειδική ανοσία
additional credit claim | ACCπρόσθετη δανειακή απαίτηση
additional vaccine dose | additional doseπρόσθετη δόση εμβολίου
adenovirus 26αδενοϊός 26
adenovirus 5αδενοϊός 5
adenovirusαδενοϊός
adherence to chronic medication regimenσυμμόρφωση στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή
adherence to parentsπροσκόλληση στους γονείς
adjuvantανοσοενισχυτικό
administer intramuscularlyχορηγώ ενδομυϊκά
administrative sanctionsδιοικητικές κυρώσεις
admission to hospital | hospitalisation | hospital admission | admissionεισαγωγή σε νοσοκομείο
adult respiratory distress syndrome | acute respiratory distress syndrome | ARDSσύνδρομο αναπνευστικής ανεπάρκειας των ενηλίκων | σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας
advance purchase agreement | APAσυμφωνία παραγγελίας | συμφωνία προαγοράς
advance purchase commitment | advance market commitment | APC | AMCAMC | κατοχύρωση για τη μελλοντική αγορά | δέσμευση προαγοράς | συμφωνία προαγοράς
advance purchase commitment | AMC | Advance Market Commitment for vaccines | AMC for vaccinesΔιεθνής Χρηματοδοτική Διευκόλυνση για τον εμβολιασμό
advanced healthcare systemπροηγμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης
advanced purchase agreementσυμφωνία προαγοράς
adverse event following immunisation | AEFIανεπιθύμητη ενέργεια μετά την ανοσοποίηση
adverse event | adverse reactionανεπιθύμητη ενέργεια | ανεπιθύμητη αντίδραση
adverse side effectανεπιθύμητη παρενέργεια
advice for travellersοδηγίες για ταξιδιώτες
advisory panel on COVID-19συμβουλευτική ομάδα για τη νόσο COVID-19
aerosolαερόλυμα
afebrileαπύρετος
age distribution of casesηλικιακή κατανομή κρουσμάτων
age distribution of confirmed casesηλικιακή κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
age groupηλικιακή ομάδα
age-disaggregated dataηλικιακά αναλυμένα δεδομένα | ηλικιακά αναλυτικά δεδομένα | ηλικιακά αποσυγκεντρωτικά δεδομένα
age-expected CFRαναμενόμενος κατά ηλικία CFR | ειδικός κατά ηλικία CFR
age-specific share of casesειδικό κατά ηλικία μερίδιο κρουσμάτων
age-standardized CFRτυποποιημένος κατά ηλικία CFR
aggregate dataαθροιστικά δεδομένα | συγκεντρωτικά δεδομένα
air bridgeαερογέφυρα | ταξιδιωτική αερογέφυρα
airborne infectionαερόφερτη λοίμωξη | αερομεταδιδόμενη λοίμωξη | αερογενής λοίμωξη
airborne precautionsπροφυλάξεις έναντι αερόφερτων
airborne transmissionαερογενής μετάδοση | αερόφερτη μετάδοση
airport ground personnelπροσωπικό εδάφους αεροδρομίων
airport health authorityυγειονομική αρχή αεροδρομίου
airport health check stationαεροϋγειονομείο
airport health supervisorυγειονομικός υπεύθυνος αεροδρομίου
alcohol anticepticαλκοολούχο αντισηπτικό
alcohol solutionαλκοολούχο διάλυμα
allergyαλλεργία
alternative communication modesεναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας
alternative medicine | alternative drugεναλλακτικό φάρμακο
ambient temperatureθερμοκρασία περιβάλλοντος
amino acidαμινοξύ
amplification of viral spreadενίσχυση εξάπλωσης του ιού
anaesthetic | anaesthetic agentαναισθητική ουσία | αναισθητικό φάρμακο | αναισθητικό
analytical sensitivityαναλυτική ευαισθησία
analytical specificityαναλυτική εξειδίκευση
anaphylaxisαναφυλαξία
anatomic pathologistπαθολογοανατόμος
anatomic pathologyπαθολογοανατομία
angiotensin IIαγγειοτενσίνη ΙΙ
angiotensin-converting enzyme 2 | ACE2μετατρεπτικό ένζυμο-2 της αγγειοτασίνης | μετατρεπτικό ένζυμο-2 της αγγειοτενσίνης | ένζυμο μετατροπής αγγειοτενσίνης 2 | ACE2 | ένζυμο μετατροπής αγγειοτασίνης 2
animal-to-human transmissionμετάδοση από ζώο σε άνθρωπο
announcement of casesανακοίνωση κρουσμάτων
anosmiaανοσμία
antiallergic propertyαντιαλλεργική ιδιότητα
antibody levelεπίπεδο αντισωμάτων
antibody responseαντισωματική απόκριση | αντισωματική ανταπόκριση | απόκριση αντισωμάτων
antibody testδοκιμή αντισωμάτων | δοκιμασία αντισωμάτων | τεστ αντισωμάτων
antibody to SARS-CoV-2 | antibody to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | antibody to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2αντίσωμα κατά του SARS-CoV-2 | αντίσωμα κατά του κορονοϊού 2 σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου | αντίσωμα κατά του κορονοϊού 2 σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου
anticipate the likely CFRπρολαμβάνω τον ενδεχόμενο CFR
anticoagulantαντιπηκτικό
anticoagulant | anti-coagulant | anticoagulant drugαντιπηκτικό
antigen of SARS-CoV-2 | antigen of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | antigen of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2αντιγόνο του SARS-CoV-2 | αντιγόνο του κορονοϊού 2 σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου | αντιγόνο του κορονοϊού 2 σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου
antigen presentationπαρουσίαση αντιγόνου
antigen testδοκιμασία αντιγόνου
antigenαντιγόνο
antigenic site | epitope | antigenic determinantεπίτοπος
anti-inflammatory actionαντιφλεγμονώδης δράση
antipyreticαντιπυρετικό
antisepticαντισηπτικό
antithrombotic treatmentαντιθρομβωτική αγωγή | αντιθρομβωτική θεραπεία
antitoxic propertyαντιτοξική ιδιότητα
antiviral drugαντιιικό φάρμακο
antiviral drug | antiviral therapeutic | antiviral medication | antiviral medicine | antiviralαντιιικό φάρμακο | αντιιικό
area designated for the accommodation of patients with contagious diseasesειδικά διαμορφωμένος χώρος υποδοχής ασθενών με μεταδοτικό νόσημα
arterial hypertensionαρτηριακή υπέρταση
arterial oxygen saturationκορεσμός οξυγόνου αρτηριακού αίματος
arthralgia | joint painαρθραλγία | πόνος αρθρώσεων
arthritisαρθρίτιδα
artificial intelligence algorithm | AI algorithmαλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης | αλγόριθμος AI
artificial intelligenceτεχνητή νοημοσύνη
asparagine 501ασπαραγίνη 501
assembliesσυναθροίσεις
AstraZeneca COVID-19 vaccineεμβόλιο COVID-19 της AstraZeneca
asymptomatic caseασυμπτωματικό κρούσμα
asymptomatic case | asymptomatic carrier | asymptomatic individualασυμπτωματικό κρούσμα | ασυμπτωματικός φορέας | ασυμπτωματικό άτομο
asymptomatic COVID-19 caseασυμπτωματικό κρούσμα COVID-19
asymptomatic incubation periodασυμπτωματική περίοδος επώασης
asymptomatic individual | asymptomatic case | asymptomatic patient | asymptomatic subjectασυμπτωματικό κρούσμα | ασυμπτωματικό άτομο | ασυμπτωματικός ασθενής
asymptomatic transmissionασυμπτωματική μετάδοση
asymptomaticασυμπτωματικός
attack rate | rate of attackδείκτης προσβολής | πηλίκο προσβολής
attend intervention programmeπαρακολουθώ πρόγραμμα παρέμβασης
attenuated vaccineεξασθενημένο εμβόλιο
authorisation procedureδιαδικασία έγκρισης
average ageμέση ηλικία
aviptadilαβιπταντίλη
avoiding close contactαποφυγή στενής επαφής
avoiding contact with persons showing infection symptomsαποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα λοίμωξης
avoiding direct exposure to media for younger kidsαποφυγή απευθείας έκθεσης των μικρών παιδιών στα μέσα ενημέρωσης
avoiding touching eyes, nose and mouthαποφυγή αγγίγματος ματιών, μύτης και στόματος
avoiding touching eyes | nose and mouthαποφυγή αγγίγματος ματιών | μύτης και στόματος
avoiding touching the faceαποφυγή αγγίγματος του προσώπου
B cell response | humoral response | antibody responseχυμική ανοσοαπόκριση
B.1.1.7 strain | B117 strain | Alpha strainστέλεχος B.1.1.7 | στέλεχος B117 | στέλεχος Άλφα
bacterial spreadδιασπορά βακτηρίων
bacteriumβακτήριο | βακτηρίδιο
balanced dietισορροπημένη διατροφή
ban on large gatheringsαπαγόρευση μεγάλων συγκεντρώσεων
ban on non-essential movementαπαγόρευση μη απαραίτητης μετακίνησης | απαγόρευση μη ουσιώδους μετακίνησης | απαγόρευση άσκοπης μετακίνησης
bankτράπεζα
barber-shopκουρείο
baseline mortality rate | baseline mortalityτιμή αναφοράς για τη θνησιμότητα
basic laboratoryβασικό εργαστήριο
basic reproduction number | R0βασικός αριθμός αναπαραγωγής | R0
basic vaccination schemeβασικό σχήμα εμβολιασμού
basic vaccinationβασικός εμβολιασμός
be endemicενδημώ
beauty salonκέντρο αισθητικής
bed occupancy rate | BORποσοστό κάλυψης κλινών
bedside testing | point-of-care testing | near-patient testing | POCT | NPTδοκιμή κοντά στον ασθενή
behavioral difficultyδυσκολία συμπεριφοράς
benefit-risk balance | risk-benefit balanceισοζύγιο οφέλους-κινδύνου | ισοζύγιο κινδύνου-οφέλους
best available scienceβέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα
Big Data Test Infrastructure | BDTIυποδομή δοκιμής μαζικών δεδομένων
bilateral interstitial syndrome | bilateral interstitial pneumoniaαμφίπλευρη διάμεση πνευμονία | αμφοτερόπλευρη διάμεση πνευμονία
biological fluid | biofluidβιολογικό υγρό
biological membraneβιολογική μεμβράνη
Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens | BRFAAΊδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών | ΙΙΒΕΑΑ
Biontech-Pfizer COVID-19 Vaccineεμβόλιο COVID-19 των Biontech-Pfizer
biosafety level | containment level | BSLεπίπεδο βιοασφάλειας | BSL
blood centreκέντρο αίματος
blood lancet | lancetσκαριφιστήρας | νυστέρι
blood plasma injectionχορήγηση πλάσματος αίματος
blood plasmaπλάσμα του αίματος
blood plasma | plasmaπλάσμα αίματος | πλάσμα
blood pressure gaugeπιεσόμετρο
blood serviceυπηρεσία αίματος
blowing ones noseφύσημα της μύτης
blowing one's noseφύσημα της μύτης
bodys natural defenseφυσική άμυνα του σώματος
body's natural defenseφυσική άμυνα του σώματος
boost immune responseενισχύω ανοσοαπόκριση | ενισχύω ανοσιακή απόκριση | ενισχύω ανοσοποιητική απόκριση | ενισχύω ανοσολογική απόκριση
booster dose of adenovirus 5ενισχυτική δόση με τον αδενοϊό 5
booster vaccineενισχυτικό εμβόλιο
border stationσυνοριακός σταθμός
bottom of the maskκάτω μέρος της μάσκας
breathing rhythm | respiratory rhythmαναπνευστικός ρυθμός
broad-spectrum antiviral drugαντιιικό ευρέος φάσματος
bronchoalveolar lavage | BALβρογχοκυψελιδική έκπλυση
bronchoscopeβρογχοσκόπιο
bronchoscopyβρογχοσκόπηση
budding | viral buddingεκβλάστηση
build immunity to COVID-19χτίζω ανοσία στην COVID-19
build immunityαναπτύσσω ανοσία | χτίζω ανοσία
building back betterκαλύτερη ανοικοδόμηση
building immunity COVID-19χτίσιμο ανοσίας στην COVID-19
burden of disease | disease burdenφορτίο νόσου | φορτίο νοσηρότητας
Burdenko Central Military Clinical HospitalΚεντρικό Στρατιωτικό Κλινικό Νοσοκομείο Burdenko
burn-out syndrome | burnout syndromeσύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης
burn-out | burnoutεπαγγελματική εξουθένωση
cafeteriaκαφετέρια | καφετερία
calprotectinκαλπροτεκτίνη
cancer under treatmentκαρκίνος υπό αγωγή
cancerκαρκίνος
capsid | protein coatκαψίδιο
capsomereκαψομερίδιο
cardiac magnetic tomographyμαγνητική τομογραφία καρδιάς
cardiomyopathyμυοκαρδιοπάθεια
cardiopulmonary resuscitationκαρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
cardiotoxicκαρδιοτοξικό
cardiotoxicityκαρδιοτοξικότητα
cardiovascular diseaseκαρδιαγγειακό νόσημα
caregiverφροντιστής | άτομο που φροντίζει ασθενή
Cas9 protein | Cas9πρωτεΐνη Cas9
case cluster | cluster of casesσυστάδα κρουσμάτων | συρροή κρουσμάτων
case definitionορισμός κρούσματος
case fatality rate | case fatality ratio | CFRδείκτης θνητότητας κρουσμάτων
caseκρούσμα | περιστατικό
cash deskταμείο
catecholamine | CAκατεχολαμίνη
catering sectorτομέας εστίασης
cause illnessπροκαλώ νόσο | προκαλώ ασθένεια
CBOR Web Token Claim | CWT claimδήλωση CWT | δήλωση διακριτικού Web CBOR
CCTV counting algorithmαλγόριθμος μέτρησης μέσω CCTV
CD24 geneγονίδιο CD24
cell cultureκυτταρική καλλιέργεια
cell deathκυτταρικός θάνατος
cell receptorυποδοχέας κυττάρου
cell signaling pathwayμονοπάτι κυτταρικής σηματοδότησης
cell-mediated immune response | cellular response | cellular immune responseανοσιακή απόκριση μέσω κυττάρων
cellular immunityκυτταρική ανοσία
cellular responseκυτταρική απόκριση
central political priorityκεντρική πολιτική προτεραιότητα
Centres for Disease Prevention and Control | CDCΚέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων | CDC
cerebral venous sinus thrombosis | CVSTθρόμβωση εγκεφαλικού φλεβικού κόλπου | θρόμβωση φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου
certificate of recoveryπιστοποιητικό ανάρρωσης
chain of transmission of infectionαλυσίδα μετάδοσης της λοίμωξης
challenge study | controlled infection studyμελέτη πρόκλησης
chemotherapyχημειοθεραπεία
child and adolescent mental health specialistειδικός ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων
child mental healthψυχική υγεία του παιδιού
child–parents communicationεπικοινωνία του παιδιού με τους γονείς του
childrens imaginationφαντασία των παιδιών
children's imaginationφαντασία των παιδιών
childrens staying with their family and parentsπαραμονή των παιδιών κοντά στην οικογένεια και τους γονείς τους
children's staying with their family and parentsπαραμονή των παιδιών κοντά στην οικογένεια και τους γονείς τους
childs social relations networkδίκτυο των κοινωνικών σχέσεων του παιδιού
child's social relations networkδίκτυο των κοινωνικών σχέσεων του παιδιού
childs therapistθεραπευτής του παιδιού
child's therapistθεραπευτής του παιδιού
China's National Health CommissionΕθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας
Chinese vaccine from CanSino Biologics Inc.κινεζικό εμβόλιο της CanSino Biologics Inc.
