ῥεῖα δ' ἀρίζηλον μινύθει καὶ ἄδηλον ἀέξει, ῥεῖα δέ τ' ἰθύνει σκολιὸν καὶ ἀγήνορα κάρφει → easily he humbles the proud and raises the obscure, and easily he straightens the crooked and blasts the proud (Hesiod, Works and Days 6-8)

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 824887
    • Gender:Male
  • point d’amour
Just thought I'd mention the quote immediately reminded me of Hesiod, W&D 6-8.

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης

"easily he humbles the proud and raises the obscure, and easily he straightens the crooked and blasts the proud, —Zeus who thunders aloft"
« Last Edit: 26 Jun, 2010, 18:34:07 by billberg23 »


 

Search Tools