μηδέ μοι ἄκλαυστος θάνατος μόλοι, ἀλλὰ φίλοισι καλλείποιμι θανὼν ἄλγεα καὶ στοναχάς –> may death not come to me without tears, but when I die may I leave my friends with sorrow and lamentation

 

Search Tools