κάθε πρωί κι άλλο

Jonathan

  • Full Member
  • ***
    • Posts: 518
Here is the relevant section of the song from Cappadocia:-

Παρακαλώ σε βόηθα μας, άγιε στρατιώτη
Από το άγριο θεριό, το δράκοντα μεγάλο
Που δεν αφήνει άνθρωπο κάθε πρωΐ και άλλο

Does the άλλο go with ανθρώπο δηλ. 'one person & another' or does it go with κάθε πρωί δηλ. 'every other morning'?


 

Search Tools