οὐ σύ με λοιδορεῖς, ἀλλ᾿ ὁ τόπος (Αίσωπος) → it is not thou who mockest me, but the roof on which thou art standing (Aesop)

RKAT · 3 · 3333valeon

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 13958
    • Gender:Male
  • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>
Δεν έχει σχέση με τον Ιησού Χριστό. Είναι ο γνωστός μύθος του Αισώπου Έριφος και λύκος:

Ἔριφος ἐπὶ δώματος ἑστὼς καὶ λύκος

Ἔριφος ἐπὶ τινος δώματος ἑστώς, ἐπειδὴ λύκον παριόντα εἶδεν, ἐλοιδόρει καὶ ἔσκωπτεν αὐτόν. Ὁ δὲ λύκος ἔφη· Ὦ οὗτος, οὐ σύ με λοιδορεῖς, ἀλλ᾿ ὁ τόπος. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πολλάκις καὶ ὁ τόπος καὶ ὁ καιρὸς δίδωσι τὸ θράσος κατὰ τῶν ἀμεινόνων.

The Kid And The Wolf
Aesop
A KID standing on the roof of a house, out of harm's way, saw a Wolf passing by and immediately began to taunt and revile him. The Wolf, looking up, said, "Sirrah! I hear thee: yet it is not thou who mockest me, but the roof on which thou art standing." Time and place often give the advantage to the weak over the strong.


 

Search Tools