απαλλάσσω από κάθε ευθύνη → exempt from all responsibility, hold harmless

 

Search Tools