νομιμοποιητική βάση → legitimizing basis, legitimising basis

 

Search Tools