ανταλλάσσω ή ανταλλάσω; → ανταλλάσσω

user · 2 · 21775

user

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 228
χαίρετε

το ρήμα είναι αλλάσσω ή αλλάσω? επειδή συχνά διαβάζω 'ανταλλάσουμε'

thanks
« Last Edit: 14 Jul, 2020, 21:33:00 by wings »


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 73862
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
ΛΚΝ

ανταλλάσσω
[andaláso] -ομαι P2.2 παθ. αόρ. γ' πρόσ. πληθ. (λόγ.) και αντηλλάγησαν  : 1.δίνω κτ. σε κπ. και παίρνω από αυτόν κτ. άλλο· κάνω ανταλλαγή: ~ κτ. με κτ. άλλο, συνήθ. για ανόμοια πράγματα που θεωρούνται ίσης αξίας: Zητά να ανταλλάξει οικόπεδο με αυτοκίνητο. Aνταλλάσσεται διαμέρισμα με κατάστημα. || ~  κτ. με κπ., για πράγματα που είναι ή θεωρούνται ομοειδή: Aνταλλάξαμε γραμματόσημα. Aντάλλασσαν τα προϊόντα τους με τους γειτονικούς λαούς. Oι εμπόλεμοι συμφώνησαν να ανταλλάξουν αιχμαλώτους. ~ με κπ. επιστολές· (πρβ. αλληλογραφώ). Mεταξύ των δύο πρωθυπουργών ανταλλάχτηκαν / αντηλλάγησαν δώρα, έδωσε ο ένας στον άλλον. 2. (μτφ.) ανακοινώνω ή λέω σε κπ. κτ. και αυτός μου λέει κτ. παρόμοιο: Aνταλλάσσουμε γνώμες / ιδέες / πληροφορίες / φιλοφρονήσεις. Oι εκπρόσωποι των δύο χωρών αντάλλαξαν απόψεις για θέματα διεθνών σχέσεων. || Aντάλλαξαν βρισιές / βαριές κουβέντες.   [λόγ. < αρχ. ἀνταλλάσσω & σημδ. γαλλ. échanger, donner en échange]
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου) 

Search Tools