chloroquine phosphateφωσφορική χλωροκίνη
chloroquineχλωροκίνη
chlorpromazine | CPZχλωροπρομαζίνη
chronic care facilitiesιδρύματα χρονίως πασχόντων
chronic fatigue syndrome | myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome | myalgic encephalomyelitis | ME | chronic fatigue immune dysfunction syndrome | ME/CFS | CFS | CFIDSΣύνδρομο Χρονίας Κοπώσεως | μυαλγική εγκεφαλομυελίτις
chronic heart diseaseχρόνιο καρδιακό νόσημα | χρόνια καρδιοπάθεια
chronic illnessχρόνια νόσος | χρόνια ασθένεια
chronic kidney diseaseχρόνια νεφροπάθεια
chronic lung diseaseχρόνια πνευμονοπάθεια
chronic medication regimenχρόνια φαρμακευτική αγωγή
chronic pulmonary diseaseχρόνια πνευμονοπάθεια
chronic respiratory diseaseχρόνιο αναπνευστικό νόσημα
chronic respiratory disease | CRDχρόνια αναπνευστική νόσος | χρόνιο αναπνευστικό νόσημα
chronic treatmentχρόνια θεραπεία
cinemaκινηματογράφος
civil confinementαπομόνωση
classroomαίθουσα διδασκαλίας
cleaning and disinfection of surfacesκαθαρισμός και απολύμανση επιφανειών
clearing house for medical equipment (COVID-19)κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών για θέματα ιατρικού εξοπλισμού (COVID-19)
Clearing house for medical equipment | clearing house | COVID-19 Clearing House for medical equipmentκέντρο ανταλλαγής πληροφοριών για θέματα ιατρικού εξοπλισμού
click awayπάρε έξω | παραλαβή εκτός
click in shop | click insideπαραλαβή εντός
clinical aggravationκλινική επιδείνωση
clinical attack rate | attack rate | incidence proportionποσοστό προσβολής | δείκτης προσβολής | πηλίκο προσβολής | κλινικός δείκτης προβολής
clinical conditionκλινική εικόνα
clinical dataκλινικά δεδομένα
clinical improvementκλινική βελτίωση
clinical monitoringκλινική παρακολούθηση
clinical outcomeκλινική έκβαση
clinical practiceκλινική πρακτική | κλινική πράξη
clinical presentationκλινική εικόνα
clinical sampleκλινικό δείγμα
clinical studyκλινική μελέτη
clinical suspicionκλινική υποψία
clinical symptomκλινικό σύμπτωμα
clinical treatmentκλινική θεραπεία
clinical trialκλινική δοκιμή
close contact with a confirmed caseστενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα
close contact with peopleσυγχρωτισμός
close contactστενή επαφή
close down all non-essential shopsκλείσιμο όλων των μη απαραίτητων καταστημάτων | κλείσιμο όλων των μη ουσιωδών καταστημάτων
closed communityκλειστή κοινότητα
closed environmentκλειστό περιβάλλον
closing schools and other institutionsκλείσιμο των σχολείων και λοιπών ιδρυμάτων
cloth face coverυφασμάτινη μάσκα προσώπου | πάνινη μάσκα προσώπου
cluster of pneumoniaσυστάδα κρουσμάτων πνευμονίας | συρροή κρουσμάτων πνευμονίας
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations | CEPICEPI | Συνασπισμός για Καινοτομίες Επιδημιολογικής Ετοιμότητας
cohortκοόρτη
coinfectionσυλλοίμωξη
colchicineκολχικίνη
combination of E484Q and L452R mutationsσυνδυασμός μεταλλάξεων E484Q και L452R
combination vaccineσυνδυαστικό εμβόλιο
combined vaccine | combination vaccine | mixed vaccineσυνδυασμένο εμβόλιο
Committee of European Auditing Oversight Bodies | CEAOBΕΕΦΕΕ | Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών
common coldκοινό κρυολόγημα
common detergentκοινό απορρυπαντικό
common disinfectantκοινό απολυμαντικό
common source epidemicεπιδημία κοινής προελεύσεως
common variantκοινή παραλλαγή
communicable diseaseμεταδοτική νόσος
communication via telephoneεπικοινωνία μέσω τηλεφώνου
communication via telephone | social media | teleconferencingεπικοινωνία μέσω τηλεφώνου | μέσων κοινωνικής δικτύωσης | τηλεδιασκέψεων
communication with a physicianεπικοινωνία με ιατρό | επικοινωνία με γιατρό
community dispersionδιασπορά στην κοινότητα
community immunity | herd immunityανοσία κοινότητας | συλλογική ανοσία | ανοσία αγέλης | ανοσία της αγέλης
community spreadδιασπορά στην κοινότητα | εξάπλωση στην κοινότητα
community transmissionμετάδοση στην κοινότητα
communityκοινότητα
compartmental modelδιαμερισματικό μοντέλο
compassionate useσυγκαταβατική χορήγηση ερευνητικού φαρμάκου κατ' εξαίρεση | παρηγορητική χρήση | παρηγορητική χρησιμοποίηση
complementary measureσυμπληρωματικό μέτρο
complicationεπιπλοκή
compression algorithmαλγόριθμος συμπίεσης
compulsoriness of vaccinationυποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
compulsory vaccinationυποχρεωτικός εμβολιασμός
computing cloudυπολογιστικό νέφος
concealing the crisisαπόκρυψη της κρίσης
concerned Member State | CMSενδιαφερόμενο κράτος μέλος
conditional marketing authorisationχορήγηση αδείας κυκλοφορίας υπό όρους
confidence in vaccination | vaccine confidenceεμπιστοσύνη απέναντι στον εμβολιασμό
confirmed case of COVID-19επιβεβαιωμένο κρούσμα της COVID-19
confirmed case of infectionεπιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης
confirmed infectionεπιβεβαιωμένη λοίμωξη
conjugate vaccineσυζευγμένο εμβόλιο
conjunctival swabεπίχρισμα επιπεφυκότα
consumption coagulopathy | disseminated intravascular coagulation | DICδιάχυτη ενδοαγγειακή πήξη
contact in an aircraft sitting within two seats of the COVID-19 caseταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος που κάθεται σε απόσταση δύο θέσεων από περιστατικό COVID-19
contact precautionsπροφυλάξεις επαφής
contact tracing and warning appεφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων
contact tracing and warning functionalityλειτουργία ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων
contact tracingιχνηλάτηση επαφών
contact transmissionμετάδοση με επαφή | μετάδοση μέσω επαφής | μετάδοση επαφής
contact with animalsεπαφή με ζώα
contact with high risk group personsεπαφή με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
contactεπαφή
contagiousμεταδοτικός
contagiousnessμεταδοτικότητα
contained useπεριορισμένη χρήση
containment eventενέργεια θωράκισης | ενέργεια αναχαίτισης
containment laboratory | high containment laboratoryεργαστήριο υψηλού περιορισμού
containment measuresμέτρο ανάσχεσης | μέτρο περιορισμού
containmentανάσχεση | θωράκιση | αναχαίτιση
contaminated itemμολυσμένο αντικείμενο
contaminated surfaceμολυσμένη επιφάνεια
contaminated wasteμολυσματικά απορρίμματα
contaminationμόλυνση1
contraindicationαντένδειξη
control arm | control groupομάδα ελέγχου
controlled exposure to mediaελεγχόμενη έκθεση σε μέσα
controlled studyελεγχόμενη μελέτη
convalescence from COVID-19 | recovery from COVID-19ανάρρωση από COVID-19
convalescence time | recovery timeχρόνος ανάρρωσης
convalescent COVID-19 plasma | COVID-19 convalescent plasma | CCPπλάσμα από αναρρώσαντες από COVID-19 | πλάσμα αναρρώσαντος από Covid-19 | CCP
convalescent donor | convalescent plasma donorδότης πλάσματος αναρρώσαντος | δωρητής πλάσματος αναρρώσαντος
convalescent plasmaπλάσμα από αναρρώσαντες | πλάσμα από ασθενείς που έχουν αναρρώσει | πλάσμα αναρρώσαντος | αναρρωτικό πλάσμα
convalescentαναρρωνύων | ασθενής σε ανάρρωση
co-passengerσυνεπιβάτης
cordon sanitaireυγειονομική ζώνη
corona debtκορονοχρέος
coronaphobiaκορονοφοβία
coronary arteryστεφανιαία αρτηρία
coronavirus caseκρούσμα κορονοϊού
coronavirus emergencyκατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του κορονοϊού
Coronavirus Global Response Summit | Coronavirus Global Response Pledge Conference | Coronavirus Global Response Pledging ConferenceΔιάσκεψη συγκέντρωσης δωρεών για την παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό | σύνοδος κορυφής για την παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό
Coronavirus Global Responseπαγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό
coronavirus party | corona partyκορονοπάρτι
Coronavirus Response Investment Initiative Plus | CRII+Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού + | CRII+
Coronavirus Response Investment Initiative | CRIIπρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
coronavirus response team | corona response team | European corona response teamομάδα αντιμετώπισης του κορονοϊού
coronavirus strain | strain of coronavirusστέλεχος κορονοϊού
coronavirusκορονοϊός | κοροναϊός | κορωνοϊός | κορωναϊός
coronavirus | CoVκορωνοϊός | κορωναϊός | κορονοϊός | κοροναϊός | ιός Corona
coronaviruss aggressivenessεπιθετικότητα του κορονοϊού
coronavirus's aggressivenessεπιθετικότητα του κορονοϊού
corporate sector purchase programme | CSPPπρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα
corticosteroidκορτικοστεροειδές
COSME Equity Facility for Growth | COSME EFG | Equity Facility for Growth | EFGμηχανισμός μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη | EFG | μηχανισμός μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη COSME
cotton clothβαμβακερό ύφασμα
cotton fabricβαμβακερό ύφασμα
cough inside ones elbowβήχω στον αγκώνα μου
cough inside one's elbowβήχω στον αγκώνα μου
cough | coughingβήχας
country's entry pointsσημεία εισόδου στη χώρα | πύλες εισόδου στη χώρα
course of diseaseπορεία της νόσου
COVAX | COVAX Facility | COVID-19 Vaccine Global Access Facilityμηχανισμός παγκόσμιας πρόσβασης σε εμβόλιο κατά της COVID-19 | μηχανισμός COVAX
covering cough or sneeze with tissue paperκάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο
covid kiss | post-covid kissκορονοφιλί | κορωνοφιλί
covid measuresμέτρα κατά της COVID-19 | κορονόμετρα | κορωνόμετρα
COVID vaccineεμβόλιο κατά της COVID-19
COVID-19 case fatality rate | COVID-19 CFRδείκτης θνητότητας κρουσμάτων COVID-19 | CFR της COVID-19
COVID-19 case fatalityθνητότητα κρουσμάτων COVID-19
COVID-19 Communication Support System | COVID-19 clinical management support system | webconferencing COVID-19 clinical management support system | COVID19 clinical management support system | COVID19 CMSS | CMSSσύστημα στήριξης κλινικής διαχείρισης της νόσου COVID-19
COVID-19 crisis | coronavirus crisisκρίση λόγω του κορονοϊού | κρίση της νόσου COVID-19
COVID-19 Data Portal | COVID-19 Portalπύλη δεδομένων COVID-19
COVID-19 deathθάνατος από COVID-19
COVID-19 epidemicεπιδημία COVID-19
COVID-19 infectionλοίμωξη COVID-19
COVID-19 Information Group – Home Affairsομάδα ενημέρωσης για την COVID-19 – εσωτερικές υποθέσεις
COVID-19 outbreakέξαρση της νόσου COVID-19 | έξαρση της COVID-19 | επιδημική έξαρση της νόσου COVID-19
COVID-19 pandemicπανδημία COVID-19
COVID-19 pandemic | coronavirus pandemic | global coronavirus outbreak | coronavirus outbreak | COVID-19 outbreakπανδημία COVID-19 | πανδημία κοροναϊού | έξαρση της νόσου COVID-19
COVID-19 passportδιαβατήριο COVID-19
COVID-19 patientασθενής με COVID-19
COVID-19 recapitalisation measureμέτρο ανακεφαλαιοποίησης λόγω της νόσου COVID-19
COVID-19 Response Fund | COVID-19 Solidarity Response FundΤαμείο Αλληλεγγύης για την Αντιμετώπιση της COVID-19 | ταμείο για την αντιμετώπιση της COVID-19
COVID-19 self-test kit | COVID-19 self-testing kitκιτ αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου COVID-19 | κιτ αυτοδιαγνωστικού τεστ COVID-19
COVID-19 test positivityθετικότητα της δοκιμής για COVID-19 | θετικότητα του τεστ για COVID-19
COVID-19 test | coronavirus test | novel coronavirus testεξέταση για τον κορονοϊό | εξέταση ανίχνευσης του κορονοϊού
COVID-19 vaccine booster shotαναμνηστική δόση εμβολίου κατά της COVID-19
COVID-19 vaccineεμβόλιο κατά της COVID-19 | εμβόλιο COVID-19
COVID-19 Vaccines Global Access facility | COVAXΜηχανισμός παγκόσμιας πρόσβασης σε εμβόλιο κατά της COVID-19 | COVAX
COVID-19 virus variant | Covid-19 variant | SARS-CoV-2 variantπαραλλαγή του SARS-CoV-2 | παραλλαγή του ιού SARS-CoV-2
COVID-19/Corona Information Group – BordersCOVID-19 / Ομάδα ενημέρωσης για τον κορονοϊό – Σύνορα
COVID-19 | coronavirus disease 2019 | coronavirus disease | 2019-nCoV acute respiratory diseaseνόσος από τον κοροναϊό 2019 | COVID-19 | οξεία αναπνευστική νόσος 2019-nCoV | νόσος COVID-19
COVID-19 | disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2COVID-19 | ασθένεια προκαλούμενη από κορονοϊό 2 που προξενεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο | νόσος προκαλούμενη από κορονοϊό 2 που προξενεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο | ασθένεια προκαλούμενη από κορονοϊό 2 που προξενεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο | νόσος προκαλούμενη από κορονοϊό 2 που προξενεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο
COVID-19-associated acute respiratory distress syndrome | COVID-19 associated ARDS | CARDSσύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας λόγω COVID-19 | σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας της COVID-19 | σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας που προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2
covidiotκορονοηλίθιος | κορονόβλακας
credit holiday | payment holiday | repayment holidayαναστολή καταβολής δόσεων
crew memberμέλος πληρώματος
CRII Task Force | Coronavirus Response Investment Initiative Task Forceειδική ομάδα «CRII» | ειδική ομάδα της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού
crisis coordination arrangements | EU Integrated Political Crisis Response arrangements | EU Emergency and Crisis Coordination Arrangements | EU IPCR arrangements | CCA | IPCRρυθμίσεις της ΕΕ για το συντονισμό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις | ολοκληρωμένες ρυθμίσεις της ΕΕ για την πολιτική αντιμετώπιση κρίσεων | IPCR
Crisis Coordination Committee | CCCΕπιτροπή Συντονισμού Κρίσεων
crisis preparedness planσχέδιο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων
crisis relevant productπροϊόν αναγκαίο για την αντιμετώπιση κρίσεων
crisis repairαποκατάσταση των συνεπειών της κρίσης
critical care medicine | intensive care medicine | ICM | CCMεντατικολογία
critical care unit | intensive care unit | intensive therapy unit | ITU | ICU | CCUμονάδα εντατικής θεραπείας | ΜΕΘ
critical care | intensive careεντατική θεραπεία
critical cases in hospitalνοσηλευόμενοι σε κρίσιμη κατάσταση
critical community size | CCSκρίσιμο μέγεθος κοινότητας
critical conditionκρίσιμη κατάσταση
critical periodκρίσιμη περίοδος
cross-border commuter | cross-border workerδιασυνοριακός εργαζόμενος | διασυνοριακά μετακινούμενος εργαζόμενος
cross-border commuter | frontier workerμεθοριακός εργαζόμενος
cross-contaminationδιασταυρούμενη μόλυνση | επιμόλυνση | διαμόλυνση
cross-protection | cross-immunityδιασταυρούμενη ανοσία | διασταυρούμενη προστασία
crowded open spacesανοιχτοί χώροι με συγχρωτισμό
cumulative distribution of confirmed casesαθροιστική κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
CureVac's vaccine candidate against COVID-19υποψήφιο εμβόλιο COVID-19 της CureVac
CWT | CBOR Web Tokenδιακριτικό Web CBOR | CWT
cytokine release syndrome | CRSσύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκινών
cytokine storm syndrome | CSSσύνδρομο υπερκυτοκιναιμίας | υπερκυτοκιναιμία | «καταιγίδα κυτοκίνης» | σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκίνης
cytokineκυτταροκίνη | κυτοκίνη
daily changeημερήσια μεταβολή
daily distribution of confirmed casesημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
daily epidemiological surveillance reportημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης
data carrierφορέας δεδομένων
day of vaccinationημέρα του εμβολιασμού
de minimis Regulationκανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
death tollφόρος αίματος
deathθάνατος
deaths of COVID-19 per million peopleθάνατοι από COVID-19 ανά εκατομμύριο ανθρώπων
deaths per million peopleθάνατοι ανά εκατομμύριο ανθρώπων
decentralised authorisation procedure | decentralised procedure | DCPαποκεντρωμένη διαδικασία
declare the suspected caseδηλώνω το ύποπτο κρούσμα
definition of COVID-19 caseορισμός κρούσματος COVID-19
degradation of referencesυποβάθμιση των στοιχείων αναφοράς
deltoidδελτοειδής
demographic studyδημογραφική μελέτη
dendritic cellδενδριτικό κύτταρο
denying the gravity of the pandemicάρνηση της βαρύτητας της πανδημίας
detect the virusανιχνεύω τον ιό
detected caseανιχνευμένο κρούσμα
detection of casesανίχνευση κρουσμάτων | ανίχνευση περιστατικών
detergentαπορρυπαντικό
deteriorating epidemiological situationεπιδεινούμενη επιδημιολογική κατάσταση
develop antibodiesαναπτύσσω αντισώματα
develop symptoms of infectionεμφανίζω συμπτώματα λοίμωξης
developmental difficultyαναπτυξιακή δυσκολία
dexamethasoneδεξαμεθαζόνη
diabetes mellitusσακχαρώδης διαβήτης
diagnosed caseδιαγνωσμένο κρούσμα
diagnostic laboratoryδιαγνωστικό εργαστήριο
diagnostic sensitivityδιαγνωστική ευαισθησία
diagnostic specificityδιαγνωστική εξειδίκευση
