Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας, Απλά μαθήματα γλώσσας και γλωσσολογίας (Γεώργιος Μπαμπινιώτης)

spiros · 1 · 1221

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 824489
    • Gender:Male
  • point d’amour
Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας
Απλά μαθήματα γλώσσας και γλωσσολογίας
Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Τὰ κείμενα αὐτοῦ τοῦ βιβλίου εἶναι σκέψεις, ἐκτιμήσεις, διαπιστώσεις, ἀλήθειες, διδάγματα, κατασταλάγματα μιᾶς πολύχρονης πείρας καὶ ἐντατικῆς ἐνασχόλησής μου μὲ τὴ γλῶσσα.


Εἶναι διαλογισμοὶ γιὰ τὴ γλῶσσα, ποὺ θέλω νὰ μοιρασθῶ μὲ ἕνα εὐρύτερο κοινὸ ἐνδιαφερομένων, οἱ ὁποῖοι μὲ ρωτοῦν, κατὰ καιρούς, ἂν μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ λέω σὲ ὁμιλίες μου ἢ σὲ μαθήματα γιὰ τὸ εὐρύτερο κοινὸ μπορεῖ νὰ τὰ βρεῖ κανεὶς σὲ κάποιο γραπτὸ κείμενό μου.

Ἔτσι, μὲ τρόπο ἁπλό, ὅπως τὸ ἐπιδιώκω πάντοτε, μιλῶ στὸ βιβλίο αὐτὸ γιὰ πολὺ σημαντικὰ θέματα τῆς γλώσσας ἐν γένει καὶ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας εἰδικότερα.

Κι ὅλα αὐτὰ μέσα σὲ ἕνα πνεῦμα ποὺ διακηρύσσω ἀκατάπαυστα: νὰ μπορέσουμε νὰ μιλήσουμε ἁπλὰ γιὰ τὴν οὐσία καὶ τὴ λειτουργία τῆς γλώσσας, γιὰ τὶς ἀρετὲς καὶ τὶς δυσκολίες, γιὰ τὴ μαγεία τοῦ κόσμου τῆς γλώσσας, γιὰ τὰ κλειδιὰ ποὺ σοῦ ἀνοίγουν τὸν κόσμο τῆς ἔκφρασης, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν ἀγῶνα, γιὰ «τὸ ἔργο ζωῆς» (opus vitae) ποὺ εἶναι πράγματι ἡ κατάκτηση τῆς διας τῆς μητρικῆς μας γλώσσας.
http://www.kastaniotis.com/book/978-960-03-5166-8


 

Search Tools