Μηχανικές διατάξεις ανύψωσης

Zazula · 1 · 3670

Zazula

  • Λεξιλάγνος λογοπαίκτης
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 1338
    • Gender:Male
  • Αθεράπευτος πομφολυγτόπιξ
Όσον αφορά τις διάφορες μηχανικές διατάξεις ανύψωσης, θα ήθελα να παραθέσω ορισμένες αντιστοιχίσεις τις οποίες προσωπικά θεωρώ αμφιμονοσήμαντες (επομένως χρήσιμες για ορολογική ακρίβεια), και θα σας παρακαλούσα να έχω τις δικές σας κρίσεις, προτάσεις, τροποποιήσεις και προσθαφαιρέσεις —τις οποίες και θα εκτιμήσω ιδιαίτερα— προκειμένου η παρακάτω λίστα να καταστεί πλήρης και —το κυριότερο— ορθή:

hoist = ανυψωτικό μηχάνημα, ανυψωτήρας (patient hoist = ανυψωτήρας ασθενών)
hoisting device = συσκευή/διάταξη ανύψωσης
crane = γερανός (overhead crane = γερανογέφυρα)
tackle = παλάγκο, πολύσπαστο, σύσπαστο (hoisting/lifting tackle = παλάγκο ανύψωσης)
winch = βαρούλκο, βίντσι
sling = σαμπάνι, αρτάνη
jack = γρύλος
gin = ανολκέας
shears / sheers, shear legs, sheerlegs = αμείβοντες, γάβριες
derrick = μπίγα
jib = μπούμα
windlass = μάγκανο(ς) / μαγκάνι (ιστ. ορθ. μάγγανον) | εργάτης
hook block = μακαράς με γάντζο, κορακωτός τρόχιλος
elevator = ανελκυστήρας
lift = αναβατόριο | ανυψωτήρας | (βρετ.) ανελκυστήρας
Zazula: γλυφός και τσαγανός σαν κουτσουκέλα

WRITING STYLE GUIDELINES
1. Be more or less specific.
2. It's not O.K. to use ampersands & abbreviations.
3. Exaggeration is a million times worse than understatement.
4. Parenthetical remarks (however relevant) are to be avoided.


 

Search Tools