τί ἐστιν ἄνθρωπος → quid est homo

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 853797
    • Gender:Male
  • point d’amour

Τί ἐστιν Ἄνθρωπος; Νοῦς σεσαρκωμένος, πνευματικὸν ἀγγεῖον, αἰσθητικὸν οἴκημα, οἰκητήριον ὀλιγοχρόνιον, ἐπίπονος ψυχή, τύχης παίγνιον, φάντασμα χρόνου, ὠστεωμένον ὄργανον, κατάσκοπος βίου, φωτὸς ἀποστάτης, γής ἀπαίτημα.


Quid est Homo? Mens indula carne, vas spiritale, sensile domicilium, breve habitaculum, anima laboris patiens, fortunae ludibrium, vana temporis imago, instrumentum osseum, vitae explorator, lucis desertor, terrae postulatum.

Laudator Temporis Acti: What Is Man?


 

Search Tools