dialysisαιμοκάθαρση
difficulty breathing | dyspneaδυσκολία στην αναπνοή | δύσπνοια
digital Passenger Locator Form | dPLFψηφιακή φόρμα εντοπισμού επιβατών | ψηφιακό έντυπο εντοπισμού επιβατών
direct contact transmissionμετάδοση άμεσης επαφής | μετάδοση μέσω άμεσης επαφής
direct contact with infectious secretions of a COVID-19 caseάμεση επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις περιστατικού COVID-19
direct contactάμεση επαφή
direct investment | direct foreign investment | foreign direct investment | DFI | FDIάμεση επένδυση | άμεση ξένη επένδυση
direct physical contact with a COVID- 19 caseάμεση σωματική επαφή με περιστατικό COVID-19
disabling the coronavirus' specific proteinsαδρανοποίηση των ειδικών πρωτεϊνών του κορονοϊού
disaggregated dataαναλυτικά στοιχεία
disaster medicineιατρική των καταστροφών
disease controlέλεγχος νοσημάτων | έλεγχος νόσου | έλεγχος της νόσου
disease elimination | eliminationεξάλειψη νοσήματος | εξάλειψη νόσου | εξάλειψη λοιμώδους νοσήματος
disease incubation periodχρόνος επώασης της νόσου
disease incubationεπώαση της νόσου
disease outbreak | outbreak | outbreak of a diseaseεστία επιδημίας | επιδημική έξαρση
disease outcomeέκβαση νόσου
disinfectαπολυμαίνω
disinfectantαπολυμαντικό
disinfecting robot | disinfection robotαπολυμαντικό ρομπότ | ρομπότ απολύμανσης
disinfectionαπολύμανση
dispensing pharmacy | retail pharmacy | dispensing chemist | pharmacy open to the public | community pharmacyφαρμακείο λιανικής πωλήσεως | φαρμακείο ανοικτό στο κοινό
dispersion factor | dispersion parameter | K value | k numberαριθμός Κ
display of symptomsεμφάνιση συμπτωμάτων
display signs and symptoms indicative of ARIεμφανίζω σημεία και συμπτώματα συμβατά με οξεία αναπνευστική λοίμωξη
disposable glovesγάντια μιας χρήσης
disposable respirator | disposable respirator mask | disposable particulate respiratorμάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας μιας χρήσης
DNA fragment | fragmentτμήμα DNA
DNA sequencingαλληλούχηση του DNA
DNA transcriptionμεταγραφή του DNA
DNA vaccineεμβόλιο DNA
domestic case | non-visitor caseεγχώριο κρούσμα | μη εισαγόμενο κρούσμα
dominant strainεπικρατές στέλεχος | κυρίαρχο στέλεχος
donate reserved doses to lower and middle-income countriesδωρίζω δεσμευμένες δόσεις σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος
dose dependent responseδοσοεξαρτώμενη απόκριση
dose of a vaccineδόση εμβολίου
dose | vaccine doseδόση εμβολίου
dosing errorσφάλμα δοσολογίας
drive through testδιοχούμενη ταχυδοκιμή | διοχούμενη ταχυδοκιμασία | διοχούμενο ταχυτέστ
drive through test | drive through rapid testδιοχούμενη ταχυδοκιμή | διοχούμενη ταχυδοκιμασία | διοχούμενο ταχυτέστ
droplet nucleusπυρήνας σταγονιδίου
droplet precautionπροφύλαξη από σταγονίδια
droplet transmissionμετάδοση μέσω σταγονιδίων | μετάδοση σταγονιδίων
dropletσταγονίδιο
drug development | pharmaceutical developmentανάπτυξη φαρμάκων
drug potency | potency of a drugδραστικότητα φαρμάκου
dry coughξηρός βήχας
duration of immunity | immunity durationδιάρκεια ανοσίας
dynamic compartmental modelδυναμικό διαμερισματικό μοντέλο
dyspnea | difficulty breathingδύσπνοια | δυσκολία στην αναπνοή
dyspnoea | shortness of breathδύσπνοια | αναπνευστική δυσχέρεια
early detectionέγκαιρη ανίχνευση
early warning and response system for the prevention and control of communicable diseases | Early Warning and Response System | Early Warning and Response System for Communicable Diseases | EWRSσύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης | σύστημα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης για την πρόληψη και τον έλεγχο μεταδοτικών ασθενειών
Eastern Partnership Solidarity ProgrammeΠρόγραμμα Αλληλεγγύης της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης
ECMP | exceptional change management processδιαδικασία διαχείρισης αλλαγών σε εξαιρετικές περιστάσεις
economic cost of COVID-19οικονομικό κόστος της COVID-19
economic recoveryοικονομική ανάκαμψη
educational activityεκπαιδευτική δραστηριότητα
educational type activityδραστηριότητα με εκπαιδευτικό χαρακτήρα
EESC Civil Solidarity Prize | Civil Solidarity PrizeΒραβείο αλληλεγγύης πολιτών της ΕΟΚΕ
effective drugαποτελεσματικό φάρμακο
effective preventionαποτελεσματική πρόληψη
effective reproduction number | Rtενεργός αριθμός αναπαραγωγής | Rt
effective vaccineαποτελεσματικό εμβόλιο
effectivenessαποτελεσματικότητα
efficacyδραστικότητα
elbow touch | elbow bump | elbow shakeαγκωναψία
elderly people | eldersηλικιωμένα άτομα | ηλικιωμένοι
e-learningηλ-μάθηση | ηλεκτρονική μάθηση
electronic air collector toolηλεκτρονικός αεροσυλλέκτης
Electronic Health Certificate Container Format | HCERTμορφότυπος περιέκτη ηλεκτρονικού πιστοποιητικού υγείας
electronic sealηλεκτρονική σφραγίδα
elicit neutralizing antibodiesεγείρω την παραγωγή εξουδετερωτικών αντισωμάτων
elimination of infectionεξάλειψη της λοίμωξης
elimination of infectionsεξάλειψη λοιμώξεων
embarkation spaceχώρος επιβίβασης
Emergency Assistance Instrument | instrument for Emergency assistance within the Union | Instrument for Emergency Support within the Union | instrument for emergency support within the EU | Emergency Support Instrument | ESI | IESΜέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης
Emergency Response Coordination Centre | EER Centre | European Emergency Response Centre | ERCC | ERCΚέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
Emergency Support InstrumentΜέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης
Emergency Use Assessment and Listing procedure | EUL procedure | Emergency Use Listing procedure | EUAL procedureδιαδικασία καταχώρισης στον κατάλογο έκτακτης χρήσης
emotional expressionέκφραση συναισθημάτων
emotional managementδιαχείριση συναισθημάτων
empirical treatmentεμπειρική θεραπεία
enclosed public spaceκλειστός δημόσιος χώρος
enclosed spaceκλειστός χώρος
encouraging social distancingενθάρρυνση της κοινωνικής αποστασιοποίησης
encouraging working from homeενθάρρυνση της εργασίας από το σπίτι
endemic virusενδημικός ιός
endemicενδημικός
endemicityενδημικότητα
endothelial damageκαταστροφή του ενδοθηλίου
endotheliumενδοθήλιο
endotracheal intubationενδοτραχειακή διασωλήνωση | διασωλήνωση τραχείας
enhancing EU economic and industrial resilience and sovereigntyενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής και βιομηχανικής επανατακτικότητας και κυριαρχίας
entertainment sectorτομέας ψυχαγωγίας
entry screeningδιαλογή εισόδου
envelope glycoproteinγλυκοπρωτεΐνη του φακέλου
enveloped negative-sense single-stranded RNA virusελυτροφόρος ιός μονόκλωνου RNA αρνητικής πολικότητας
enveloped positive-sense single-stranded RNA virusελυτροφόρος ιός μονόκλωνου RNA θετικής πολικότητας
enveloped RNA virusRNA ιός με φάκελο | ελυτροφόρος RNA ιός
epidemic curveεπιδημική καμπύλη
epidemic curve | epi curveεπιδημιακή καμπύλη | επιδημική καμπύλη
epidemic intelligence | EIπληροφορίες σχετικά με επιδημίες
epidemic investigationεπιδημιολογική διερεύνηση
epidemic loadεπιδημιολογικό φορτίο
epidemic outbreakέκρηξη επιδημίας | ξέσπασμα επιδημίας
epidemic thresholdεπιδημικό κατώφλι
epidemicεπιδημία | επιδημικός | επιδημιακός
epidemicityεπιδημικότητα
epidemiological data | epidemiology dataεπιδημιολογικά δεδομένα
epidemiological evidenceεπιδημιολογικά τεκμήρια | επιδημιολογικές ενδείξεις
epidemiological heuristicsεπιδημιολογική ευρετική
epidemiological indexεπιδημιολογικός δείκτης
epidemiological loadεπιδημιολογικό φορτίο
epidemiological situationεπιδημιολογική κατάσταση
epidemiological studyεπιδημιολογική μελέτη
epidemiological surveillance reportέκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης
epidemiological surveillanceεπιδημιολογική επιτήρηση
epidemiological surveillance | epidemio-surveillanceεπιδημιολογική επιτήρηση | επιδημιολογική παρακολούθηση
epidemiological survey | epidemiological studyεπιδημιολογική μελέτη
epidemiological thresholdεπιδημιολογικό κατώφλι | επιδημιολογική οριακή τιμή
epidemiologicalεπιδημιολογικός
epidemiology dataεπιδημιολογικά δεδομένα
epidemiologyεπιδημιολογία
equitable and affordable accessισότιμη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση
eradicationεκρίζωση
ERAvsCorona Action Planσχέδιο δράσης ERAvsCorona
error of the first kind | false rejection error | alpha error | false positive | type 1 error | α error | false-positive | type I error | rejection errorα-σφάλμα | ψευδώς θετικός | σφάλμα απόρριψης | σφάλμα άλφα | σφάλμα I είδους | ψευδοθετικός
escape clause | general escape clauseγενική ρήτρα διαφυγής
essential medicineβασικό φάρμακο
essential staff | essential workers | critical workers | critical staffβασικό προσωπικό | εργαζόμενος σε νευραλγικές θέσεις | προσωπικό σε θέσεις κρίσιμης σημασίας
essential travellerταξιδιώτης με ουσιώδη καθήκοντα ή ανάγκες
essential workers outside the health sectorβασικοί εργαζόμενοι εκτός του τομέα της υγείας
established safety proceduresπροκαθορισμένες διαδικασίες ασφαλείας
EU CCP Databaseβάση δεδομένων EU CCP
EU Digital COVID Certificate | digital green certificate | EU Digital COVID-19 certificate | EU DCCενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID | Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ | ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό
EU Executive Steering Group on shortages of medicines caused by major events | executive steering group | Medicines Steering Group | Executive Steering Group on Shortages and Safety of Medicinal Productsομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα | εκτελεστική ομάδα καθοδήγησης της ΕΕ για την παρακολούθηση πιθανών ελλείψεων φαρμάκων λόγω σημαντικών γεγονότων | εκτελεστική ομάδα καθοδήγησης για τις ελλείψεις και την ασφάλεια των φαρμάκων | εκτελεστική ομάδα καθοδήγησης
EU FAB facilityμηχανισμός «EU FAB»
EU Health Security Committee | Health Security Committee | HSCεπιτροπή υγειονομικής ασφάλειας | Eπιτροπή Ασφάλειας της Υγείας
EU health strategyστρατηγική υγείας της ΕΕ
EU Pandemic State of Emergencyπανδημική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ
EU platform for multi-centre clinical trialsενωσιακή πλατφόρμα για πολυκεντρικές κλινικές δοκιμές
EU Recovery FundΕυρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης | Ευρωενωσιακό Ταμείο Ανάκαμψης
EU Recovery Plan | recovery plan | European recovery plan | recovery plan for Europeσχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ | σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη
EU Recovery prospectusενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ
EU Solidarity for Health Initiativeπρωτοβουλία αλληλεγγύης της ΕΕ για την υγεία
EU Toolbox | common Union toolbox | Common EU Toolboxκοινή εργαλειοθήκη της Ένωσης | κοινή ενωσιακή εργαλειοθήκη
EU Vaccines Strategyστρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια
EU Vaccines Strategy | EU Strategy for COVID-19 vaccinesστρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 | στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια
EU+ areaχώρος ΕΕ+
European Blood Alliance | EBAΕυρωπαϊκή Συμμαχία Αίματος
European Center for Disaster Medicine | CEMECΕυρωπαϊκό Κέντρο για την Ιατρική των Καταστροφών
European Centre for Disease Prevention and Control | European CDCΕυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων | ECDC
European Chief EpidemiologistΕυρωπαίος/Ευρωπαία επικεφαλής επιδημιολόγος
European COVID-19 data platformευρωπαϊκή πλατφόρμα δεδομένων COVID-19
European Emergency Response CoordinatorΕυρωπαίος Συντονιστής Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών
European Mortality Monitoring | EuroMOMOΕυρωπαϊκή Παρακολούθηση της Θνησιμότητας | EuroMOMO
European recovery from coronavirus crisisευρωπαϊκή ανάκαμψη από την κρίση του κορονοϊού
European Recovery Instrument | Next Generation EU | recovery instrument | NextGenerationEU | European Union Recovery Instrument | NGEU | EURIμέσο ανάκαμψης | Next Generation EU | Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης | Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης
European Roadmap towards lifting coronavirus containment measures | joint European Roadmap towards lifting COVID-19 containment measuresκοινός ευρωπαϊκός χάρτης πορείας για την άρση των μέτρων ανάσχεσης της νόσου COVID-19 | Ευρωπαϊκός χάρτης πορείας για την άρση των μέτρων ανάσχεσης του κορονοϊού
European Tourism COVID-19 Safety Seal | Tourism Covid-19 Safety Seal | EU tourism health seal | “Safety Seal” labelσφραγίδα ασφάλειας COVID-19 για τον ευρωπαϊκό τουρισμό | σφραγίδα ασφάλειας του ευρωπαϊκού τουρισμού έναντι της COVID-19 | ενωσιακή σφραγίδα υγείας για τον τουρισμό
European Union Civil Protection Mechanism | Union Mechanism | EU Civil Protection Mechanism | Union Civil Protection Mechanism | UCPM | EU CPMκοινοτικός μηχανισμός για τη διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας της πολιτικής προστασίας | μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης | κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας
EVA algorithmαλγόριθμος EVA | αλγόριθμος ΕΥΑ
EVA projectέργο EVA | έργο ΕΥΑ
eventsεκδηλώσεις
evolutionary landscapeεξελικτικό τοπίο
evolutionary pathεξελικτική οδός | εξελικτικό μονοπάτι
example for imitationπρότυπο μίμησης
excess deathsυπερβάλλοντες θάνατοι
excess mortalityαυξημένη θνησιμότητα | μη φυσιολογική θνησιμότητα | υπερβάλλουσα θνησιμότητα
exhalingεκπνοή
exit strategy | COVID-19 exit strategyστρατηγική εξόδου από τα περιοριστικά μέτρα λόγω κορονοϊού
exit strategy | de-escalation strategyστρατηγική εξόδου
EXO-CD24EXO-CD24
experimental vaccineπειραματικό εμβόλιο
exploratory talksδιερευνητικές συνομιλίες
exponential growth in case numbersεκθετική αύξηση του αριθμού κρουσμάτων
exponential growth rateεκθετικός ρυθμός αύξησης
export authorisation mechanism | export authorisation schemeκαθεστώς άδειας εξαγωγής | μηχανισμός χορήγησης άδειας εξαγωγής
expose to the virusεκθέτω στον ιό
exposed userεκτεθείς χρήστης
exposure alertειδοποίηση έκθεσης
exposure to a pathogenέκθεση σε παθογόνο
exposure to SARS-CoV-2 | exposure to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | exposure to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2έκθεση σε SARS-CoV-2 | έκθεση σε κορονοϊό 2 που προξενεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο | έκθεση σε κορονοϊό 2 που προξενεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο
exposure to the virusέκθεση στον ιό
extensive and rigorous testingεκτεταμένες και αυστηρές δοκιμές
extensive exposureεκτεταμένη έκθεση
extracorporeal membrane oxygenation | extracorporeal oxygenation | extracorporeal life support | ECMO | ECLSεξωσωματική οξυγόνωση μέσω μεμβράνης
extracurricular group activitiesεξωσχολικές ομαδικές δραστηριότητες
extubationαποσωλήνωση | αποδιασωλήνωση
eye protectionοφθαλμική προστασία
face mask with rubber bandsμάσκα με ελαστικούς ιμάντες
face mask with tiesμάσκα με κορδόνια
face protectionπροστασία προσώπου
face shieldπροσωπίδα | προστατευτική προσωπίδα | ασπίδα προστασίας προσώπου | ασπίδα προσώπου
facemask meant for a healthcare workerμάσκα προσώπου για υγειονομικό προσωπικό
face-to-face contact with a COVID-19 case within 2 metres and > 15 minutesεπαφή πρόσωπο με πρόσωπο με περιστατικό COVID-19 σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων και για περισσότερο από 15 λεπτά
fair accessισότιμη πρόσβαση
fatal infectionθανατηφόρος λοίμωξη
fatality rateδείκτης θνητότητας
fatalityθνητότητα
fatigueκαταβολή | κόπωση
favipiravirφαβιπιραβίρη
fearφόβος
fecesκόπρανα
feverπυρετός
financial assistanceχρηματοοικονομική βοήθεια
fineπρόστιμο
first COVID-19 deathπρώτος θάνατος από COVID-19
first dose of adenovirus 26πρώτη δόση με τον αδενοϊό 26
first line of defense against infectionsπρώτη γραμμή άμυνας κατά των λοιμώξεων
first responderπροσωπικό πρώτης επέμβασης | υπηρεσία άμεσης επέμβασης | παροχή πρώτων βοηθειών
flat-rate remote meeting allowanceκατ’ αποκοπήν αποζημίωση εξ αποστάσεως συνεδριάσεων
flatten the curve | plank the curveαπλώνω την καμπύλη | οριζοντιώνω την καμπύλη | χαμηλώνω την καμπύλη
flattening of a curveεπιπέδωση της καμπύλης | άμβλυνση της καμπύλης | εξομάλυνση της καμπύλης | οριζοντίωση της καμπύλης | πλάτυνση της καμπύλης
flattening the curve of the pandemicάπλωμα της καμπύλης της πανδημίας
flattening the curveάπλωμα της καμπύλης
fluid repellentυγροαπωθητικό
fluvoxamineφλουβοξαμίνη
flying medical teamιπτάμενη ιατρική ομάδα
