λύχνον μεθ' ἡμέραν ἅψας περιῄει λέγων "ἄνθρωπον ζητῶ" –> he lit a lamp in broad daylight and said, as he went about, "I am looking for a man"

 

Search Tools