ορθογωνισμός → rectangulation, rectangling

LordBeleth

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 2
  • Gender:Male
τακτοποίηση, ορθογωνισμό ή προσκύρωση

Υπόσχονται και εγγυώνται το πωλούμενο ακίνητο, της πλήρους και αποκλειστικής αυτών κυριότητας, νομής και κατοχής τους, ελεύθερο από κάθε γενικά βάρος, χρέος, δουλεία, εκτός από αυτές που αναγκαστικά δημιουργήθηκαν από τις διατάξεις του Ν.3741/1929 όπως ισχύει, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική, πληρωμή φόρων, εισφορών, τελών, προστίμων κ.λπ., οποιωνδήποτε και πόσης φύσεως Δημοσίων και Δημοτικών μέχρι σήμερα, προικώο και κληρονομικό δικαίωμα, ρυμοτομία, αποζημίωση από ρυμοτομία οδών και παρόδιων γειτόνων, τακτοποίηση, ορθογωνισμό ή προσκύρωση και γενικά από οποιαδήποτε δέσμευση και υποχρέωση ή αξίωση, νομικό ελάττωμα, τρίτου εκνίκηση και από κάθε γενικά φιλονικία, διένεξη και διεκδίκηση, αναγνωρίζουν δε τον αγοραστή (όπως εκπροσωπείται στο παρόν) τέλειο και αποκλειστικό κύριο, νομέα και κάτοχο αυτού, που μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτό ελεύθερα κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Τι σημαινει αυτό σχετικά με το ακίνητο (οικόπεδο)?
« Last Edit: 28 Dec, 2021, 13:18:24 by LordBeleth »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 848771
  • Gender:Male
 • point d’amour
ορθογωνισμός | Greek to English | Real Estate
προσκύρωση → conveyance to an adjacent property, conveyance to an adjacent landowner
τακτοποίηση → arrangement, arranging, settlement, adjustment, regularization, putting in order, setting in order, tidying, tidying up, cleaning up, clearance, stowing, stacking, housekeeping, reconciliation, decluttering

τακτοποίηση αυθαιρέτου → regularization of an illegal house, regularization of an illegal building, settlement of illegal buildings

The revenue of the Green Fund comes from three sources: the land-use violations scheme, the settlement of illegal buildings and CO
Οι πόροι του Πράσινου Ταμείου προέρχονται από τρεις πηγές: από το καθεστώς των παραβάσεων χρήσης γης, την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και τα δικαιώματα εκπομπών CO
CE2013361EN.01000101.xml
« Last Edit: 28 Dec, 2021, 13:11:15 by spiros » 

Search Tools