focus of transmissionεστία μετάδοσης
fomes | fomiteφομίτης
foot shake | foot-to-foot greeting | foot tap | Wuhan shakeποδαψία
force of mortality | instantaneous death rateένταση της θνησιμότητας
foreign investmentεπενδύσεις στο εξωτερικό | επενδύσεις σε ξένη χώρα | ξένες επενδύσεις
fostamatinibφοσταματινίμπη
free-time managementδιαχείριση ελεύθερου χρόνου
freezing or deep-freezing conditionsσυνθήκες ψύξης ή κατάψυξης
French–German Initiative for the European recovery from coronavirus crisisΓαλλογερμανική Πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή ανάκαμψη από την κρίση του κορονοϊού
front of the maskμπροστινό μέρος της μάσκας
frontier workerμεθοριακός εργαζόμενος
front-line staffπροσωπικό πρώτης γραμμής
full vaccinationπλήρης εμβολιασμός
full-fledged screening mechanismπλήρης μηχανισμός ελέγχου
functional immunityλειτουργική ανοσία
functional residual capacity | FRCλειτουργικός υπολειπόμενος αέρας
furloughπροσωρινή αργία
future perspectiveπροοπτική για το μέλλον
Gamaleya Institute of Epidemiology and MicrobiologyΙνστιτούτο Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας Gamaleya
gameπαιχνίδι
garbage bagσακούλα απορριμμάτων
gas mask | wear respiratorπροσωπίδα κατά των αερίων | μάσκα αερίου | αντιασφυξιογόνος προσωπίδα
gateway service | EU interoperability gateway service | interoperability gateway serviceπύλη διαλειτουργικότητας της ΕΕ | υπηρεσία πύλης διαλειτουργικότητας
gatheringsσυγκεντρώσεις
Gavi Alliance | Global Alliance for Vaccines and Immunization | Gavi, the Vaccine Alliance | GaviGavi | Συμμαχία GAVI | Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση
gender of COVID-19 fatalitiesφύλο των θανόντων από COVID-19
geneγονίδιο
general measures for prevention of infection transmissionγενικά μέτρα πρόληψης μετάδοσης λοιμώξεων
generate an immune responseπαράγω ανοσοαπόκριση | παράγω ανοσιακή απόκριση | παράγω ανοσοποιητική απόκριση | παράγω ανοσολογική απόκριση
genetic codeγενετικός κώδικας
genetic materialγενετικό υλικό
genetically modified virusγενετικά τροποποιημένος ιός
genome sequencingαλληλούχηση του γονιδιώματος
genomeγονιδίωμα
genomic propertiesγονιδιωματικές ιδιότητες
genomic surveillance networkδίκτυο γονιδιωματικής επιτήρησης
genomic surveillanceγονιδιωματική επιτήρηση
geographical dispersionγεωγραφική διασπορά
geographical distributionγεωγραφική κατανομή
geographical spreadγεωγραφική εξάπλωση
germμικροοργανισμός
get naturally diseasedνοσώ φυσικά
get vaccinated against COVID-19εμβολιάζομαι κατά της COVID-19
getting naturally diseasedφυσική νόσηση
Global Goal: Unite for Our FutureΠαγκόσμιος στόχος: ενωμένοι για το μέλλον μας
Global Humanitarian Response Plan for COVID-19 | Global Humanitarian Response Plan for the coronavirus | Global Humanitarian Response Plan | Global HRP | GHRPGHRP | Σχέδιο Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Δράσης
global pandemicπαγκόσμια πανδημία
Global Preparedness Monitoring Board | GPMBεπιτροπή παρακολούθησης της παγκόσμιας ετοιμότητας
good hygiene practiceκαλή τήρηση των μέτρων υγιεινής
good sleep hygieneκαλή υγιεινή ύπνου
gradual lifting of measuresσταδιακή άρση των μέτρων
gradual return to normalcyσταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα
gradually building immunityσταδιακή ανάπτυξη ανοσίας | σταδιακό χτίσιμο ανοσίας
gravity of the pandemicβαρύτητα της πανδημίας
Greek national health system | ESYΕθνικό Σύστημα Υγείας | ΕΣΥ
green lane | green lane border crossing | green corridorπράσινες λωρίδες διέλευσης των συνόρων
Green Recovery Allianceσυμμαχία για την πράσινη σνάκαμψη
green recoveryπράσινη ανάκαμψη
groceryπαντοπωλείο
group of virusesομάδα ιών
grouped procurement | joint public procurement | joint procurementαπό κοινού προμήθειες | ομαδοποιημένες προμήθειες
guidelinesκατευθυντήριες οδηγίες
haemagglutinin-esterase fusion glycoprotein | HEFHEF | γλυκοπρωτεΐνη σύντηξης αιµοσυγκολλητίνης - εστεράσης
hair salonκομμωτήριο
hand disinfectantαπολυμαντικό χεριών
hand hygieneυγιεινή των χεριών
hand sanitiser | alcohol-based hand rub | alcohol-based hand sanitiser | hydroalcoholic gel | hand disinfectant | hand sanitising gelυδροαλκοολούχο gel | απολυμαντικό χεριών | αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών
hand sanitizerαπολυμαντικό χεριών
hand washingπλύσιμο χεριών
handle specimens from COVID-19 casesχειρίζομαι κλινικά δείγματα από περιστατικά COVID-19
handle the crisisδιαχειρίζομαι την κρίση
handling of suspected case of COVID- 19διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19
handling of suspected case of new coronavirus SARS-CoV-2 infectionδιαχείριση ύποπτου κρούσματος με λοίμωξη από το νέο κορονοϊό SARS–CoV-2
haphephobia | haptephobia | haptophobiaαπτοφοβία | αφηφοβία
happy hypoxia | silent hypoxiaσιωπηλή υποξία
happy hypoxicσιωπηλά υποξικός
hazmat suit | decontamination suit | hazardous materials suit | chemical protective coverallστολή hazmat | στολή προστασίας από επικίνδυνα υλικά
headroomπεριθώριο
health conditionκατάσταση υγείας
health crisisυγειονομική κρίση | κρίση στον τομέα της υγείας
health screening | screening | medical screeningπροσυμπτωματικός έλεγχος | προληπτικός έλεγχος | διαλογή
health servicesυπηρεσίες υγείας
health structureδομή υγείας
health system resilience | resilienceανθεκτικότητα του συστήματος υγείας
healthcare crisisκρίση υγειονομικής περίθαλψης
healthcare personnelπροσωπικό υπηρεσιών υγείας
healthcare professionalεπαγγελματίας υγείας
healthcare protocolυγειονομικό πρωτόκολλο
health-care service provisionπαροχή υπηρεσιών υγείας
healthcare system capacityδυναμικότητα συστήματος υγειονομικής περίθαλψης | δυναμικότητα συστήματος υγείας
healthcare system saturation thresholdκατώφλιο κορεσμού συστήματος υγείας | όριο κορεσμού συστήματος υγείας
healthcare system saturationκορεσμός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης | κορεσμός συστήματος υγείας
healthcare systemσύστημα υγειονομικής περίθαλψης | σύστημα υγείας
healthcare unitμονάδα υπηρεσιών υγείας | υγειονομική μονάδα
healthcare worker | HCWεπαγγελματίας υγείας | υγειονομικός
healthcare workersυγειονομικό προσωπικό
healthy adultυγιής ενήλικας
heart complicationκαρδιακή επιπλοκή
hematological cancerαιματολογικός καρκίνος
hematopoietic cell transplant personsάτομα με μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων
hematopoietic cell transplantation | HCTμεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων
HERA Incubator | European bio-defence preparedness plan against COVID-19 variantsευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας για τη βιοάμυνα κατά των παραλλαγών της νόσου COVID-19 | εκκολαπτήριο HERA
herd immunity free riderλαθρεπιβάτης της συλλογικής ανοσίας
herd immunityανοσία της αγέλης | συλλογική ανοσία
herd immunity | community immunityανοσία αγέλης | ανοσία κοινότητας
heterodimerετεροδιμερές
heterologous prime-boost immunizationανοσοποίηση με ετερόλογη ενίσχυση
heterologous prime-boost vaccinationεμβολιασμός με ετερόλογη ενίσχυση
heterologous prime-boostετερόλογη ενίσχυση
heterologous strainετερόλογο στέλεχος
heterologous vaccinationετερόλογος εμβολιασμός
heterologous vaccineετερόλογο εμβόλιο
high antibody levelυψηλό επίπεδο αντισωμάτων
high clinical suspicionυψηλή κλινική υποψία
high feverυψηλός πυρετός
high hazard activityδραστηριότητα υψηλής επικινδυνότητας
high protection mask with an exhaling valveμάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με βαλβίδα εκπνοής
high protection mask without an exhaling valveμάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας χωρίς βαλβίδα εκπνοής
high risk activityδραστηριότητα υψηλής επικινδυνότητας ορθότερο:δραστηριότητα υψηλής διακινδύνευσης
high risk patientασθενής υψηλής διακινδύνευσης | ασθενής υψηλού κινδύνου
high risk potential contactάτομο που ενδεχομένως έχει έρθει σε επαφή με άτομο ή άτομα υψηλού κινδύνου
high riskυψηλή διακινδύνευση
high-protection maskμάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας
high-risk groupομάδα υψηλής διακινδύνευσης | ομάδα υψηλού κινδύνου | ευπαθής ομάδα
high-risk group | vulnerable groupευπαθής ομάδα | ομάδα υψηλού κινδύνου | ευάλωτη ομάδα
high-risk occupationεπάγγελμα υψηλής διακινδύνευσης | επάγγελμα υψηλού κινδύνου
HIV diseaseνόσος HIV
holderκάτοχος
home careφροντίδα στο σπίτι
hospital grade air filteringνοσοκομειακού επιπέδου φιλτράρισμα του αέρα
Hospital Infections Control CommitteeΕπιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
hospital pharmacyφαρμακείο νοσοκομείου | νοσοκομειακό φαρμακείο
hospital waiting roomαίθουσα αναμονής νοσοκομείου
hospitalνοσοκομείο
hospitalizationνοσηλεία
hospitalizedνοσηλευόμενος
host cellκύτταρο ξενιστής
household chlorine solutionδιάλυμα οικιακής χλωρίνης
human clinical trialsκλινικές δοκιμές σε ανθρώπους
human to human transmission | person-to-person transmissionμετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο
humanitarian bufferανθρωπιστικό αποθεματικό ασφάλειας
humoral immunityχυμική ανοσία
humoral immunity | antibody-mediated systemχυμική ανοσία
hybrid meetingυβριδική συνεδρίαση
hydroxychloroquineυδροξυχλωροκίνη
hygiene measureμέτρο υγιεινής
hyper-inflammatory syndromeυπερφλεγμονώδες σύνδρομο
hypodermic administrationυποδόρια χορήγηση
hypoxaemiaυποξυγοναιμία | υποξαιμία
hypoxemiaυποξαιμία | υποξυγοναιμία
hypoxiaυποξία
hypoxicυποξικός
identification of suspected casesαναγνώριση ύποπτων κρουσμάτων
IHR | International Health Regulations (2005) | IHR (2005)ΔΥΚ (2005) | Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός (2005)
immediate oxygen therapyάμεση οξυγονοθεραπεία
immune escape mutationμετάλλαξη ανοσοδιαφυγής | μετάλλαξη ανοσολογικής διαφυγής
immune escapeανοσοδιαφυγή | ανοσολογική διαφυγή
immune globuline | immuno-globulin | immunoglobulinανοσοσφαιρίνη
immune mechanism | immune response | immune reactionανοσολογική απόκριση | ανοσοαπόκριση | ανοσολογική αντίδραση
immune response reactivationεπανενεργοποίηση της ανοσοαπόκρισης | αδόκ. επανενεργοποίηση της ανοσοανταπόκρισης
immune response | immunoresponseανοσιακή απόκριση | ανοσοαπόκριση | αδόκ. ανοσοανταπόκριση
immune system suppression | immunosuppressionκαταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος | ανοσοκαταστολή
immune systemανοσοποιητικό σύστημα | ανοσιακό σύστημα
immune thrombocytopenia | idiopathic thrombocytopenic purpura | ITPιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα
immunisationανοσοποίηση
immunity lossαπώλεια ανοσίας
immunityανοσία
immunizationανοσοποίηση
immunocompetent cell | immunocyteανοσοϊκανό κύτταρο
immunodeficiencyανοσοανεπάρκεια
immunogenicity | immunological reactivityανοσογονικότητα
immunological memory | immune memory | immunomemoryανοσιακή μνήμη
immunoresponse | immune responseανοσοαπόκριση | ανοσιακή απόκριση | ανοσοποιητική απόκριση | ανοσολογική απόκριση
immunosuppression | immunodepressionανοσοκαταστολή
immunosuppressive propertyανοσοκατασταλτική ιδιότητα
immunotherapyανοσοθεραπεία
immunotropic therapyανοσοτροποποιητική θεραπεία
IMP | investigational product | investigational medicinal productδοκιμαζόμενο φάρμακο
implementation of measures against spread of the diseaseεφαρμογή μέτρων πρόληψης εξάπλωσης της νόσου
implementing standard precautionsεφαρμογή βασικών προφυλάξεων
imported caseεισαγόμενο κρούσμα
in vitro studyμελέτη in vitro
inactivated vaccineαδρανοποιημένο εμβόλιο
incubation periodπερίοδος επώασης
incubation period | incubation timeπερίοδος επώασης
incubationεπώαση
index case | index patient | patient zero | party zeroαρχικό κρούσμα | κρούσμα-δείκτης | κρούσμα δείκτης
indian mutationινδική μετάλλαξη
indian variantινδική παραλλαγή
indication of transmissionένδειξη μετάδοσης
indirect contact transmissionμετάδοση έμμεσης επαφής | μετάδοση μέσω έμμεσης επαφής
individual case safety report | ICSRέκθεση ασφάλειας για την αναφορά μεμονωμένου περιστατικού
infectμολύνω
infected personμολυσμένο άτομο
infected userμολυνθείς χρήστης
infectiologist | infectologist | infectious disease physician | infectious disease specialistλοιμωξιολόγος
infectiology | infectologyλοιμωξιολογία
infection confirmationεπιβεβαίωση μόλυνσης
infection controlέλεγχος λοιμώξεων
infection fatality rate | IFRδείκτης IFR
infection fatality ratio | IFRδείκτης θνητότητας λοίμωξης
infection prevention and control | IPCπρόληψη και έλεγχος λοίμωξης
infection rateρυθμός λοίμωξης | ρυθμός μόλυνσης
infection severityβαρύτητα της λοίμωξης | σοβαρότητα της λοίμωξης
infection trajectoryτροχιά μόλυνσης
infection transmission chain | infection chain | chain of transmissionαλυσίδα μετάδοσης
infection with SARS-CoV-2 | COVID-19 infectionλοίμωξη από 2019-nCoV | λοίμωξη COVID-19
infectionμόλυνση | λοίμωξη
infectious agentμολυσματικός παράγοντας | λοιμογόνος παράγοντας
infectious disease eradication | eradication | disease eradicationεκρίζωση | εκρίζωση λοιμώδους νοσήματος
infectious diseaseμολυσματική νόσος
infectiousnessμολυσματικότητα | μεταδοτικότητα
infective patientμεταδοτικός ασθενής
infectivityμολυσματικότητα
inflammation | inflammatory responseφλεγμονή
influenza vaccineαντιγριπικό εμβόλιο
influenza-like illness | ILIγριπώδης συνδρομή
influenza-like symptomsσυμπτώματα γριπώδους συνδρομής | παρόμοια συμπτώματα με αυτά της γρίπης
infodemicπληροφοριοδημία
infodemic | information epidemicυπερπληροφόρηση | επιδημία παραπληροφόρησης | πληροφοριοδημία
Inhalation therapyθεραπεία με εισπνεόμενα
inhalation | inspirationεισπνοή
inhaled budesonideεισπνεόμενη βουδεσονίδη
inhaled drugεισπνεόμενο φάρμακο
inhaled interferon-alpha | IFN-αιντερφερόνη-α υπό μορφή εισπνοών | IFN-α υπό μορφή εισπνοών
in-house deviceεσωτερικό τεχνολογικό προϊόν
injectable administrationενέσιμη χορήγηση
injectable drugενέσιμο φάρμακο
injectable formενέσιμη μορφή
InnovFin Infectious Diseases Finance Facility | InnovFin Infectious Diseases | IDFF | InnovFin Infectious Disease Finance Facilityχρηματοδοτικός μηχανισμός για τις λοιμώδεις νόσους InnovFin
inpatient careενδονοσοκομειακή φροντίδα | ενδονοσοκομειακή περίθαλψη
inside the elbowμε το εσωτερικό του αγκώνα
intense emotional responseέντονη συναισθηματική αντίδραση
intensifying controlsεντατικοποίηση των ελέγχων
intensive care unit | ICUμονάδα εντατικής θεραπείας | ΜΕΘ
intensive careεντατική θεραπεία
intensivistεντατικολόγος
interferonιντερφερόνη
interferon | IFNιντερφερόνη
Interleukin 6 | IL-6ιντερλευκίνη 6
interleukin | ILιντερλευκίνη
intermediate hostενδιάμεσος ξενιστής
intermediate | intermediate productενδιάμεσο προϊόν
intermittent positive pressure respiration | intermittent positive pressure breathing | intermittent positive pressure ventilation | IPPB | IPPV | IPPRαναπνοή υπό διαλείπουσα πίεση
interpret factsερμηνεύω τα γεγονότα
interrupted transmissionδιακοπή μετάδοσης
interstitial space | interstitiumδιάμεσος χώρος
intervention programmeπρόγραμμα παρέμβασης
intramuscular administrationενδομυϊκή χορήγηση
intravenous administrationενδοφλέβια χορήγηση
intubateδιασωληνώνω | ενσωληνώνω
intubatedδιασωληνωμένος | ενσωληνωμένος
intubationδιασωλήνωση | ενσωλήνωση
invasive respiratory deviceαναπνευστήρας επεμβατικού αερισμού | επεμβατική αναπνευστική συσκευή
investigational therapeutic agent | investigational therapeuticυπό έρευνα θεραπευτικό μέσο
investigational vaccineυπό έρευνα εμβόλιο | υπό εξέταση εμβόλιο
in-vitro evidenceεργαστηριακά τεκμήρια | εργαστηριακές ενδείξεις
isolation at homeαπομόνωση στο σπίτι
isolation at the hospitalαπομόνωση στο νοσοκομείο
isolation measureμέτρο απομόνωσης
isolationαπομόνωση
isopropyl alcoholισοπροπυλική αλκοόλη
i-SPOC system | industry single point of contact systemσύστημα ενιαίων σημείων επαφής στη βιομηχανία | σύστημα i-SPOC
ivermectinιβερμεκτίνη
JAK inhibitor | Janus kinase inhibitor | JAKinibαναστολέας της κινάσης Janus | αναστολέας JAK
Janssen COVID-19 vaccineεμβόλιο COVID-19 της Janssen
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnsonφαρμακευτικές εταιρείες Janssen της Johnson & Johnson
Janus kinase | JakAκινάση Janus
JavaScript Object Notation | JSONΣημειογραφία Αντικειμένων JavaScript
Johnson & Johnson vaccineεμβόλιο της Johnson & Johnson
joint negotiation teamκοινή διαπραγματευτική ομάδα | κοινή ομάδα διαπραγμάτευσης
Joint Procurement Agreement | Joint Procurement Agreement to procure medical countermeasures | JPAσυμφωνία κοινής προμήθειας | συμφωνία κοινής προμήθειας για την προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων
Kawasaki disease | Kawasaki syndrome | KSνόσος Kawasaki | νόσος Καβασάκι | σύνδρομο Kawasaki
