Καλαβίδια → festival of Diana?

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 823388
  • Gender:Male
 • point d’amour

billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Hesychius (kappa.379.1) has <καλαβῶται>· ἐν τῷ τῆς Δερεατίδος ἱερῷ Ἀρτέμιδος ἀιδόμενοι ὕμνοι, "hymns sung in the sanctuary of Artemis of Dereion (Laconia)".  At kappa.409.1, he has <καλαβοίδια (i.e. καλαϝοίδια)>· ἀγὼν ἐπιτελούμενος Ἀρτέμιδι παρὰ Λάκωσιν, "a contest celebrated for Artemis by the Laconians." LSJ mentions καλαβίδια, apparently a variant of καλαβοίδια (i.e. καλαϝοίδια), "hymns in honour of Artemis."  All of these terms are apparently variant spellings (or pronunciations) of each other, pointing to the singers (kalaoidoi) in the kalaoidia-contest. So καλαϝοίδια is evidently the name of a singing-contest at the festival of Artemis at Dereion.   
None of the etymologists connect καλαβοίδια (i.e. καλαϝοίδια) with the obscene dance kallabis. However, by the ninth century, that misunderstanding seems to have arisen (cf. Photius' lexicon in lambda: Καλλαβίδια, τά, ἡ ἑορτὴ καθ’ ἣν αὕτη ἡ ὄρχησις ἐγίνετο, "the Kallavidia: the festival in which that dance was done").
« Last Edit: 09 Apr, 2021, 20:06:37 by billberg23 » 

Search Tools