άκρη της γλώσσας –> tip of tongue, apex

 

Search Tools