Kawasaki-like syndrome | Kawasaki-like disease | KLDσύνδρομο τύπου Καβασάκι
killed or weakened form of the virusνεκρή ή εξασθενημένη μορφή του ιού
killed vaccine | inactivated vaccineνεκρό εμβόλιο | αδρανοποιημένο εμβόλιο
lab testεργαστηριακή δοκιμή | εργαστηριακή δοκιμασία | εργαστηριακό τεστ
laboratory confirmationεργαστηριακή επιβεβαίωση
laboratory confirmed case | laboratory- confirmed caseεργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα
laboratory investigationεργαστηριακός έλεγχος
laboratory sampleεργαστηριακό δείγμα
laboratory testingεργαστηριακές δοκιμές | εργαστηριακή δοκιμασία | εργαστηριακά τεστ
laboratory workerεργαζόμενος σε εργαστήριο
landscape documentέγγραφο γενικής επισκόπησης
large urban centreμεγάλο αστικό κέντρο
large-scale clinical trialsκλινικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας
large-scale COVID-19 vaccinationμεγάλης κλίμακας εμβολιασμός κατά της COVID-19
latent period | exposed period | latency periodλανθάνουσα περίοδος | περίοδος λανθάνουσας κατάστασης
lay person | lay userμη ειδήμων | μη ειδικός | μη ειδήμων χρήστης
lethality of COVID-19φονικότητα της COVID-19
licensed vaccineαδειοδοτημένο εμβόλιο
life-threatening allergyαλλεργία απειλητική της ζωής
lifetime probability of default | lifetime PDπιθανότητα αθέτησης για τη συνολική διάρκεια ζωής
lifting containment measures | lifting restrictive measures | lifting lockdown measures | de-confinement | lifting restrictions on movementάρση του εγκλεισμού | άρση των περιοριστικών μέτρων
lifting of measuresάρση μέτρων
limiting the spread of the virusπεριορισμός της εξάπλωσης του ιού
limits on crowd sizeόρια στο πλήθος ατόμων
lineage P.1 | Gamma lineageστέλεχος P.1 | στέλεχος Γάμμα
lineage P.2 | Zeta lineageστέλεχος P.2 | στέλεχος Ζήτα
lineage P.3 | Theta lineageστέλεχος P.3 | στέλεχος Θήτα
lineage Β.1.1.7 | Alpha lineageστέλεχος B.1.1.7 | στέλεχος Άλφα
lineage Β.1.351 | Beta lineageστέλεχος Β.1.351 | στέλεχος Βήτα
lineage Β.1.427/Β.1.429 | Epsilon lineageστέλεχος Β.1.427/Β.1.429 | στέλεχος Έψιλον
lineage Β.1.525 | Eta lineageστέλεχος Β.1.525 | στέλεχος Ήτα
lineage Β.1.526 | Iota lineageστέλεχος Β.1.526 | στέλεχος Ιώτα
lineage Β.1.617.1 | Kappa lineageστέλεχος Β.1.617.1 | στέλεχος Κάππα
lineage Β.1.617.2 | Delta lineageστέλεχος Β.1.617.2 | στέλεχος Δέλτα
lineage Β.1.617 | VUI-21APR-21στέλεχος Β.1.617
linear scaleγραμμική κλίμακα
linenλινό ύφασμα
lipidλιπίδιο
liposome-based vaccine | liposomal vaccineλιποσωμικό εμβόλιο
live contactδιά ζώσης επαφή
Loan Guarantee Facility | COSME Loan Guarantee Facility | LGF | COSME LGFμηχανισμός εγγύησης δανείων του προγράμματος COSME | COSME LGF | μηχανισμός εγγύησης δανείων | LGF | μηχανισμός εγγύησης δανείων του COSME
local epidemicτοπική επιδημία
local lockdownτοπικό κλείσιμο
local transmissionτοπική μετάδοση
lockdown measuresμέτρα γενικού κλεισίματος
lockdown measures | confinement | confinement measures | restrictions on movementπεριορισμοί της κυκλοφορίας | μέτρα εγκλεισμού
lockdown rulesκανόνες γενικού κλεισίματος
lockdownκαραντίνα | γενικό κλείσιμο | απαγόρευση εξόδου | απαγορευτικό | απαγόρευση κυκλοφορίας | εγκλεισμός | λόκνταουν | λοκντάουν | εφαρμόζω περιοριστικά μέτρα | εφαρμόζω γενικό κλείσιμο
lockdown | lock downπεριορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών | περιορισμός της κυκλοφορίας
logarithmic scaleλογαριθμική κλίμακα
long-term immunityμακροπρόθεσμη ανοσία
loop-mediated isothermal amplification | LAMPισοθερμική ενίσχυση μέσω βρόχου
lopinavirλοπιναβίρη
lopinavir/ritonavirλοπιναβίρη/ριτοναβίρη
low antibody levelχαμηλό επίπεδο αντισωμάτων
low clinical suspicionχαμηλή κλινική υποψία
low hazard activityδραστηριότητα χαμηλής επικινδυνότητας
low risk activityδραστηριότητα χαμηλής επικινδυνότητας | ορθότερο: δραστηριότητα χαμηλής διακινδύνευσης
lower respiratory tract | lower respiratory systemκατώτερο αναπνευστικό σύστημα
lunchμεσημεριανό γεύμα
lung diseaseπνευμονοπάθεια
lung fibrosis | pulmonary fibrosisινώδης πνεύμων
lungπνεύμονας
LVP solution | large volume parenteral solution | large-volume parenteral | LVPπαρεντερικό διάλυμα μεγάλου όγκου | μεγάλου όγκου παρεντερικό διάλυμα
lymphocytesλεμφοκύτταρο
machine learningμηχανομάθηση | μηχανική μάθηση
magistral formula | magistral preparationγαληνικό σκεύασμα εκτός φαρμακοποιίας
main transmissionκύρια μετάδοση
major histocompatibility complex | MHCμείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας
major natural disasterμείζων φυσική καταστροφή
major public health emergencyσοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας
making vaccination compulsoryυποχρεωτικοποίηση του εμβολιασμού
malignancyκακοήθεια
manage the outbreakδιαχειρίζομαι την έκρηξη | διαχειρίζομαι το ξέσπασμα
mandatory isolationυποχρεωτική απομόνωνση
mandatory quarantineυποχρεωτική καραντίνα
mandatory use of face maskυποχρεωτική χρήση μάσκας
manufacturerπαρασκευαστής
marketing authorisation holder | MAHκάτοχος αδείας κυκλοφορίας
mass eventsμαζικές εκδηλώσεις
mass vaccination campaign | vaccination campaign | mass campaignεκστρατεία εμβολιασμού
mass vaccinationμαζικός εμβολιασμός
mass vaccination | community-wide vaccinationμαζικός εμβολιασμός
master keyκύριο κλειδί
mature pharmaceutical | mature product | mature medicinal product | cornerstoneώριμο προϊόν
maximum containment laboratoryεργαστήριο μέγιστου περιορισμού | εργαστήριο μέγιστης συγκράτησης
mean incubation periodμέση περίοδος επώασης
means of mass transportationμέσα μαζικής μεταφοράς | ΜΜΜ
measures against virus spreadingμέτρα κατά της εξάπλωσης του ιού
measures for preventing the transmission and spread of the novel coronavirusμέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης και εξάπλωσης του νέου κορονοϊού
measures for prevention and control of SARS-CoV-2 infectionμέτρα πρόληψης και ελέγχου της λοίμωξης από τον ιό SARS–CoV-2
measures of self-protectionμέτρα ατομικής προστασίας
meat marketαγορά κρεάτων
meat productπροϊόν κρέατος
mechanical respiratory support | mechanical ventilationμηχανική αναπνευστική υποστήριξη | μηχανική υποστήριξη αναπνοής
mechanical ventilatorμηχανικός αναπνευστήρας
median ageδιάμεση ηλικία
median incubation periodδιάμεση περίοδος επώασης
median recovery timeδιάμεσος χρόνος ανάρρωσης
medical adviceιατρικές συμβουλές
medical attentionιατρική παρακολούθηση
medical countermeasureιατρικό αντίμετρο
medical desertιατρική έρημος
medical equipmentιατρικός εξοπλισμός
medical evaluationιατρική αξιολόγηση
medical flightιατρική πτήση
medical glove for single use | examination glove | exploration glove | patient examination gloveγάντι εξέτασης
medical nutritionιατρική διατροφή
medical oxygen | medical grade oxygenιατρικό οξυγόνο
medical products | medical equipmentιατρικά προϊόντα | ιατρικός εξοπλισμός
medical staffιατρικό προσωπικό
medical stockpiling | stockpiling of medical countermeasuresδημιουργία αποθεμάτων ιατρικών αντιμέτρων | δημιουργία αποθέματος ιατρικού εξοπλισμού
medicationφαρμακευτική αγωγή
medicine side effectπαρενέργεια φαρμάκου
medium hazard activityδραστηριότητα μέσης επικινδυνότητας
medium risk activityδραστηριότητα μέσης επικινδυνότητας ορθότερο: δραστηριότητα μέσης διακινδύνευσης
meeting roomαίθουσα συσκέψεων
meetings at friends housesσυναντήσεις σε σπίτια φίλων
meetings at friends' housesσυναντήσεις σε σπίτια φίλων
membrane glycoproteinμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη
membrane proteinμεμβρανική πρωτεΐνη
mental disorderνοητική δυσλειτουργία
mental health protectionπροστασία της ψυχικής υγείας
mental healthψυχική υγεία | διανοητική υγεία
MERS virusιός MERS
mesenchymal stem cell | MSCμεσεγχυματικό βλαστοκύτταρο
messenger RNA | mRNAαγγελιαφόρο RNA | mRNA
microorganismμικροοργανισμός
microscopic findingsμικροσκοπικά ευρήματα
microthrombosisμικροθρόμβωση
Middle East Respiratory Syndrome | Middle East respiratory syndrome | MERSαναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής | MERS
Middle East respiratory syndrome-related coronavirus | Middle East respiratory syndrome coronavirus | Middle East Respiratory Syndrome CoronavirusMERS-CoV | κοροναϊός του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής
mild adverse side effectήπια ανεπιθύμητη παρενέργεια
mild feverήπιος πυρετός | ελαφρύς πυρετός
mild flu symptomsήπια γριπώδη συμπτώματα
mild infectionελαφρά λοίμωξη | ήπια λοίμωξη
mild side effect | minor side effectήπια παρενέργεια | ήσσων παρενέργεια
mild symptomήπιο σύμπτωμα | ελαφρύ σύμπτωμα
mild symptomatologyήπια συμπτωματολογία
mild symptoms of respiratory infectionήπια συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού
misinformationπαραπληροφόρηση
moderate infectionμέτρια λοίμωξη
moderate riskμέτρια διακινδύνευση
moderate to intensive physical practiceμέτρια έως έντονη φυσική άσκηση
Moderna COVID-19 vaccineεμβόλιο COVID-19 της Moderna
molecular testμοριακή δοκιμή | μοριακό τεστ | μοριακή δοκιμασία
molnupiravirμολνουπιραβίρη
monitor ones healthπαρακολουθώ την υγεία κάποιου
monitor one's healthπαρακολουθώ την υγεία κάποιου
monitoring periodπερίοδος παρακολούθησης
monoclonal antibodyμονόκλωνο αντίσωμα | μονοκλωνικό αντίσωμα
morbidityνοσηρότητα
morbidity | morbidity rateνοσηρότητα
mortality risk | death riskδιακινδύνευση θανάτου | κίνδυνος θανάτου
mortalityθνησιμότητα
mortality | mortality rate | death rateθνησιμότητα | ποσοστό θνησιμότητας | δείκτης θνησιμότητας | ποσοστό θανάτων
mRNA vaccineεμβόλιο mRNA
Mu mutationμετάλλαξη Μι
Mu variant | Colombian variantπαραλλαγή Μι | κολομβιανή παραλλαγή
multi-centre adaptive randomised clinical trialπολυκεντρική προσαρμοστική τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή
multi-centre trial | multi-centre study | multi-centre clinical trialπολυκεντρική κλινική δοκιμή
multi-dose vialφιαλίδιο πολλών δόσεων | φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων
multi-systemic inflammatory syndromeπολυσυστημικό φλεγμονώδες σύνδρομο
multi-use maskμάσκα πολλαπλής χρήσης
muscle acheμυαλγία | μυϊκός πόνος
muscle painμυαλγία
muscle relaxantμυοχαλαρωτικό φάρμακο | μυοχαλαρωτικό
mutation N501Y | mutation Nellyμετάλλαξη N501Y | μετάλλαξη Nelly
mutationμετάλλαξη
mutual recognition procedure | MRPδιαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης
myeloid related protein | MRPπρωτεΐνη MRP | πρωτεΐνη σχετιζόμενη με μυελοειδή κύτταρα
myocarditisμυοκαρδίτιδα
myocardiumμυοκάρδιο
N protein | nucleocapsid proteinπρωτεΐνη Ν | νουκλεοκαψιδική πρωτεΐνη
NAAT test | nucleic acid amplification test | NAATδοκιμασία ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων | μέθοδος που βασίζεται στον πολλαπλασιασμό του γενετικού υλικού
nasal cannulaΚάννουλα μύτης
nasal congestionρινική συμφόρηση
nasal swabρινικό επίχρισμα
nasal washρινικό έκπλυμα
nasopharyngeal aspirateυλικό ρινοφαρυγγικής αναρρόφησης | ρινοφαρυγγικό αναρρόφημα | δείγμα ρινοφαρυγγικής αναρρόφησης
nasopharyngeal swab | NP swabρινοφαρυγγικό επίχρισμα
national backendεθνικό σύστημα λειτουργιών παρασκηνίου
National Genomic Surveillance NetworkΕθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης
national immunization programmeεθνικό πρόγραμμα ανοσοποίησης
national infection trajectoryεθνική τροχιά μόλυνσης
National Public Health Organization | NPHO | EODYΕθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας | ΕΟΔΥ
national recovery and resilience plan | national recovery programme | recovery and resilience plan | RRPεθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
National Vaccination Committee | National Committee for VaccinationΕθνική Επιτροπή Εμβολιασμού
national vaccination planεθνικό σχέδιο εμβολιασμού
national vaccination programmeεθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού
national vaccine strategyεθνική στρατηγική για τα εμβόλια
natural antibodiesφυσικά αντισώματα
natural diseaseφυσική νόσος
natural immunityφυσική ανοσία
natural infectionφυσική μόλυνση | φυσική λοίμωξη
natural reservoir | pathological reservoir | reservoirδεξαμενή | υπόδοχο | υποδόχο
near-patient test | point-of-care diagnostic testδιαγνωστική εξέταση στον τόπο περίθαλψης
necessary actionsαπαραίτητες ενέργειες
necessary confinement measuresαναγκαία μέτρα περιοριστικά της ελευθερίας
necessary physical activityαπαραίτητη φυσική δραστηριότητα
negative economic and social consequencesαρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις
negative molecular testαρνητική μοριακή δοκιμή | αρνητικό μοριακό τεστ | αρνητική μοριακή δοκιμασία
negative predictive value | NPVαρνητική προγνωστική τιμή
negative pressure capsuleκάψουλα αρνητικής πίεσης | θαλαμίσκος αρνητικής πίεσης
negative sampleαρνητικό δείγμα
negative testαρνητική δοκιμή | αρνητική δοκιμασία | αρνητικό τεστ
negative-pressure room | negative- pressure chamberθάλαμος αρνητικής πίεσης
neovascularizationνεοαγγείωση
nephropathyνεφροπάθεια
neutralisationεξουδετέρωση
neutrophilic cell | neutrophil granulocyte | neutrophilουδετερόφιλο | ουδετερόφιλο κοκκιοκύτταρο
new everyday routineνέα καθημερινή ρουτίνα
new normalνέα κανονικότητα
NFκB pathway | NF-κB pathwayμονοπάτι NFκB
NF-κB transcription factorμεταγραφικός παράγοντας ΝF-κΒ
non-close contactμη στενή επαφή
noncommunicable diseaseμη μεταδοτική νόσος
non-compulsoriness of vaccinationμη υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
non-contact greetingανέπαφος χαιρετισμός
non-contagiousμη μεταδοτικός
non-enveloped single-stranded positive-sense RNA virusμη ελυτροφόρος ιός μονόκλωνου RNA θετικής πολικότητας
non-essential movementμη απαραίτητη μετακίνηση | μη ουσιώδης μετακίνηση | άσκοπη μετακίνηση
non-essential shopμη απαραίτητο κατάστημα | μη ουσιώδες κατάστημα
non-essential travelμη αναγκαίο ταξίδι | μη ουσιώδης μετακίνηση | μη ουσιώδες ταξίδι | μη απαραίτητο ταξίδι
non-invasive ventilationμη επεμβατικός μηχανικός αερισμός
non-legislative moratorium | private payment moratorium | private moratoriumαναστολή με ιδιωτική συμφωνία | ιδιωτική αναστολή πληρωμών | ιδιωτική αναστολή
non-medical face mask | community mask | non-medical mask | community face covering | fabric mask | community face maskμη ιατρική μάσκα | υφασμάτινη μάσκα | κάλυμμα προσώπου | μάσκα κοινότητας
non-pharmaceutical intervention | mitigation measure | community mitigation | community mitigation measure | non-pharmaceutical public health measure | non-pharmaceutical countermeasure | non-pharmaceutical measure | NPIμέτρο μετριασμού | μετριασμός στην ευρύτερη κοινότητα | μέτρο μετριασμού στην ευρύτερη κοινότητα
non-propagative diagnostic laboratory workμη πολλαπλασιαστικές διαγνωστικές εργαστηριακές εργασίες
non-surgical maskμη χειρουργική μάσκα
non-visitor case | domestic caseμη εισαγόμενο κρούσμα | εγχώριο κρούσμα
nosocomial infectionνοσοκομειακή λοίμωξη
novel coronavirus SARS-CoV-2 infectionλοίμωξη από τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2
novel coronavirus SARS-CoV-2νέος κορονοϊός SARS-CoV-2
novel coronavirusνέος κορονοϊός
novel coronavirus | virus responsible for COVID-19 | COVID-19 virus | severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | 2019 novel coronavirus | SARS-CoV-2 | 2019-nCoVκοροναϊός σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου 2 | 2019-nCoV | ιός που προκαλεί τη νόσο Covid-19 | κοροναϊός σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου τύπου 2 | νέος κοροναϊός 2019-nCoV
nucleic acid amplification technology | NAT technique | nucleic acid amplification technique | nucleic amplification techniqueτεχνική ενίσχυσης νουκλεϊνικών οξέων | τεχνική ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων
nucleic acid vaccine | genetic vaccineεμβόλιο νουκλεϊκών οξέων
number of cases and fatalitiesαριθμός κρουσμάτων και θανάτων
number of employees exposed to infectionαριθμός υπαλλήλων που εκτίθενται στη λοίμωξη
number of hospitalized patientsαριθμός νοσηλευόμενων ασθενών | αριθμός νοσηλευθέντων ασθενών
number of new casesαριθμός νέων κρουσμάτων
number of tests per entry pointαριθμός δοκιμών ανά σημείο εισόδου | αριθμός των τεστ ανά σημείο εισόδου
nursing homeμονάδα φροντίδας
obesityπαχυσαρκία
objectives of the EU Vaccine Strategyστόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια
observational studyμελέτη παρατήρησης | έρευνα παρατήρησης
observe the protocolτηρώ το πρωτόκολλο
observed overall CFRπαρατηρούμενος ολικός CFR
oestrogenοιστρογόνο
officially certified laboratoryεπίσημα πιστοποιημένο εργαστήριο
