6ος Διαγωνισμός Αρχαίων Ελληνικών

spiros · 1 · 9635

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 853891
    • Gender:Male
  • point d’amour
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή του 5ου Διαγωνισμού Αρχαίων Ελληνικών μεταξύ των τελειοφοίτων των Λυκείων Ελλάδος, Κύπρου και 6 Ευρωπαϊκών κρατών (Βελγίου, Βουλγαρίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Κροατίας), ο ΟΔΕΓ Αθηνών προκηρύσσει, με την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλασικών Φιλολόγων «Euroclassica»., τον 6ο Ευρωπαϊκό πλέον Διαγωνισμό, για το έτος 2005.
Στον Διαγωνισμό αυτόν μπορούν να συμμετάσχουν οι τελειόφοιτοι των Λυκείων όλης της χώρας, καθώς και οι τελειόφοιτοι των Λυκείων της Κύπρου και των Ευρωπαϊκών κρατών, εφΆ όσον δηλώσουν εγκαίρως την συμμετοχή τους με σχετική αίτηση.

Χρόνος και χώρος : Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2005 και ώρα 11 π.μ. στα εξεταστικά κέντρα, τα οποία θα ανακοινώσουν οι εθνικές (ανά Χώρα) και οι τοπικές (κατά νομό ή περιφέρεια) Επιτροπές. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την 16η Φεβρουαρίου 2005. Πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Οργανισμού για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ), Φαραντάτων 31, 115 27 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 7718077, 210- 7470463, Φαξ. 210-7470463. www.odeg.gr

Όροι του Διαγωνισμού.
Οι μετέχοντες θα κληθούν :
1. Να αποδώσουν στην μητρική τους γλώσσα σύντομο πεζό αρχαιοελληνικό κείμενο, που θα τους δοθεί καθΆ υπαγόρευση.
2.Να αποδώσουν στην μητρική τους γλώσσα σύντομο ποιητικό αρχαιοελληνικό κείμενο αρχαίας τραγωδίας (πλην χορικού), που θα τους δοθεί φωτοτυπημένο.
3.Να μεταφέρουν στην αρχαία ελληνική 3 - 4 σύντομες νεοελληνικές φράσεις η προτάσεις από την μητρική τους γλώσσα.
Βραβεία : Σε όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνιζομένους θα επιδοθεί αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής, ενώ οι τρεις πρώτοι νικητές από τους μαθητές των Λυκείων Ελλάδος -Κύπρου θα λάβουν ως βραβείο 300, 220 και 150 Ευρώ, αντιστοίχως. Οι πρώτοι νικητές από όλες τις Χώρες της Ευρώπης θα φιλοξενηθούν επί τριήμερον στην Ελλάδα. Τα βραβεία καθώς και τα αναμνηστικά διπλώματα θα δοθούν σε ειδική εκδήλωση σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί προσεχώς, με απαραίτητη την παρουσία των βραβευομένων μαθητών.

Σημείωση: Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται με την χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος» και την οικονομική ενίσχυση της Βουλής των Ελλήνων , του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκου» , του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος .


 

Search Tools