ἐὰν οὖν τὰ μαλακὰ σκληρῶς καὶ τὰ σκληρὰ μαλακῶς λέγηται, πιθανὸν γίγνεται –> but if, as a result, gentle things are said harshly and harsh things gently, the result is unpersuasive

 

Search Tools