off-label medicineφάρμακο εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων | φάρμακο εκτός ενδείξεων | εκτός ενδείξεων φάρμακο
off-label useχρήση εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων | εκτός ενδείξεων χρήση | μη προβλεπόμενη χρήση
one-dose COVID vaccineμονοδοσικό εμβόλιο κατά της COVID-19
one-off fiscal measure | one-off | one-off measureέκτακτο δημοσιονομικό μέτρο | έκτακτο μέτρο
ones doctor | treating physicianθεράπων ιατρός
one's doctor | treating physicianθεράπων ιατρός
ongoing community transmissionεξελισσόμενη μετάδοση στην κοινότητα
ongoing of the diseaseεξέλιξη της νόσου
on-label useπροβλεπόμενη χρήση | χρήση εντός εγκεκριμένων ενδείξεων | εντός ενδείξεων χρήση | χρήση σύμφωνη προς τις εγκεκριμένες ενδείξεις
open research dataανοιχτά ερευνητικά δεδομένα
operation for fostering crisis response capacities in the context of the COVID-19 outbreak | operation for fostering crisis response capacitiesενέργεια ενίσχυσης των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων
organ transplantation | organ transplantμεταμόσχευση οργάνων
organized educational procedureοργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία
oropharyngeal swab | OP swab | throat swabστοματοφαρυγγικό επίχρισμα
osteoporosisοστεοπόρωση
outbreak cluster | cluster of cases | cluster | disease clusterσυρροή περιστατικών | συρροή κρουσμάτων
outbreak thresholdκατώφλι έξαρσης
outbreakέκρηξη | ξέσπασμα
overexposure to newsυπερβολική έκθεση σε ειδήσεις
Oxford/AstraZeneca COVID-19 vaccineεμβόλιο COVID-19 των Oxford/AstraZeneca
oximeterοξύμετρο
oxygen therapyοξυγονοθεραπεία | θεραπεία οξυγόνου
packed red cells | packed red blood cells | red blood cell concentrateσυμπύκνωση ανθρωπίνων ερυθροκυττάρων | κατακρημνισθέν κύτταρο | καθιζημένο ερυθροκύτταρο
paintingζωγραφική
pandemic crisis support safeguard | Pandemic Crisis SupportΕνίσχυση για την Πανδημική Κρίση
pandemic denierαρνητής της πανδημίας
pandemic emergency purchase programme | PEPPέκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας | πρόγραμμα PEPP
pandemic epicentreεπίκεντρο πανδημίας
pandemic outbreakέκρηξη πανδημίας | ξέσπασμα πανδημίας
pandemic preparednessπανδημική ετοιμότητα | ετοιμότητα έναντι πανδημιών
pandemic virusπανδημικός ιός
pandemic waveπανδημικό κύμα
pandemicπανδημία
pandemic | global outbreakπανδημία
Pan-European Guarantee Fund | EGFΠανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων
panic buying | panic purchasesαγορές πανικού
panicdemicπανικοδημία
parent virusγονικός ιός
parental strainγονικό στέλεχος
parosmiaπαροσμία
partial lifting of measuresμερική άρση μέτρων
participatory surveillanceσυμμετοχική παρακολούθηση
particulate respirator | filtering facepiece | FFP mask | filter mask | respirator | maintenance-free dust respirator | FFPμάσκα με φίλτρο προστασίας | μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας
Partnerships for African Vaccine Manufacturing | PAVMεταιρικές σχέσεις για την παρασκευή εμβολίων στην Αφρική
pass the threshold of 100 confirmed casesυπερβαίνω το κατώφλιο των 100 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
passenger assistantβοηθός επιβατών
Passenger Locator Form | locator card | public health passenger locator card | PLFέντυπο εντοπισμού επιβατών
passenger locator form | PLFέντυπο εντοπισμού επιβάτη | PLF
passenger transport stationεπιβατικός σταθμός
passive immunisationπαθητική ανοσοποίηση | οροπροστασία
pathogenπαθογόνο
patient deathsθάνατοι ασθενών
patient in critical conditionασθενής σε κρίσιμη κατάσταση
patient in hospitalνοσηλευόμενος ασθενής
patient managementδιαχείριση των ασθενών
patient without need for hospital careασθενής χωρίς ανάγκη νοσηλείας
patient zeroασθενής μηδέν
patients in chronic care unitsασθενείς φιλοξενούμενοι σε μονάδες χρονίως πασχόντων
patients in elderly care unitsασθενείς φιλοξενούμενοι σε μονάδες ηλικιωμένων
patients in hospitalsασθενείς νοσηλευόμενοι
patients taking anti-inflammatorυ drugsασθενείς με αντιφλεγμονώδη
patients with autoimmune diseasesασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα
patients with diabetes mellitusασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
patients with heart conditionsασθενείς με καρδιοπάθειες | καρδιοπαθείς
patients with liver conditionsασθενείς με ηπατοπάθειες
patients with lung conditionsασθενείς με πνευμονοπάθειες
patronage voucherπιστωτικό κουπόνι
PCR machine timeχρόνος χρήσης μηχανήματος PCR
PCR testδοκιμή PCR | δοκιμή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης
penalty for non-complianceποινή για μη συμμόρφωση
period of communicability | communicable periodπερίοδος μεταδοτικότητας
peritoneal dialysisπεριτοναϊκή κάθαρση
peritoneumπεριτόναιο
personal hygiene measuresμέτρα ατομικής υγιεινής
personal non-pharmaceutical intervention | personal protective measure | everyday preventive action | personal NPIμέτρο ατομικής προστασίας
personal protection equipment | PPEμέσα ατομικής προστασίας | εξοπλισμός ατομικής προστασίας
personal protective equipmentεξοπλισμός ατομικής προστασίας
personal protective materialεξοπλισμός ατομικής προστασίας
personal responsibility | individual responsibilityατομική ευθύνη
persons on immunosuppressionάτομα σε ανοσοκαταστολή
persons over 60 years of ageάτομα άνω των 60 ετών
persons taking immunosuppressive drugsάτομα που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
persons under treatmentάτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία
persons whose state of health makes them particularly at riskάτομα ιδιαιτέρως ευάλωτα λόγω της κατάστασης της υγείας τους
persons with HIV infectionάτομα με λοίμωξη HIV
persons with renal insufficiency | persons with renal failureάτομα με νεφρική ανεπάρκεια
persons οn a transplant waiting listάτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση
person-to-person transmissionμετάδοση από άτομο σε άτομο
pervasiveness of Covid-19διεισδυτικότητα της COVID-19
pharmaceutical companyφαρμακευτική εταιρεία
pharmaceutical preparationφαρμακευτικό σκεύασμα
pharmaceutical researchφαρμακευτική έρευνα
pharmaceutical substanceφαρμακευτική ουσία
pharmacokineticsφαρμακοκινητική
pharmacovigilance | PV | PhVφαρμακοεπαγρύπνηση
phase I clinical trialκλινική δοκιμή φάσης I
phase I of human clinical trialsφάση Ι κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους
phase II clinical trialκλινική δοκιμή φάσης II
phase II human clinical trialsφάση ΙΙ κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους
phase III clinical trialκλινική δοκιμή φάσης III
phase III human clinical trialsφάση ΙΙΙ κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους
phylogenetic analysisφυλογενετική ανάλυση
physical distanceφυσική απόσταση
physical distancingφυσική αποστασιοποίηση | σωματική αποστασιοποίηση | τήρηση φυσικής απόστασης
placebo effectφαινόμενο του εικονικού φαρμάκου | φαινόμενο πλακέμπο | φαινόμενο πλασίμπο
placeboεικονικό φάρμακο | πλακέμπο | πλασίμπο
placing hard limits on the size of crowds at eventsθέση αυστηρών ορίων στο πλήθος ατόμων σε εκδηλώσεις
plasma administrationχορήγηση πλάσματος
plasma derivative | plasma-derived medicinal product | plasma productφαρμακευτικό προϊόν που προέρχεται από πλάσμα | παράγωγο πλάσματος
plasma donorδωρητής πλάσματος | δότης πλάσματος
plasmaphaeresisπλασμαφαίρεση
pledging conference | donors' conference | pledging eventδιάσκεψη δωρητών | διάσκεψη των χορηγών
plexiglass | poly(methyl methacrylate) | polymethyl methacrylate | PMMAπλέξιγκλας | πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο) | πολυμεθακρυλικό μεθύλιο
PLF exchange platform | Passenger Locator Form exchange platformπλατφόρμα ανταλλαγής PLF | πλατφόρμα ανταλλαγής του εντύπου εντοπισμού επιβατών | πλατφόρμα ανταλλαγής εντύπων εντοπισμού επιβατών
pneumoniaπνευμονία
polymerase chain reaction | PCRαλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης
population mobilityκινητικότητα του πληθυσμού
population studyπληθυσμιακή μελέτη
population-based screening programme | mass testing | population screening | population testing | population-wide testing | population-based screening | mass screeningπληθυσμιακός έλεγχος | ιατρική εξέταση πληθυσμού | προσυμπτωματικός πληθυσμιακός έλεγχος | διαλογή πληθυσμού
population-based seroepidemiological studyπληθυσμιακή οροεπιδημιολογική μελέτη
portable diagnostic equipmentφορητός διαγνωστικός εξοπλισμός
portable X-ray equipmentφορητός ακτινολογικός εξοπλισμός
portfolio of potential vaccinesχαρτοφυλάκιο πιθανών εμβολίων
positive control reagent | positive control material | positive control substance | control material | positive control chemical | positive controlθετικός μάρτυρας | χημική ουσία που λειτουργεί ως θετικός μάρτυρας | χημική ουσία-θετικός μάρτυρας
positive predictive value | PPVθετική προγνωστική τιμή
positive sampleθετικό δείγμα
positive testθετική δοκιμή | θετική δοκιμασία | θετικό τεστ
positive-sense single-stranded RNA virus | positive-strand RNA virus | (+)ssRNARNA ιός θετικής πολικότητας | ιός μονόκλωνου RNA θετικής πολικότητας
possibility of infectionπιθανότητα μόλυνσης
post-exposure prophylaxis | PEPπροφύλαξη μετά την έκθεση
potential route of transmissionδυνητική οδός μετάδοσης
potential vaccineδυνητικό εμβόλιο
pre-boarding Passenger Locator Form | pre-boarding PLF | pre-boarding information formπρο-επιβίβασης έντυπο εντοπισμού επιβάτη | προ- επιβίβασης PLF
precarious healthcare systemεπισφαλές σύστημα υγειονομικής περίθαλψης
pre-clinical researchπροκλινική έρευνα
preclinical test | pre-clinical test | pre-clinical testing | preclinical study | preclinical trial | pre-clinical trial | pre-clinical study | non-clinical studyπροκλινική μελέτη
preclinical vaccine trialπροκλινική δοκιμή του εμβολίου
preliminary clinical studyπροκαταρκτική κλινική μελέτη
preliminary scientific evidenceπροκαταρκτικά επιστημονικά τεκμήρια | προκαταρκτικές επιστημονικές ενδείξεις
preservativeσυντηρητικό
pressure on the healthcare systemπίεση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης
pre-symptomatic transmissionπροσυμπτωματική μετάδοση
presymptomaticπροσυμπτωματικός
prevalence of asymptomatic COVID-19 casesεπιπολασμός ασυμπτωματικών κρουσμάτων COVID-19
prevalenceεπιπολασμός
preventπρολαμβάνω | αποτρέπω
preventable diseaseαποτρέψιμη νόσος
prevention of severe illness | prevention of severe diseaseπρόληψη σοβαρής νόσου
prevention of the new coronavirus transmission and spreadπρόληψη της μετάδοσης και εξάπλωσης του νέου κορονοϊού
preventionπρόληψη | αποτροπή
primary caregiversπρωταρχικά πρόσωπα φροντίδας
primary caseπρωτογενές κρούσμα | πρωτογενές περιστατικό
primary immunodeficiency | PIπρωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια
primary infection | initial infectionπρωτογενής λοίμωξη | πρωτοπαθής λοίμωξη
primary way of transmissionκύριος τρόπος μετάδοσης
prime vaccine | prime doseπρωταρχικό εμβόλιο | πρώτη δόση
priority groupsομάδες προτεραιότητας
private clinicιδιωτική κλινική | ιδιωτικό θεραπευτήριο
private practiceιατρείο
probable caseπιθανό κρούσμα | πιθανό περιστατικό
procedure mask | surgical mask | face mask | medical face mask | medical mask | protective maskχειρουργική μάσκα | μάσκα προσώπου | προστατευτική μάσκα
process and governance on vaccination in the EUδιαδικασία και διακυβέρνηση σχετικά με τον εμβολιασμό στην ΕΕ
processionπομπή | παρέλαση
produce in liquid formπαράγω σε υγρή μορφή
produce in solid formπαράγω σε στερεή μορφή
production capacityπαραγωγική ικανότητα
Programme for the Union's action in the field of health | EU4Health Programmeπρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» | πρόγραμμα EU4Health | πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας
propagative workπολλαπλασιαστικές εργασίες
proper stimuliκατάλληλα ερεθίσματα
protease inhibitorαναστολείς πρωτεάσης | αναστολέας της πρωτεάσης
protection from severe illness | protection from severe diseaseπροστασία από σοβαρή νόσου
protective equipment | personal protective equipment | personal protective device | individual protective equipment | personal safety equipment | personal protection equipment | PPEεξοπλισμός ατομικής προστασίας | μέσο ατομικής προστασίας
protective eyewear | eyewear | eyewear protectionπροστατευτικά γυαλιά
protein domainπρωτεϊνική περιοχή
protein subunit vaccineεμβόλιο πρωτεϊνικής υπομονάδας
protein-based vaccineπρωτεϊνικό εμβόλιο | εμβόλιο που βασίζεται σε ιικές πρωτεΐνες
proximity detectionανίχνευση εγγύτητας
psoriasisψωρίαση
public health crisisκρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας
public health emergency of international concern | PHEICέκτακτη κατάσταση διεθνούς ενδιαφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας | κατάσταση διεθνούς έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία | κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο | κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία
public health policy approvalέγκριση πολιτικής δημόσιας υγείας
public health policyπολιτική δημόσιας υγείας
public health security | health securityυγειονομική ασφάλεια
public healthδημόσια υγεία
public immunisationδημόσια ανοσοποίηση
publics implementation of measuresεφαρμογή των μέτρων από το κοινό
public's implementation of measuresεφαρμογή των μέτρων από το κοινό
pulmonary alveolusπνευμονική κυψελίδα
pulmonology | pneumology | respiratory medicineπνευμονολογία | ιατρική των αναπνευστικών οδών
pulse oximeterπαλμικό οξύμετρο
quarantineθέτω σε καραντίνα | καραντίνα | βάζω σε καραντίνα | καραντίνα
quarantiningθέση σε καραντίνα
radiotherapyακτινοθεραπεία
randomised trial | randomised clinical trialτυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή | τυχαιοποιημένη δοκιμή
randomized clinical studyτυχαιοποιημένη κλινική μελέτη
rapid antibody testταχυδοκιμή αντισωμάτων | ταχυδοκιμασία αντισωμάτων | ταχυτέστ αντισωμάτων
rapid antigen self-testταχεία αυτοδιαγνωστική δοκιμασία αντιγόνων
rapid immunoassay | IA.rapidταχεία ανοσολογική δοκιμασία
rapid test | rapid diagnostic test | RDTδοκιμασία ταχείας διάγνωσης
RAT | rapid antigen assay | rapid antigen device | rapid antigen test | rapid antigen detection test | RADTταχεία δοκιμασία αντιγόνων
rate of spread in the communityρυθμός εξάπλωσης στην κοινότητα
raw material | raw material for pharmaceutical useπρώτη ύλη
raw meatωμό κρέας
reactogenicityαντιδραστικότητα
reagentαντιδραστήριο
receipt of laboratory sampleλήψη εργαστηριακού δείγματος
receipt of sampleλήψη δείγματος
receive a vaccine | get a vaccineεμβολιάζομαι | λαμβάνω εμβόλιο | κάνω εμβόλιο
recently contaminated surfacesπρόσφατα μολυσμένες επιφάνειες
receptorυποδοχέας
receptor-binding domain | RBDτομέας δέσμευσης υποδοχέα | περιοχή σύνδεσης με τον υποδοχέα | RBD | περιοχή πρόσδεσης σε υποδοχείς
recombinant live vector vaccineζωντανό εμβόλιο ανασυνδιασμένου φορέα λοιμογόνου παράγοντα
recombinant vaccineανασυνδυασμένο εμβόλιο | εμβόλιο από ανασυνδυασμό
recover without need for treatmentαναρρώνω χωρίς ανάγκη θεραπείας
Recovery and Resilience Facility | RRFμηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
Recovery and Resilience Task Force | RECOVERειδική ομάδα για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα
Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe | REACT-EUΣυνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης | REACT-EU
Recovery Fund | European Recovery FundΕυρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης
recoveryανάκαμψη
redness at the injection siteερυθρότητα στο σημείο της ένεσης
reference Member State | RMSκράτος μέλος αναφοράς
referral hospitalνοσοκομείο αναφοράς
refuse to comply with the measuresαρνούμαι να συμμορφωθώ με τα μέτρα
regional natural disasterπεριφερειακή φυσική καταστροφή
regional unit of the countryπεριφερειακή ενότητα της χώρας
registered deaths of COVID-19 per million peopleκαταγεγραμμένοι θάνατοι από COVID-19 ανά εκατομμύριο ανθρώπων
regulatory approvalρυθμιστική έγκριση
re-infectionεπαναλοίμωξη | αναλοίμωξη | αναμόλυνση
reinfectionεπαναμόλυνση | επαναλοίμωξη
relax the rulesχαλαρώνω τους κανόνες
relaxation of measuresχαλάρωση των μέτρων
relieve symptomsανακουφίζω τα συμπτώματα
religious processionλιτανεία
remdesivirρεμδεσιβίρη | ρεμντεσιβίρη
remote educational activitiesεκπαιδευτικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως
renal insufficiency | renal failureνεφρική ανεπάρκεια
repeat use procedureδιαδικασία έπειτα από επαναλαµβανόµενη χρήση | διαδικασία επανάληψης
