Το Ελληνο-Ρωμέικο δίλημμα (Η Οργάνωση του Λόγου Β' τόμος του Άρη Γιαβρή)

Apparatus

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 1620
    • Gender:Male
  • Ως ουδέν γλυκίων ης πατρίδος ουδέ τοκείων γίγνεται
...
    Υπάρχει κάποιος σκοπός, πίσω από αυτή την Εισαγωγή: να προετοιμάσω τον αναγνώστη και να τον καταστήσω δεκτικό, πριν να του εκθέσω μια δική μου θεωρία, που θα την ονομάσω Ελληνο-Ρωμέικο δίλημμα. Ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της θεωρίας είναι η υπόθεση, ότι μέσα σε κάθε Έλληνα ενυπάρχουν δυο μορφές σε αντίθεση. Μερικές φορές η μία είναι η ανερχόμενη και μερικές η άλλη· σποραδικά συμφωνούν. Πρόκειται, φυσικά, γιατον Ρωμιό και τον Έλληνα· και προς χάριν αυτής της θεωρίας, η λέξη «Έλληνας» παραμορφώνεται για να σημαίνει την ακριβή μόνο αντίθεση προς τον «Ρωμιό». Όλοι οι Έλληνες, σύμφωνα με τη θεωρία μου, είναι ένα αμάλγαμα, σε διαφορετικούς βαθμούς, και των δυο· αντιφάσκουν και συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο.

Ρωμιός                                                                    Έλληνας

Πρακτικός                                                                   Θεωρητικός

Το συγκεκριμένο                                                         Το Αφηρημένο

Το Πραγματικό                                                            Το Ιδανικό

Ατομική φιλοδοξία                                                       Ευρύτερη αντίληψη

Συζήτηση                                                                    Ομιλία

Συγκέντρωση                                                              Διάχυση

Ένστικτο                                                                    Αρχή και λογική

Αυτοσχεδιασμός                                                          Σύστημα

Εμπειρισμός                                                                Διδασκαλία

Αγάπη για το πρόσφατο παρελθόν                                Αγάπη για το απώτερο παρελθόν

Θαυμασμός για την υλική πρόοδο της Δύσης,                 Θαυμασμός για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό που
δυσπιστία για τις δυτικές θεωρίες.                                  βασίζεται στις αρχαίες ελληνικές ιδέες.

Διαφύλαξη των ρωμέικων εθίμων.                                  Υιοθέτηση δυτικών εθίμων, αποστροφή στον
                                                                                 ρωμέικο ασιατισμό.

Δυσπιστία προς το νόμο.Ετοιμότητα να τον                     Σεβασμός προς το νόμο. Δισταγμός, καταρχάς, να
ξεπεράσει ευνοιοκρατικά ή να τον παραμερίσει με             τον ξεπεράσει με αντίθετα μέσα.
το ρουσφέτι.

Στενοχωριέται για τους υλικούς περιορισμούς της              Στεναχωριέται για τα ρωμέικα ελαττώματα της
Ελλάδας.                                                                      Ελλάδας.

Πίστη στο εύκολο κέρδος.                                              Εμπιστοσύνη μακροπρόθεσμη.

Εμπιστοσύνη στην προγονική κληρονομιά και                   Αναζήτηση για ανάλογα πρότυπα στον
στην παροιμία.                                                              αρχαίο κόσμο.

Βλέπει τον έξώ κόσμο ως πεδίο εκμεταλλεύσεως.              Ταξίδια σε αναζήτηση γνώσης ή νόμιμο εμπόριο.

Αξιολόγηση των πραγμάτων με όρους χρήματος.              Παραδοχή άλλων αξιών.

Δισταγμός στην αποδοχή της άγνοιας.                             Παραδέχεται ότι υπάρχουν πράγματα πέρα από
                                                                                   την περιοχή της γνώσης.

Καταναγκαστική οριοθέτηση κάθε πράγματος,                  Καταναγκασμός για να οριστεί, εξηγηθεί και
είτε είναι ορθή είτε όχι.                                                   διευκρινιστεί κάποιο πράγμα.

Θεωρεί την Ελλάδα ότι βρίσκεται έξω από την                   Θεωρεί την Ελλάδα μέρος της Ευρώπης.
Ευρώπη.

Βλέπει την Ευρώπη ως περιοχή των«Φράγκων».                Η Ευρώπη ως περιοχή των συνευρωπαίων.

Κλείνει συμφωνία, έπειτα από παζαρέματα.                       Διακανονισμός έπειτα από διαπραγματεύσεις.

Πίστη στην ιερότητα και την αφθαρσία της                       Πίστη στο πεπρωμένο της Ελλάδας.
Ρωμιοσύνης.

Ισχυρός τοπικισμός, δυσπιστία προς τους                         Κεντροφόρες τάσεις προς την Αθήνα. Περιφρόνηση
ανθρώπους άλλων περιοχών, π.χ.η Κρήτη                        προς τους επαρχιωτικούς ανταγωνισμούς και
έναντι της Μάνης.                                                          περιορισμούς.

Βεβαιότητα του κάθε Ρωμιού, ότι είναι                             Ευπρεπής αυτοπεποίθηση.
κατάλληλος για το αξίωμα του Πρωθυπουργού.

Διορατικότητα που παραβλάπτεται από α) ευπιστία            Προσωπική αντίληψη.
και β) περιττή υποψία.

Τάση για τη λύση των πολιτικών δυσκολιών με                 Πίστη στη συνταγματική μέθοδο με τελευταία
επανάσταση.                                                                λύση την καταφυγή στην επανάσταση.

Έλλειψη ενδοιασμών για την επιτυχίαπροσωπικών             Πάνω από όλα η τιμή.
επιδιώξεων.

Μοιρολατρία                                                                 Φιλοσοφική αμφιβολία

Σύντομη αντίληψη                                                         Ζωηρή νοημοσύνη

Γάμος που καθορίζεται, εξ ολοκλήρου,από την                  Ηπιότερη παραλλαγή, τροποποιημένη με ρομαντικούς
προίκα και τα παζαρέματα των γονιών...                           και αισθητικούς παράγοντες...

Πάτρικ Λη Φέρμορ

Η Οργάνωση του Λόγου Β' τόμος του Άρη Γιαβρή
 
« Last Edit: 29 Apr, 2015, 13:29:04 by Apparatus »


 

Search Tools