καλῶς γέ μου τὸν υἱὸν ὦ Στιλβωνίδη εὑρὼν ἀπιόντ' ἀπὸ γυμνασίου λελουμένον οὐκ ἔκυσας, οὐ προσεῖπας, οὐ προσηγάγου, οὐκ ὠρχιπέδισας, ὢν ἐμοὶ πατρικὸς φίλος –> Ah! Is this well done, Stilbonides? You met my son coming from the bath after the gymnasium and you neither spoke to him, nor kissed him, nor took him with you, nor ever once felt his balls. Would anyone call you an old friend of mine?

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 849609
    • Gender:Male
  • point d’amour
καλῶς γέ μου τὸν υἱὸν ὦ Στιλβωνίδη εὑρὼν ἀπιόντ᾽ ἀπὸ γυμνασίου λελουμένον οὐκ ἔκυσας, οὐ προσεῖπας, οὐ προσηγάγου, οὐκ ὠρχιπέδισας, ὢν ἐμοὶ πατρικὸς φίλος –>  Ah! Is this well done, Stilbonides? You met my son coming from the bath after the gymnasium and you neither spoke to him, nor kissed him, nor took him with you, nor ever once felt his balls. Would anyone call you an old friend of mine?

Aristophanes,  Birds, line 125
gay ekfansi: «Ὠρχιπεδίσας», ἑρμηνεύοντας μιὰ λέξη

Τί φίλος είσ᾽ εσύ, βρε σφανταχτίδη; Βρήκες το γιο μου που έβγαινε λουσμένος απ᾽ την παλαίστρα, και δεν του ᾽πες λέξη· ούτε φιλί ούτε χάδι ή τίποτε άλλο.
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ: Ὄρνιθες

ὀρχιπεδίζω - Ancient Greek (LSJ)
ὀρχιπεδάω - Ancient Greek (LSJ)
« Last Edit: 14 Nov, 2022, 19:50:12 by spiros »


 

Search Tools