repeatabilityεπαναληπτότητα | επαναληψιμότητα
reported caseαναφερθέν κρούσμα | κρούσμα που έχει αναφερθεί
reproducibilityαναπαραγωγικότητα | αναπαραγωγιμότητα
rescEU stockpile | rescEU capacityαπόθεμα rescEU
resistant strainανθεκτικό στέλεχος
respect the rulesτηρώ τους κανόνες
respecting the lockdown rulesτήρηση των κανόνων γενικού κλεισίματος
respiration rate | breathing rateσυχνότητα της αναπνοής | αναπνευστική συχνότητα
respirationαναπνοή
respiratorαναπνευστήρας
respiratory aerosol | aerosolσταγονίδιο | αερόλυμα
respiratory compromiseκαταστολή του αναπνευστικού
respiratory disease | respiratory illnessαναπνευστικό νόσημα | νόσημα του αναπνευστικού συστήματος
respiratory dropletαναπνευστικό σταγονίδιο
respiratory dropletsσταγονίδια της εκπνοής
respiratory failureαναπνευστική ανεπάρκεια
respiratory functionαναπνευστική λειτουργία
respiratory hygieneαναπνευστική υγιεινή
respiratory infectionαναπνευστική λοίμωξη | λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος
respiratory secretionsαναπνευστικές εκκρίσεις
respiratory supportαναπνευστική υποστήριξη
respiratory tract infectionλοίμωξη της αναπνευστικής οδού | λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος
respiratory tract | respiratory systemαναπνευστικό σύστημα | αναπνευστική οδός
respiratory virusαναπνευστικός ιός
respond to the outbreakαποκρίνομαι στην έκρηξη | αποκρίνομαι στο ξέσπασμα
response to the outbreakαπόκριση στην έκρηξη | απόκριση στο ξέσπασμα
restaurantεστιατόριο
restingξεκούραση
restriction of movementπεριορισμός των μετακινήσεων
restriction of virus spreadπεριορισμός της εξάπλωσης του ιού
resurgenceεπανεμφάνιση
resuscitation medicine | resuscitation drugφάρμακo ανάνηψης
retestingεπαναδοκιμή | επαναδοκιμασία | επανέλεγχος
return to normalcyεπιστροφή στην κανονικότητα
return to partial normalcyεπιστροφή σε μερική κανονικότητα
reusable respirator mask | reusable particulate respirator | reusable respiratorεπαναχρησιμοποιούμενη μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας | επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα σωματιδίων
ribavirinριμπαβιρίνη
ribonucleic acid | RNAριβονουκλεϊκό οξύ | RNA
right dosageορθή δοσολογία
risk factorπαράγοντας διακινδύνευσης | παράγοντας κινδύνου
risk of infectionδιακινδύνευση μόλυνσης | κίνδυνος μόλυνσης
risk of transmission of coronavirusδιακινδύνευση μετάδοσης κορονοϊού | κίνδυνος μετάδοσης κορονοϊού
ritonavirριτοναβίρη
RNA extraction machine timeχρόνος χρήσης μηχανήματος εξαγωγής RNA
RNA virusιός RNA | RNA ιός
roadmap for recovery | joint roadmap for recoveryχάρτης πορείας για την ανάκαμψη
roll outσταδιακή χορήγηση
routine immunisationανοσοποίηση ρουτίνας
running average | rolling average | rolling mean | moving mean | moving average | MMκινητός μέσος
running waterτρεχούμενο νερό
runny noseκαταρροή
Russian COVID-19 vaccineρωσικό εμβόλιο κατά της COVID-19 | ρωσικό εμβόλιο COVID-19
S100 proteinπρωτεΐνη S100
safe and protected environmentασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον
safe vaccineασφαλές εμβόλιο
safety standardπρότυπο ασφάλειας
saliva swab sample | saliva swabεπίχρισμα σιέλου | επίχρισμα σάλιου
salivaσάλιο
sampleδείγμα
sampling frequency | sampling rateσυχνότητα δειγματοληψίας | ρυθμός δειγματοληψίας
samplingδειγματοληψία
Sanofi-GSK COVID-19 vaccineεμβόλιο COVID-19 των Sanofi-GSK
saponinσαπωνίνες
SARS-CoV-2 specific proteinsειδικές πρωτεΐνες του ιού SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 vaccination | severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccination | severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccination | COVID-19 vaccinationεμβολιασμός κατά του SARS-CoV-2 | εμβολιασμός κατά του κορονοϊού 2 σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου | εμβολιασμός κατά του κορονοϊού 2 σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου | εμβολιασμός κατά της COVID-19
SARS-CoV-2 variant of concern | variant of concern | VOCανησυχητική παραλλαγή
SARS-CoV-2 variant of interest | variant of interest | VOIπαραλλαγή ειδικού ενδιαφέροντος | παραλλαγή ειδικού ενδιαφέροντος του SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 variantπαραλλαγή του SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 variants dashboardπίνακας παραλλαγών του ιού SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 | severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | severe acute respiratory syndrome coronavirus 2SARS-CoV-2 | κορονοϊός 2 που προξενεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο | κορονοϊός 2 που προξενεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο
SARS-CoV-2 | κορονοϊός 2 που προξενεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομοSARS-CoV-2 | severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
satisfactory antibody responseικανοποιητική αντισωματική απόκριση | αδόκ. ικανοποιητική αντισωματική ανταπόκριση
school programmeσχολικό πρόγραμμα
school unitsσχολικές μονάδες
screening mechanism | FDI screening mechanism | foreign direct investment screening mechanismμηχανισμός ελέγχου των ΑΞΕ | μηχανισμός ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων | μηχανισμός ελέγχου
SDV | source data verificationεπαλήθευση των πρωτογενών δεδομένων
seasonal flu peakφάση έξαρσης της εποχικής γρίπης
seasonal flu | seasonal influenzaεποχική γρίπη
seasonal influenzaεποχική γρίπη
seasonal worker | worker in seasonal employmentεποχικός εργαζόμενος | εποχιακός εργαζόμενος
seasonalityεποχικότητα
secondary attack rateδείκτης δευτερογενούς προσβολής | πηλίκο δευτερογενούς προσβολής
secondary caseδευτερογενές κρούσμα
secondary infectionδευτεροπαθής λοίμωξη | δευτερογενής λοίμωξη
section of the aircraftτμήμα του αεροσκάφους
selective testingεπιλεκτική δοκιμασία | επιλεκτικές δοκιμές | επιλεκτικά τεστ
self-isolation at homeαυτοαπομόνωση στο σπίτι
self-isolationαυτοαπομόνωση
self-isolation | isolation at home | home isolationαυτοαπομόνωση
self-quarantine | voluntary quarantineαυτο-καραντίνα | αυτοκαραντίνα | αυτόβουλη καραντίνα | εθελούσια καραντίνα | εθελοντική καραντίνα | οικειοθελής καραντίνα
self-swabbing kitκιτ ιδίας λήψης επιχρίσματος | κιτ αυτολήψης επιχρίσματος
self-swabbing testτεστ αυτολήψης επιχρίσματος | τεστ ιδίας λήψης επιχρίσματος
self-test kit | device for self-testingτεχνολογικό προϊόν για αυτοδιάγνωση | ιατροτεχνολογικό προϊόν για αυτοδιάγνωση | αυτοδιαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν
self-testαυτοδιαγνωστική δοκιμασία | δοκιμασία αυτοδιάγνωσης | τεστ αυτοδιάγνωσης | αυτοδιαγνωστικό τεστ | εξέταση αυτοδιάγνωσης | αυτοδοκιμή | αυτοτέστ | αυτοδιαγνωστική δοκιμή
sensation of suffocationαίσθημα πνιγμονής
sensitivityευαισθησία
sentinel physicianιατρός παρατηρητής νοσηρότητας ΠΦΥ | ιατρός παρατηρητής νοσηρότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας | ιατρός παρατηρητής νοσηρότητας | γιατρός παρατηρητής νοσηρότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
separate waiting and examination areaξεχωριστός χώρος αναμονής και εξέτασης
sepsisσήψη
septic shockσηπτική καταπληξία | σηπτικό σοκ
serious cross-border health threat | serious cross-border threat to health | SCBTHσοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας
serious side effectσοβαρή παρενέργεια
seroconversionορομετατροπή
seroepidemiological studyοροεπιδημιολογική μελέτη
serological survey | serological study | population-based seroepidemiological investigation | sero-epidemiological population survey | sero-epidemiological studyοροεπιδημιολογική έρευνα στον πληθυσμό | πληθυσμιακή οροεπιδημιολογική μελέτη
serological testορολογική δοκιμασία
serology testοροδιαγνωστική δοκιμή | οροδιαγνωστικό τεστ | οροδιαγνωστική δοκιμασία
serologyορολογία
severe acute respiratory illness | SARIσοβαρή οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccinationεμβολιασμός κατά του SARS-CoV-2 | εμβολιασμός κατά του κορονοϊού 2 σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου | εμβολιασμός κατά της COVID-19
severe acute respiratory syndrome | SARSσοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο
severe acute respiratory syndrome-related coronavirus | SARS-associated coronavirusκοροναϊός του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου
severe allergyσοβαρή αλλεργία
severe chronic underlying conditionσοβαρή χρόνια υποκείμενη νόσος
severe COVID-19COVID-19 βαριάς μορφής | βαριά COVID-19
severe disease | severe illnessβαριά νόσηση
severe illnessσοβαρή νόσος | σοβαρή ασθένεια
severe immunosuppressionσοβαρή ανοσοκαταστολή
severe social distancing measuresαυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης
severe symptomσοβαρό σύμπτωμα
severity of clinical conditionβαρύτητα της κλινικής εικόνας | σοβαρότητα της κλινικής εικόνας
severity of symptomsσοβαρότητα συμπτωμάτων
shopεμπορικό κατάστημα
shopping centreεμπορικό κέντρο
short time working scheme | short-time working arrangement | short-term work scheme | short-time work scheme | STWAσύστημα μειωμένου ωραρίου εργασίας
short-time work | partial unemployment | partial redundancy | short-time workingμερική ανεργία
show symptomsεμφανίζω συμπτώματα
SICR | significant increase in credit riskσημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου
side effectπαρενέργεια
sigmoid distributionσιγμοειδής κατανομή
silent hypoxiaσιωπηλή υποξία
silent hypoxia | happy hypoxiaσιωπηλή υποξία
silent spreaderκρυφός φορέας
silk fabricμεταξωτό ύφασμα
simplified procedure | zero day procedureδιαδικασία μηδέν ημερών | απλοποιημένη διαδικασία
Single Point of Contact network | SPOC networkδίκτυο ενιαίων σημείων επαφής
slow the rate of infectionεπιβραδύνω τον ρυθμό μόλυνσης
small animalsμικρά ζώα
sneeze inside ones elbowφταρνίζομαι στον αγκώνα μου
sneeze inside one's elbowφταρνίζομαι στον αγκώνα μου
sneeze | sneezingφτάρνισμα
soapσαπούνι
social bubbleκοινωνικό κουκούλι | κοινωνική φούσκα
social cost of COVID-19κοινωνικό κόστος της COVID-19
social distancing measuresμέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης
social distancingκοινωνική αποστασιοποίηση
social mediaμέσα κοινωνικής δικτύωσης
sodium hypochlorite solutionδιάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
solid organ cancerκαρκίνος συμπαγών οργάνων
solid organ transplant personsάτομα με μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
solid organ transplantation | solid organ transplantμεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου
Solvency Instrument | Solvency Support Instrument | SSIΜέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας
solvency support windowσκέλος στήριξης της φερεγγυότητας
sore throatκυνάγχη | πονόλαιμος
source of transmissionπηγή μετάδοσης
South African variantνοτιοαφρικανική παραλλαγή
special immunotropic therapyειδική ανοσοτροποποιητική θεραπεία
specificity | selectivityεκλεκτικότητα | επιλεκτικότητα | ειδικότητα
speeding up the green and digital transitionsεπιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης
spike geneγονίδιο της ακίδας
spike in domestic infectionsαιχμή εγχώριων λοιμώξεων | έξαρση εγχώριων λοιμώξεων
spike in infectionsαιχμή λοιμώξεων | έξαρση λοιμώξεων
spike protein | S proteinπρωτεΐνη-ακίδα | πρωτεΐνη ακίδας | πρωτεΐνη S
spouseσύζυγος
spread control and prevention measuresμέτρα ελέγχου και πρόληψης της εξάπλωσης
spread in the community | community spreadεξάπλωση στην κοινότητα
spread of pathogensεξάπλωση παθογόνων μικροοργανισμών
spread of the diseaseεξάπλωση της νόσου
spreadεξάπλωση
S-protein | viral spike protein | spike glycoprotein | spike proteinπρωτεΐνη ακίδα | ιική πρωτεΐνη ακίδας | πρωτεΐνη S | γλυκοπρωτεΐνη S
Sputnik V vaccineεμβόλιο Σπούτνικ V
sputumπτύελα | πτύελο
stabiliserσταθεροποιητής
standard precautionsβασικές προφυλάξεις
standard surgical maskαπλή χειρουργική μάσκα
standard waking up timeσταθερή ώρα πρωινής έγερσης
State of Preparedness Reportέκθεση σχετικά με την κατάσταση ετοιμότητας
Statement on Data Sharing in Public Health Emergency | Statement on data sharing in public health emergenciesΔήλωση για την κοινοχρησία δεδομένων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας
statutory payment moratorium | public payment moratorium | public moratorium | legislative moratorium | statutory moratoriumδημόσια αναστολή | αναστολή βάσει νόμου | δημόσια αναστολή πληρωμών
staying at homeπαραμονή στο σπίτι
steering boardδιοικητικό συμβούλιο
sterilising immunityαποστειρωτική ανοσία
sterilising immunity | sterilizing immunityαποστειρωτική ανοσία
sterilization of medical equipmentαποστείρωση του ιατρικού εξοπλισμού
stethoscopeστηθοσκόπιο
strainστέλεχος
strategic asset | critical assetπόρος που έχει κρίσιμη σημασία | στρατηγικός πόρος
Strategic Investment FacilityΜηχανισμός Στρατηγικών Επενδύσεων
Strategic Preparedness and Response Plan | SPRPΣτρατηγικό Σχέδιο Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης
strategic stockpilingστρατηγική αποθεματοποίηση
stressάγχος
stressful periodστρεσογόνος περίοδος
Subcommittee on post-COVID recovery and reconstructionυποεπιτροπή «Ανάκαμψη και ανασυγκρότηση μετά την πανδημία COVID-19»
subunit vaccineεμβόλιο υπομονάδας
suffocationπνιγμονή
Summit supercomputerυπερυπολογιστής Summit
sunset clauseρήτρα παύσης ισχύος άδειας κυκλοφορίας
super spreaderυπερμεταδότης
super-marketσουπερμάρκετ
super-spreader event | superspreader event | superspreading eventσυμβάν υπερμετάδοσης
superspreaderυπερμεταδότης
Support to mitigate unemployment risks in an emergency | European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency | SURE instrument | SUREμέσο SURE | στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης | ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης | SURE
supportive careυποστηρικτική φροντίδα
suppress the immune systemκαταστέλλω το ανοσοποιητικό σύστημα
suppressionαναχαίτιση
SURE instrumentεργαλείο SURE
surface cleanserυγρό καθαρισμού επιφανειών
surge productionπαρασκευή ταχείας κινητοποίησης
surgical maskχειρουργική μάσκα
surveillance dataδεδομένα επιτήρησης
suspect caseύποπτο κρούσμα
suspected case criteriaκριτήρια ύποπτου κρούσματος
suspected case of infectionύποπτο κρούσμα λοίμωξης
suspected COVID-19 | suspected disease caused by severe acute respiratory coronavirus 2 | suspected disease caused by SARS- CoV-2ύποπτη COVID-19 | ύποπτη ασθένεια προκαλούμενη από κορονοϊό 2 που προξενεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο | ύποπτη νόσος προκαλούμενη από κορονοϊό 2 που προξενεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο | ύποπτη ασθένεια προκαλούμενη από SARS-CoV-2 | ύποπτη νόσος προκαλούμενη από SARS-CoV-2
suspected COVID-19 | suspected disease caused by severe acute respiratory coronavirus 2 | suspected disease caused by severe acute respiratory coronavirus 2 | suspected disease caused by SARS- CoV-2ύποπτη COVID-19 | ύποπτη ασθένεια/νόσος προκαλούμενη από κορονοϊό 2 που προξενεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο | ύποπτη ασθένεια/νόσος προκαλούμενη από κορονοϊό 2 που προξενεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο | ύποπτη ασθένεια/νόσος προκαλούμενη από SARS-CoV-2
suspected infectionύποπτη λοίμωξη
sustained human-to-human transmission | sustained transmissionσυνεχής μετάδοση
swabεπίχρισμα
symptom compatible with COVID-19 infectionσύμπτωμα συμβατό με λοίμωξη COVID-19
symptom screeningέλεγχος συμπτωμάτων
symptomσύμπτωμα
symptomatic caseσυμπτωματικό κρούσμα
symptomatic patientσυμπτωματικός ασθενής
symptomatic phase of the diseaseσυμπτωματική φάση της νόσου
symptomatic transmissionσυμπτωματική μετάδοση
symptomatic treatmentσυμπτωματική αγωγή | συμπτωματική θεραπεία
symptomaticσυμπτωματικός
symptomatologyσυμπτωματολογία
symptoms of respiratory infectionσυμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος
syndromic surveillance | syndrome-based surveillanceσυνδρομική επιτήρηση
take awayπάρε-φύγε | παραλαβή χωρίς παραμονή
talkingομιλία
Team EuropeΟμάδα Ευρώπη
technical approachτεχνική προσέγγιση
temperature measurement screeningδιαλογή με θερμομέτρηση
temperature measurementθερμομέτρηση
Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak | State aid Temporary Framework | Temporary Framework for State aid measuresπροσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις | προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης | προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τη στήριξη της οικονομίας στην τρέχουσα πανδημία COVID-19
temporary side effectπροσωρινή παρενέργεια
temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency | SUREΠροσωρινή στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης | SURE
test and isolate contactsελέγχω και απομονώνω τις επαφές
test certificateπιστοποιητικό διαγνωστικού ελέγχου
test in animalsδοκιμάζω σε ζώα
test positiveβρίσκομαι θετικός στη δοκιμή | βρίσκομαι θετικός στο τεστ
testδοκιμή | δοκιμασία | τεστ
testing kit | test kitσύνολo έτοιμων αντιδραστηρίων (κιτ)
testing material | COVID-19 testing material | testing suppliesυλικά για εργαστηριακούς ελέγχους | υλικά για τεστ κορωνοϊού
the free rider problemτο πρόβλημα του λαθρεπιβάτη
the lab test comes out negativeτο εργαστηριακό τεστ είναι αρνητικό | το εργαστηριακό τεστ βγαίνει αρνητικό
the lab test comes out positiveτο εργαστηριακό τεστ είναι θετικό | το εργαστηριακό τεστ βγαίνει θετικό
therapeutic actionθεραπευτική δράση
therapeutic approachθεραπευτική προσέγγιση
therapeutic optionθεραπευτική επιλογή
therapeutic protocolθεραπευτικό πρωτόκολλο
therapeutic quiverθεραπευτική φαρέτρα
therapeutic treatmentθεραπευτική αγωγή
therapeutic trialδοκιμή φαρμακοθεραπευτικού μέσου
thermal cycler | thermocyclerθερμοκυκλοποιητής
thermal scanning | infrared thermal screeningθερμικός σαρωτής
thermometerθερμόμετρο
thorough washing hands with water and soap or alcohol solutionκαλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα
threat to public health | public health threatαπειλή για τη δημόσια υγεία
three-dimensional structure of proteinsτριδιάστατη δομή των πρωτεϊνών
thromboembolic episodeθρομβοεμβολικό επεισόδιο
thromboembolic eventθρομβοεμβολικό επεισόδιο | θρομβοεμβολικό συμβάν
thrombopeniaθρομβοπενία
thrombosis with thrombocytopenia syndrome | TTSθρόμβωση με σύνδρομο θρομβοκυτταροπενίας | TTS
thrombosisθρόμβωση
ticket machineμηχάνημα για εισιτήριο
tightly woven cotton fabricβαμβακερό ύφασμα με πυκνή ύφανση
timely diagnosisέγκαιρη διάγνωση
timely planningέγκαιρος σχεδιασμός
tissue sampleιστικό δείγμα | δείγμα ιστού
tissue transplantation | tissue transplantμεταμόσχευση ιστoύ
tissueιστός | χαρτομάντιλο
T-lymphocyteλεμφοκύτταρο Τ
tocilizumabτοσιλιζουμάμπη
top of the maskπάνω μέρος της μάσκας
top-line results | top-line dataπροκαταρκτικά δεδομένα | προκαταρκτικά αποτελέσματα
total death tollσυνολικός φόρος αίματος
total genome sequencing | whole genome sequencing | genome sequencing | WGSαλληλούχηση ολικού γονιδιώματος | αλληλούχηση γονιδιώματος | WGS
total genomeολικό γονιδίωμα
total number of casesσυνολικός αριθμός κρουσμάτων
touching ones own mouth, nose or eyesάγγιγμα του στόματος, της μύτης ή των ματιών
touching one's own mouth | nose or eyesάγγιγμα του στόματος | της μύτης ή των ματιών
tourism sectorτομέας τουρισμού
trace contactsιχνηλατώ επαφές
tracheal intubationενδοτραχειακή διασωλήνωση | ενδοτραχειακή ενσωλήνωση
tracheotomyτραχειοτομή
tracing app | mobile contact tracing app | contact tracing application | contact-tracing app | tracing application | mobile contact tracing applicationεφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών για φορητές συσκευές | εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών
trackable sourceιχνηλατήσιμη πηγή
Trade and Health Initiativeπρωτοβουλία για το εμπόριο και την υγεία
transindividual responsibilityδιατομική ευθύνη
transmissibility of Covid-19μεταδοτικότητα της COVID-19
transmissibilityμεταδοτικότητα
transmission and spread of the virusμετάδοση και εξάπλωση του ιού
transmission from human to humanμετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο
transmission in the EU/EEAμετάδοση σε ΕΕ/ΕΟΧ | μετάδοση σε Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
transmission rate | infection rateποσοστό μόλυνσης | ποσοστό μετάδοσης
transmission route | route of transmissionοδός μετάδοσης
transmissionμετάδοση
transmit the diseaseμεταδίδω τη νόσο
transplant personsάτομα με μεταμόσχευση
transplant waiting listλίστα αναμονής για μεταμόσχευση
transplantμόσχευμα
transplantation | transplantμεταμόσχευση
transport grantεπιχορήγηση μεταφοράς
travel historyιστορικό ταξιδιού
travel medicineταξιδιωτική ιατρική
travel restrictionπεριορισμός ταξιδιών
travel restrictionsταξιδιωτικοί περιορισμοί
travellers risk profileκατατομή διακινδύνευσης ταξιδιώτη | προφίλ ρίσκου ταξιδιώτη
traveller's risk profileκατατομή διακινδύνευσης ταξιδιώτη | προφίλ ρίσκου ταξιδιώτη
treat in hospitalνοσηλεύω σε νοσοκομείο
treat intubatedνοσηλεύω διασωληνωμένο
treated intubatedνοσηλευόμενος διασωληνωμένος
treatment in hospitalνοσηλεία σε νοσοκομείο
treatment protocolπρωτόκολλο θεραπείας | θεραπευτικό πρωτόκολλο
treatmentθεραπεία
triage station | screening pointσημείο διαλογής
triageδιαλογή
triage | prioritisationδιαλογή
triage | recognition and isolation of suspected casesδιαλογή | αναγνώριση και απομόνωση ύποπτων κρουσμάτων
trials in animalsδοκιμές σε ζώα
trigger immunity to COVID-19διεγείρω ανοσία κατά της νόσου COVID-19 | προκαλώ ανοσία στη νόσο COVID-19
trust frameworkπλαίσιο εμπιστοσύνης
two-dose schedule | 2-dose scheduleπρόγραμμα δύο δόσεων
two-step vaccinationεμβολιασμός σε δύο στάδια | εμβολιασμός σε δύο βήματα
type I osteoporosis | post-menopausal osteoporosis | type 1 osteoporosisμετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση
tyrosine 501τυροσίνη 501
UK variantπαραλλαγή UK | βρετανική παραλλαγή
underdiagnoseυποδιαγιγνώσκω | κάνω υποδιάγνωση
underdiagnosisυποδιάγνωση
underlying chronic diseaseυποκείμενο χρόνιο νόσημα
underlying diseaseυποκείμενη νόσος | υποκείμενο νόσημα
underlying health conditionυποκείμενη κατάσταση υγείας
underlying health issuesυποκείμενα προβλήματα υγείας
underlying health of casesυποκείμενη κατάσταση υγείας των κρουσμάτων
undiagnosed caseαδιάγνωστο κρούσμα
undiagnosed, symptomatic patient | undetected caseμη εμφανές κρούσμα | κρυφό κρούσμα
Unemployment Reinsurance Scheme | European Unemployment Benefit Reinsurance Scheme | European Unemployment Reinsurance SchemeΕυρωπαϊκό Σύστημα Αντασφάλισης Ανεργίας
unimmunized peopleμη ανοσοποιημένοι άνθρωποι
Union health emergency teamενωσιακή ομάδα έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας
unique certificate identifierμοναδικός αναγνωριστικός κωδικός πιστοποιητικού
Universal Health Coverage Partnershipεταιρική σχέση για καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης | Εταιρική Σχέση για την Καθολική Κάλυψη Υγείας | εταιρική σχέση για την καθολική ιατροφαρμακευτική κάλυψη
unlikeliness to payπιθανή αδυναμία πληρωμής
unlock the quarantine measuresαίρω τα μέτρα της καραντίνας
unnecessary travelsμη απαραίτητα ταξίδια
unprecedented challengeπρωτοφανής πρόκληση
unusual event provision | unusual event clauseδιάταξη περί ασυνήθων περιστάσεων
unvaccinated personανεμβολίαστο άτομο
upper respiratory systemανώτερο αναπνευστικό σύστημα
upper respiratory tract symptomσύμπτωμα ανώτερης αναπνευστικής οδού
upper respiratory tractανώτερο αναπνευστικό σύστημα | ανώτερη αναπνευστική οδός
use a maskχρησιμοποιώ μάσκα
use of PPEχρήση ΜΑΠ | χρήση μέσων ατομικής προστασίας
use of tissue paper when coughing or sneezingχρήση χαρτομάντιλου για τον βήχα ή το φτέρνισμα
U-shaped recoveryανάκαμψη σχήματος U
using a maskχρήση μάσκας
using gloves does not replace hand washingη χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών
vaccinateεμβολιάζω
vaccination certificateπιστοποιητικό εμβολιασμού
vaccination confidenceεμπιστοσύνη στον εμβολιασμό
vaccination coverageεμβολιαστική κάλυψη
vaccination methodμέθοδος εμβολιασμού
vaccination rate | vaccination uptake | vaccine uptake | vaccine uptake rate | vaccination uptake rateεμβολιαστική κάλυψη | ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης | απορρόφηση εμβολίων | ποσοστό εμβολιασμού
vaccinationεμβολιασμός
vaccine approvalέγκριση εμβολίου
vaccine booster shotαναμνηστική δόση εμβολίου
vaccine candidateυποψήφιο εμβόλιο
vaccine combinationσυνδυασμός εμβολίων
vaccine denierαρνητής του εμβολίου
vaccine developmentανάπτυξη εμβολίων
vaccine effectivenessαποτελεσματικότητα εμβολίου
vaccine efficacyδραστικότητα εμβολίου
vaccine for COVID-19εμβόλιο για την COVID-19
vaccine hesitancyδιστακτικότητα έναντι εμβολίου
vaccine immunogenicityανοσογονικότητα εμβολίου
vaccine ingredientσυστατικό εμβολίου
Vaccine Instrumentμέσο για τα εμβόλια
vaccine pillarεμβολιαστικός πυλώνας
vaccine producerπαραγωγός εμβολίου
vaccine rolloutδιάθεση εμβολίου
vaccine safetyασφάλεια εμβολίου
Vaccine Steering Board | Vaccines Steering Board | Steering Boardδιοικητικό συμβούλιο | διοικητικό συμβούλιο για τα εμβόλια
vaccine uptake | vaccine coverage | vaccination coverage rate | vaccination coverageεμβολιαστική κάλυψη
vaccineεμβόλιο
vaccine-preventable diseaseαποτρέψιμη νόσος με εμβόλιο
valinomycinβαλινομυκίνη
valve face mask | valved respirator | valve maskμάσκα με βαλβίδα | μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με βαλβίδα
variant of concern | VOCπαραλλαγή ιδιαίτερης ανησυχίας
variant of interest | VOIπαραλλαγή ενδιαφέροντος
variant under investigation | VUIπαραλλαγή υπό διερεύνηση
variant under monitoringπαραλλαγή υπό παρακολούθηση
variantπαραλλαγή
varying severityποικίλη σοβαρότητα
venoarterial extracorporeal membrane oxygenation | venoarterial ECMO | VA-ECMOφλεβοαρτηριακή εξωσωματική οξυγόνωση μέσω μεμβράνης | φλεβοαρτηριακή ECMO
veno-arterial-venous extracorporeal membrane oxygenation | veno-arterial-venous ECMO | VAV ECMOφλεβο-αρτηριο-φλεβική εξωσωματική οξυγόνωση μέσω μεμβράνης | φλεβο-αρτηριο-φλεβική ECMO
venovenous extracorporeal membrane oxygenation | venovenous ECMO | VV-ECMOφλεβοφλεβική εξωσωματική οξυγόνωση μέσω μεμβράνης | φλεβοφλεβική ECMO
ventilation | lung ventilation | breathing | pulmonary ventilationαερισμός | οξυγόνωση
ventilator | mechanical ventilator | respiratory ventilator | respirator | lung ventilatorαναπνευστήρας | μηχανικός αναπνευστήρας
vertical airflowκάθετη ροή του αέρα
vertical transmissionκάθετη μετάδοση
vialφιαλίδιο
vigilanceεπαγρύπνηση
viral changeιογενής αλλαγή
viral infectionιογενής λοίμωξη
viral loadιικό φορτίο
viral load | viral titre | viral burdenιικό φορτίο
viral RNAιικό RNA | RNA ιού
viral sheddingιική απέκκριση
viral shedding | infectious virus sheddingαποβολή ιικών σωματιδίων | ιική απόπτωση
viral spreadεξάπλωση του ιού
viral vector vaccine | live recombinant viral vectored vaccine | viral vector-based vaccineεμβόλιο που βασίζεται σε ιικούς φορείς
virion | viral particle | virus particleιοσωμάτιο | ιικό σωματίδιο | βίριον
virosis | viral diseaseίωση | ιογενής νόσος | ιογενής ασθένεια
virulence of SARS-CoV-2λοιμογόνος δράση του SARS-CoV-2
virulenceλοιμοτοξικότητα | λοιμογόνος δράση | μολυσματικότητα
virus multiplicationιικός πολλαπλασιασμός
virus spread in the communityεξάπλωση του ιού στην κοινότητα
virus strainστέλεχος ιού
virus variantπαραλλαγή ιού
virus vectorφορέας του ιού
virusιός
virus-host interactionαλληλεπίδραση ιού-ξενιστή
virus-like particle | VLPιόμορφο σωματίδιο
visitors country of originχώρα προέλευσης επισκέπτη
visitor's country of originχώρα προέλευσης επισκέπτη
visorπροσωπίδα
voluntarily present oneself for testingπαρουσιάζομαι αυτοβούλως για δοκιμή | παρουσιάζομαι αυτοβούλως για έλεγχο | παρουσιάζομαι εθελοντικά για δοκιμή | παρουσιάζομαι εθελοντικά για έλεγχο | παρουσιάζομαι εκουσίως για δοκιμή | παρουσιάζομαι εκουσίως για έλεγχο | παρουσιάζομαι οικειοθελώς για δοκιμή | παρουσιάζομαι οικειοθελώς για έλεγχο | προσέρχομαι αυτοβούλως για δοκιμή | προσέρχομαι αυτοβούλως για έλεγχο | προσέρχομαι εθελοντικά για δοκιμή | προσέρχομαι εθελοντικά για έλεγχο | προσέρχομαι εκουσίως για δοκιμή | προσέρχομαι εκουσίως για έλεγχο | προσέρχομαι οικειοθελώς για δοκιμή | προσέρχομαι οικειοθελώς για έλεγχο
voluntarily submit oneself for testingυποβάλλω εθελοντικά τον εαυτό μου σε δοκιμή | υποβάλλω εθελοντικά τον εαυτό μου σε τεστ
voluntary quarantineεθελοντική καραντίνα
volunteerεθελοντής
V-shaped recoveryανάκαμψη σχήματος V
vulnerable groupευάλωτη ομάδα
vulnerable health care systemευάλωτο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης
vulnerable personευάλωτο άτομο
vulnerable populationευάλωτος πληθυσμός
vulnerable socioeconomic groups and other groups at higher riskευάλωτες κοινωνικοοικονομικές ομάδες και άλλες ομάδες υψηλότερου κινδύνου
vulnerable to infectionευάλωτος στη λοίμωξη
vulnerableευάλωτος | τρωτός
wall of immunityτείχος ανοσίας
waning immunityφθίνουσα ανοσία
washing hands thoroughlyσχολαστικό πλύσιμο των χεριών
water vaporυδρατμός
way of transmissionτρόπος μετάδοσης
well-ventilated roomκαλά αεριζόμενο δωμάτιο
WHO labelεπίσημα του ΠΟΥ | ετικέτα του ΠΟΥ
whole-of-society approachπροσέγγιση η οποία αφορά το σύνολο της κοινωνίας | συνολική κοινωνική προσέγγιση
WHO's global list of VOC and VOIπαγκόσμιος κατάλογος παραλλαγών VOC και VOI του ΠΟΥ
wide-spectrum protective glassesπροστατευτικά γυαλιά ευρέος φάσματος
workers who cannot socially distanceεργαζόμενοι που δεν μπορούν να τηρήσουν φυσικές αποστάσεις
World Health Organization | WHOΠαγκόσμιος Οργανισμός Υγείας | ΠΟΥ
World Immunisation WeekΠαγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμού
zoonosisζωονόσος
zoonotic pathogen spillover | zoonotic spillover | spilloverμεταπήδηση παθογόνου | μεταπήδηση | μεταπήδηση νόσων από τα ζώα στον άνθρωπο
zoonoticζωονοσογόνος
α1-adrenergic receptor | alpha1-adrenergic receptor | α1-adrenoreceptor | a1-adrenoreceptor | alpha-1 receptorα1-υποδοχέας | α1- αδρενεργικός υποδοχέας
β error | false-negative | error of the second kind | type-2 error | acceptance error | beta error | false negative | type II error | type 2 error | false acceptance errorσφάλμα αποδοχής | σφάλμα ΙΙ είδους | ψευδώς αρνητικό
« Last Edit: 11 Dec, 2021, 12:12:00 by spiros »spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 851338
  • Gender:Male
 • point d’amour
COVID-19 Glossary

Από τις 3 Δεκέμβρη του 2019, που εντοπίστηκε στην πόλη Wuhan της Κίνας η λοίμωξη που στη συνέχεια ονομάστηκε COVID-19, πολλές κυβερνήσεις υποχρεώθηκαν να κηρύξουν τις χώρες τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ, τον Μάρτιο του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την ασθένεια πανδημία. Σε τέτοιες καταστάσεις, γίνεται φανερή η ανάγκη της αποτελεσματικότερης επικοινωνίας, που θα βασίζεται όχι μόνο στην ακρίβεια των πληροφοριών, αλλά και στη σαφή διατύπωσή τους. Μπορούμε να πούμε ότι η κατανόηση καθίσταται κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αυξάνεται και η ανάγκη για γνώση και κατανόηση του λεξιλογίου που χρησιμοποιούμε από όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Με βάση αυτή την αρχή, δημιουργήσαμε ένα γλωσσάριο για χρήση από το ευρύ κοινό, από επαγγελματίες της γλώσσας και από υπεύθυνους για τη διάδοση των πληροφοριών.

Το έργο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, επειδή καθημερινά επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που εξελίσσονται ανάλογα με τις συνθήκες και/ή τα ευρήματα των ερευνών (πιθανό κρούσμα, στενή επαφή, χλωροκίνη…), ενώ παράλληλα εμφανίζονται νέες έννοιες και όροι (drive-through δειγματοληψία, ιχνηλάτης, ασύγχρονη εκπαίδευση…). Οι όροι που περιέχει προέρχονται από διάφορους κλάδους: βιολογία, επιδημιολογία, διοίκηση, γλωσσικές, κοινωνικές και νομικές επιστήμες χρειάζεται να συνεργαστούν για να σκιαγραφηθεί το τοπίο της παγκόσμιας κρίσης και της επερχόμενης «νέας κανονικότητας» που προς το παρόν διατυπώνεται μόνο ως εικασία. Παρά την ταχύτητα της υλοποίησης, φροντίσαμε να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο που θα διευκολύνει την ενημέρωση – ενώ σε επόμενη ενημέρωση θα συμπεριλάβουμε και λέξεις που αναφύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν πιο ανεπίσημες στάσεις και απόψεις.

Μαριάννα Κατσογιάννου
(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου)
Ζωή Στεφανίδου
(Βιολόγος)
An Algolysis project   Algolysis Ltd
(Πληροφορική)
COVID19 Algolysis Data Platform
« Last Edit: 11 Dec, 2021, 12:11:34 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 851338
  • Gender:Male
 • point d’amour
Ενημερώθηκε το συνημμένο pdf στο αρχικό θέμα με την έκδοση 11, 8 Σεπτεμβρίου 2021, 1306 όροι.

Επίσης, ενημερώθηκαν οι όροι στον πίνακα αναζήτησης και προστέθηκαν σε αυτόν όροι από συλλογές COVID της IATE, καθώς και ενημερώθηκε αντίστοιχα η βάση δεδομένων MultiTerm (σύνδεσμος στην αρχική δημοσίευση).
« Last Edit: 11 Dec, 2021, 12:11:22 by spiros » 

Search Tools